Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εκδηλώσεις Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 23 Δεκέμβριος 2011, 02:44:45 πμ

Τίτλος: Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 23 Δεκέμβριος 2011, 02:44:45 πμ
Την Τετάρτη, 21η Δεκεμβρίο υ, έλαβε χώρα η Χριστουγε ννιάτικη γιορτή που οργάνωσε το Παράρτημα του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν στο πολιτιστι κό κέντρο του Συλλόγου στη Ν. Τρίγλια.
Στη γεμάτη από κόσμο αίθουσα του Κέντρου, αφού χαιρέτησα ν την εκδήλωση οι αρχές που παραβρέθη καν, στη συνέχεια η φιλαρμονι κή της Ν. Τρίγλιας έπαιξε τα Χριστουγε ννιάτικα κάλαντα. Ακολούθησ ε η χορωδία της Ν. Τενέδου και η νεοσύστατ η χορωδία της Ν. Τρίγλιας που τραγούδησ αν χριστουγε ννιάτικα τραγούδια και κάλαντα. Τα τρία συγκροτήμ ατα καταχειρο κροτήθηκα ν από τους παρόντες Τριγλιανο ύς.
Η γιορτή έκλεισε με μελομακάρ ονα και άλλα κεράσματα που είχαν ετοιμάσει οι κυρίες του Συλλόγου.


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24_22_12_11_7_37_38.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/24_22_12_11_7_39_09.jpeg)