Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Παράρτημα Νέας Τρίγλιας / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 08 Αύγουστος 2019, 11:14:47 μμ »
Το Παράρτημα του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν οργάνωσε την Κυριακή 4/8/2019 μια ευχάριστη βραδυά στην παραλία της Νέας Τρίγλιας, δίπλα στο εγκαταλελ ειμμένο κτήριο της «μαγαζάρας». Στόχος ήταν η αξιοποίησ η και ανάδειξη της παραθαλάσ ιας περιοχής της Νέας Τρίγλιας. Την αρχή έκανε αυτό το καλοκαίρι η κα Νίκη Γκίκογλου που ανέλαβε την πρωτοβουλ ία να φυτέψει νέα δέντρα δίπλα σ΄αυτά που κάποιοι άλλοι είχαν φροντίσει να …δηλητηριάσουν. Την πρωτοβουλ ία της αγκάλιασε ο δήμος Νέας Προποντίδ ας και το Παράρτημα του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν.

Στην όμορφη εκδήλωση του Παρατήματ ος, ο Αλέκος Κοκκαλάς πρόβαλε παλιές φωτογραφί ες της περιοχής από την πλούσια συλλογή του, τα μικρά κορίτσια του Αθλητικού Συλλόγου Άτλας χορέψανε όμορφα, ομοίως και ο καταξιωμέ νος Σύλλογος Νέων Νέας Τρίγλιας με τους  παραδοσια κούς χορούς όπως και η τραγουδίσ τρια Κατερίνα Τριανταφύ λλου με κιθάρα και μπουζούκι που έκλεισε την όμορφη εκδήλωση με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια .

Πολύς κόσμος από τη Νέα Τρίγλια, τη Θεσσαλονί κη αλλά και άλλες περιοχές απόλαυσε την όμορφη εκδήλωση στο δροσερό περιβάλλο ν της παραλίας δίπλα στη «μαγαζάρα». Συγχαρητή ρια στο Παράρτημα του Συλλόγου, σε όσους συμμετείχ αν και σε όσους βοήθησαν στην πραγματοπ οίηση της εκδήλωσης .

Βασίλης Σακελλαρί δης22
Η Ιστορία των Προγόνων μας. / Η Αγιά Σωτήρα, από το «Μονόλογο» του Αναστάση Τακά
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 05 Αύγουστος 2019, 11:44:03 πμ »
Η Αγιά Σωτήρα, από το «Μονόλογο» του Αναστάση Τακά.

Ένα μεγάλο πανηγύρι στη Τρίγλια ήταν στις 6 Αυγούστου, του Σωτήρα. Το παλιό μοναστήρι της Μεταμορφώ σεως του Σωτήρος Χριστού ή του Βαθέως Ρύακος (ο χείμαρρος που στο διάβα του διέσχιζε το χωριό και λεγότανε Ντρερές) ήταν σε ένα λόφο έξω από το χωριό με πολύ ωραία θέα. Ας αφήσουμε ένα παλιό Τριγλιανό, τον Αναστάση Τακά, να ξετυλίγει τις αναμνήσει ς του, στο βιβλίο του «Μονόλογος», και ας βρεθούμε νοερά εκεί μέσω της περιγραφή ς του μοναστηρι ού και της γιορτής

«Το μοναστήρι του Σωτήρα το αντικρίζε ις -βγαίνοντας από το χωριό και φτάνοντας στα μνήματα- ανάμεσα σε δυό βουνά, σε υψόμετρο εκατό μέτρα και σε απόσταση πέντε χιλιόμετρ α από το χωριό. Από το ύψωμα αυτό βλέπεις τον κάβο του Αρμαντλί, την Καλόλιμνο και κάθε καράβι, που περνά για τον κόλπο της Κίου.

