Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => ΤΡΙΓΛΙΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ και πρόσωπα του τόπου μας. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 30 Μάρτιος 2019, 10:30:24 μμ

Τίτλος: ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ "ΤΩΝ ΕΝ ΤΡΙΓΛΕΙΑ ΑΓΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 30 Μάρτιος 2019, 10:30:24 μμ
Ο μεγάλος υμνογράφο ς της Εκκλησίας, ο Γεράσιμος Μικραγιαν νανίτης είπε κάποτε στον νεαρό τότε μοναχό Θεοδόσιο με καταγωγή από την Τρίγλια:  «Αν ήξερες παιδί μου τι θησαυρό έχει η Τρίγλια! Μου γράφουν από διάφορα μέρη της Ελλάδος να τους πω αν πέρασε από την περιοχή τους κάποιος Άγιος,για να του κάνουν εκκλησία και να τον τιμούν κι εσείς να έχετε τόσους Αγίους και να είναι στην αφάνεια; Έπρεπε να τους είχατε φτιάξει περικαλλή ναό και να τους πανηγυρίζ ετε»  (βλ εφημερίδα «Τριγλιανά Νεα» τεύχος 113).

Τα χρόνια που μεσολάβησ αν, ο μοναχός πατέρας Θεοδόσιος, μελέτησε τους βίους των Αγίων και από την έρευνά του εντόπισε πάνω από 60 Αγίους που γεννήθηκα ν στην Τρίγλια, ή έζησαν, η μαρτύρησα ν στα μοναστήρι α της Τρίγλιας.  Για να τιμήσει τη μνήμη τους, έκτισε με μεγάλο αγώνα μια όμορφη εκκλησία, σε εξαιρετικ ή θέση, στην Μικρά Αγία Άννα,  στο Άγιον Όρος, την εκκλησία «Των εν Τριγλεία Αγίων».

Είχα την ευκαιρία να την επισκεφθώ τον Μάρτιο του 2019 και να προσκυνήσ ω σ΄αυτήν. Με χαρά μοιράζομα ι μαζί σας  μερικές φωτογραφί ες  που τράβηξα.
Βασίλης Σακελλαρί δης


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-300319220633-1614267.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-300319220624-1603106.jpeg)
Το εκκλησάκι ¨Των εν Τριγλεία Αγίων"                                                 Ο γωνιόλιθο ς με έτος κατασκευή ς 2012
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-300319220645-16152341.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-300319220648-1616482.jpeg)
Εσωτερικό (1)                                                                                    Εσωτερικό (2)
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-300319220659-1617314.jpeg)
Εσωτερικό (3)

Τίτλος: Απ: ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ "ΤΩΝ ΕΝ ΤΡΙΓΛΕΙΑ ΑΓΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 30 Μάρτιος 2019, 11:32:59 μμ
Εκπληκτικ ό έργο του π. Θεοδοσίου και θερμά συγχαρητή ρια σ' εσένα που το ανέδειξες .

Μας είχε εντυπωσιά σει με την εικόνα των εν Τριγλεία Αγίων, που έφερε στην Τρίγλια τα Θεοφάνεια φέτος, κατά την Πατριαρχι κή Λειτουργί α της 19/1/2019, αλλά και στην πομπή μέχρι την αποβάθρα, για τη ρίψη του Σταυρού στη θάλασσα, και τώρα τη βλέπω στη θέση της στο τέμπλο της όμορφης εκκλησίας που έκτισε στη Μικρή Αγία Άννα, τιμώντας τη μνήμη των εν Τριγλεία Αγίων.