Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εκδηλώσεις Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Mπαπαρουξή Χρύσα στις 18 Φεβρουάριος 2012, 12:09:41 πμ

Τίτλος: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Φεβρουάριος 2012, 12:09:41 πμ
Το Δ.Σ. του παραρτήμα τος του Συλλόγου των απανταχού Τριγλιανώ ν σας προσκαλεί την Παρασκευή 24/2/2012 και ώρα 5μ.μ
στην αίθουσα του Πολιτιστι κού του κέντρου στη Ν.Τρίγλια για να παρακολου θήσετε την ενημερωτι κή διάλεξη της ιατρού κ.Σοφίας Δημοπούλο υ με θέμα 'οστεοπόρω ση:πρόληψη και αντιμετώπ ιση'.