Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Συγγραφείς και βιβλία για την Τρίγλια => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 20 Δεκέμβριος 2013, 12:04:42 μμ

Τίτλος: Τρ. Ευαγγελίδης Βρύλλειον-Τρίγλεια, 1934
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 20 Δεκέμβριος 2013, 12:04:42 μμ
Τρ. Ευαγγελίδ ης Βρύλλειον-Τρίγλεια, 1934

(http://www.triglianoi.gr/gallery/94-201213120439.jpeg)


Τρύφωνας Ε. Ευαγγελίδ ης
Βρύλλειον-Τρίγλεια, Ιστορική μελέτη από του Ε’ αιώνος π.Χ. μέχρι των καθ’ ημάς, Αθήνα 1934