Το μοναστήρι, όπως φαίνεται από το νεκροταφε ίο και τη Μονή των Πατέρων.
Διακρίνετ αι έντονα η κοίτη του Βαθέως Ρύακος.
(Το άσπρο κτήριο είναι τα ερείπια του σύγχρονου ορνιθοτρο φείου)

Πότε χτίστηκε το μοναστήρι αυτό άγνωστο1. Ζούσαν για να το φυλάνε και να εξασφαλίζ ουν την ύπαρξή του, δυό καλόγεροι: ο πατέρας Δόμνος και ο Ησαΐας, που τα φρόντιζε όλα.

Τρία κτίσματα είχε το μοναστήρι: Την εκκλησιά, που για να μπεις μέσα, περνούσες από ένα διάδρομο, με δύο παράλληλα, δεξιά και ζερβά, περάσματα για τους μοναχούς, και από κάτω τα κελάρια τους. Το μουζεκλίκι2, δεύτερο κτίσμα, όπου έκαναν τα κουκούλια τους και τρίτο ο στάβλος, με το χαγιάτι μπροστά, καμωμένο από τσιμέντο. Σ΄ αυτό έστρωναν το καλοκαίρι ψάθες και κάθονταν. Δίπλα, κολλητά, ήταν ο φούρνος και η κουζίνα, με τρεχούμεν ο νερό. Επάνω ο ξενώνας. Έπρεπε να ανέβεις μερικά σκαλιά, για να βρεθείς στο χωλ, που συνέχεια του ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο με τζάκι. Από τα δύο παράθυρα του έβλεπες όλο το μερά της Τρίγλιας και την απεραντοσ ύνη της θάλασσας.


Τα ερείπια της μονής της Αγιά Σωτήρας, στο βάθος η Τρίγλια.

Στη μέση αυτού του τριγώνου, που σχημάτιζα ν τα τρία κτίσματα, υπήρχαν μια μεγάλη καρυδιά και μια φλαμουριά . Στη ρίζα τους ήταν ένα ξύλινο τραπέζι, με δύο καναπέδες, φτιαγμένο υς από άγριο ξύλο και στηριγμέν ους στο έδαφος. Χρησίμευα ν για αναπαμό και για φαγητό.

Κάθε παραμονή γιορτής ή Κυριακή, ο Ησαΐας χτυπούσε το σήμαντρο από τις τέσσερεις μεριές του μοναστηρι ού. Τότε, από τα γειτονικά κτήματα, άφηναν όλοι τις δουλειές τους και τραβούσαν για την εκκλησία. Ο γέροντας καλόγερος πάτερ-Δόμνος έψελνε τον εσπερινό. Η απόλυτη ησυχία της εκκλησίας την ώρα εκείνη έκανε την ψαλμωδία του κατανυκτι κή. Μέσα σ αυτήν την απόλυτη σιγή, ακούγοντα ν μονάχα ο ελαφρός μακρόσυρτ ος ήχος, που έκανε ο Ησαΐας, βηματίζον τας δώθε κείθε, με τα μεγάλα τσαρούχια του.

Μόλις τελείωνε η λειτουργί α, κάθονταν όλοι στο χαγιάτι, επάνω στις στρωμένες ψάθες. Δίπλα υπήρχε ένας γρανιτένι ος φανοστάτη ς, που είχε ύψος δυόμιση μέτρα. Στην κορυφή του ήταν τοποθετημ ένο ένα μεγάλο φανάρι, που το άναβαν στις γιορτές και όταν φιλοξενού νταν πιστοί και φίλοι του μοναστηρι ού.

Τη γιορτή του Σωτήρα, στις 6 Αυγούστου, που γιόρταζε το μοναστήρι, πολύς κόσμος ανέβαινε να προσκυνήσ ει από την Τρίγλια, από την Σιγή, από το Τερέκιοϊ και από ἀλλα κοντινά χωριά. Πρόχειροι μπουφέδες για την περίσταση, όπως τους λέγανε, με ζαχαρωτά, με κουλούρια και με κάθε είδους φαγώσιμα, ήταν στη διάθεση των προσκυνητ ών.

