ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Χώρος Δοκιμών => ΧΡΗΣΙΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ => ΧΡΗΣΙΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ GALLERY => Μήνυμα ξεκίνησε από: triglianos - admin foroum στις 25 Φεβρουάριος 2013, 04:04:00 μμ

Τίτλος: Πως λειτουργεί η εικονοθήκη (gallery)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 25 Φεβρουάριος 2013, 04:04:00 μμ
Η εικονοθήκ η (gallery) είναι και αυτή, ένα δεύτερο μικρό φόρουμ.
Αυτό σημαίνει λοιπόν, ότι ανεβάζοντ ας μία φωτογραφί α, μπορεί να γίνει μία συζήτηση που θα την ακολουθεί και θα μπορεί κάθε μέλος, να σχολιάζει κάτω από αυτή.
Ειδικά στις φωτογραφί ες αυτές που υπάρχουν πρόσωπα, μπορούν τα μέλη μας να επισημάνο υν ποιοί απεικονίζ ονται.
Αυτό γίνετε πατώντας κάτω από την εικόνα όπως την βλέπετε "Προσθήκη Επισήμανσ ης", αυτόματα ανοίγει πάνω αριστερά της εικόνας ένα τετράγωνο που μπορούμε να το αυξομειώσ ουμε και να το σείρουμε πάνω στο πρόσωπο που θέλουμε, με το ποντίκι μας. Ακριβώς από κάτω που αναφέρει "Προσθήκη note text here..." γράφουμε το όνοματεπώ νυμο του προσώπου.

Οι φωτογραφί ες πρέπει να αναρτώντα ι ανά κατηγορία .
Αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάποια κατηγορία, ενημερώστ ε την διαχείρισ η ώστε να την ορίσει.
Στο κάτω μέρος των κατηγοριώ ν, θα δείτε τις 5 τελευταίε ς φωτογραφί ες που έχουν αναρτηθεί .

http://www.youtube.com/v/jK1oU3NUqzU
Τίτλος: Απ: Πως λειτουργεί η εικονοθήκη (gallery)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 25 Φεβρουάριος 2013, 06:34:14 μμ
Παναγιώτη δεν μπορώ να κάνω επισήμανσ η για πολλά άτομα πρέπει να κάνω ένα να πηγαίνω πίσω και πάλι από την αρχή επίσης το χρώμα μέσα στο πλαίσιο δεν φαίνεται καλά
Τίτλος: Απ: Πως λειτουργεί η εικονοθήκη (gallery)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 25 Φεβρουάριος 2013, 06:46:18 μμ
Η επισήμανσ η γίνετε ανά ένα άτομο.
Όσο για το χρώμα, έχω εντοπίσει το πρόβλημα και θα δω τι μπορώ να κάνω, όταν ανοίγει βέβαια η κατηγορία, εμφανίζον ται κανονικά.