Στο μεγάλο σαλόνι που είχε το πανζεκλίκ ι3, οι νέοι χόρευαν πόλκα, με τη συνοδεία της λατέρνας. Κάτω από κάθε δένδρο ήταν και μια παρέα. Ἐπιναν το ρακί τους, που το συνόδευαν μεζέδες από χαμψιά και κολιαρούδ ια, έλεγαν τα αστεία τους και τραγουδού σαν τα τραγούδια της εποχής. Μετά το φαγητό γενικεύον ταν ο χορός, με λατέρνες και με μαντολίνα, Χόρευαν συρτό, πεταχτό και χασάπικο.

Τρίγλια 6 Αυγούστου 1922
Τριγλιανέ ς κοπέλες με μαντολίνα φωτογραφί ζονται στο πανηγύρι της Αγιά Σωτήρας.
Τα πιτσιρίκι α του χωριού πλαισιώνο υν την φωτογραφί α.
Η μητέρα μου (Γεωργία Πιστικίδο υ-Μυτιληναίου) καθιστή, κάτω δεξιά στη πρώτη σειρά!

Αυτό ήταν το μοναστήρι του Σωτήρα. Κέντρο παραθερισ μού, τόπος προσκυνήμ ατος, άσυλο των αρρώστων, καταφύγιο όσων έδερνε η κακοτυχία και η θλίψη. Τον καιρό που έπεσε η χολέρα στη Βιθυνία (1911) το μοναστήρι αυτό φιλοξένησ ε και περίθαλψε πάνω από εκατοπενή ντα οικογένει ες των γύρω χωριών.


1.   Το Μοναστήρι του Μεταμορφώ σεως του Σωτήρος Χριστού ή του Βαθέως Ρύακος, κτίστηκε το 860-900μ.Χ., από Καππαδόκε ς μοναχούς.
2.    Μουζεκλίκ ι, η αίθουσα κουκουλιώ ν
3.   Πανζεκλίκ ι, ο μπουφές (τραπέζι στρωμένο με φαγητά)


23
Εικόνες και Ιερά αντικείμε να εκκλησιών, στην περίοδο 1915-1918
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Αύγουστος 2019


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Μία μικρή μεν, αλλά πολύ σημαντική ιστορία για την ορθοδοξία, έχει σχέση με τις Εικόνες και τα Ιερά σκεύη των Μονών και των Εκκλησιών που είτε διασώθηκα ν από τη διαρπαγή και τη λεηλασία, στην περίοδο της «μετατόπισης» (1915-1918), όπως έχει καταγραφε ί στον Κώδικα Πρακτικών ή «εξορίας» ή «πρώτου διωγμού», όπως συνηθίζετ αι να λέγεται από τους απογόνους και τους ιστορικού ς, των Τριγλιανώ ν από το χωριό τους, είτε βρέθηκαν μετά την επιστροφή τους στο χωριό.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζ ονται τα στοιχεία που βρέθηκαν στον Κώδικα Πρακτικών αφενός για τον τρόπο φύλαξης μερικών ιερών σκευών, ιερατικών αμφίων και, γενικά, αργυρών αντικειμέ νων, αλλά και εικόνων εξαιρετικ ής σημασίας και αξίας, των εκκλησιών της Τρίγλιας, που διασώθηκα ν από προκρίτου ς στην περίοδο του πρώτου διωγμού, αφετέρου των εικόνων Μονών που βρέθηκαν σε άλλα χωριά το 1919.

Στον Κώδικα Πρακτικών (427), έχουν καταχωρηθ εί, μέχρι τη σελίδα 221, όλα τα πρακτικά μέχρι την ημερομηνί α 23.4.1915 και από τη σελίδα 223 μέχρι τη σελίδα 408 τα πρακτικά της περιόδου από 25.1.1919 μέχρι 19.8.1922, με μερικές εξαιρέσει ς καταχώρησ ης πρακτικών προηγούμε νης περιόδου. Όπως είναι γνωστό, στην περίοδο του πρώτου διωγμού των Τριγλιανώ ν στην Προύσα δεν λειτουργο ύσαν τα όργανα Διοίκησης της Τρίγλιας (Εφοροδημο γεροντία, Επιτροπές, Σωματεία κλπ) και, για το λόγο αυτό, δεν υπήρχαν πρακτικά για να καταχωρηθ ούν.

Στις σελίδες 222 και 223 έχουν καταχωρηθ εί ένα έγγραφο και δύο πρακτικά που αφορούν σε όλες τις ενέργειες που έγιναν από πρόκριτου ς Τριγλιανο ύς για τη φύλαξη των ιερών αντικειμέ νων αλλά και σημαντική ς αξίας εικόνων όπως εκείνη της Αγ. Επίσκεψης και της Παντοβασί λισσας. Δεδομένου ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι άγνωστα σε πολλούς, θεώρησα σκόπιμο και αναγκαίο να καταγράψω αυτή την ιστορία.

Στη σελίδα 222 του Κώδικα Πρακτικών έχει καταχωρηθ εί το έγγραφο του Ευγένιου Ν. Καλαφάτη, που συντάχθηκ ε, με ημερομηνί α 31.12/13.1.1917, στην Προύσα, όπου φυλάσσοντ αν οι Κώδικες. Στο έγγραφο αυτό περιγράφε ι αναλυτικά το ιστορικό της παραλαβής των ιερών αντικειμέ νων από τις πέντε εκκλησίες της Τρίγλιας, με πρακτικό επιτροπής της κοινότητο ς, τις προσπάθει ες κατάθεσής τους σε Οθωμανική Τράπεζα με τη συνδρομή του Επιτρόπου της Μητροπόλε ως Προύσας, την επίμονη απαίτηση του τελευταίο υ να τα παραδώσου ν στη Μητρόπολη και, τέλος, τη διαδικασί α κατάθεσής τους στο υποκατάστ ημα της τράπεζας στην Προύσα, προς φύλαξη.

Συγκεκριμ ένα στο έγγραφο αυτό ο Ευγένιος Καλαφάτης, αδελφός του Μητροπολί τη Χρυσόστομ ου, αναφέρει ότι:

Των ιερών σκευών και αμφίων ιερατικών και πάντων των προς ιερουργία ν αργυρών αντικειμέ νων (ων ο κατάλογος καταστρωθ είς παρεδόθη δια του Αιδ. ιερέως Χρυσάνθου (σ.σ. Γεράκη, ιερέως στον Αγ. Γεώργιο άνω και αδελφού του παππού μου Πολυνείκη) τη Μητροπόλε ι Προύσης προς φύλαξιν)  παραληφθέ ντων εκ των ιερών εκκλησιών Τριγλίας κατόπιν πρακτικού συνταχθέν τος υπό του Μουδίρη της κοινότητο ς Τριγλίας και υπογραφέν τος παρά των κ.κ. ιερέως Χρυσάνθου, Ευγ. Ν. Καλαφάτη, Θεαγ. Κοσμίδου, Κων/νου Στεργίου, και Γ. Κασούρη, μελών της προς παραλαβήν παρά των αρχών και παράδοσιν τοις ιδιοκτήτα ις και κατόχοις των εν ταις εκκλησίαι ς ευρεθέντω ν κατά την 17 Νοεμβρίου, επίπλων, ασφαλής τοποθέτησ ις ενεκρίθη ίνα γίνη παρά τω εν Προύση υποκαταστ ήματι της Οθωμ. Τραπέζης. Προς τον σκοπόν τούτον εκ των μελών της επιτροπής ο κ. Ευγ. Ν. Καλαφάτης εκ δε των πολιτών οι κ.κ. Λ. Τσάκωνας, Γ. Μποτός και Στεφ. Κασούρης μετέβησαν παρά τω γενικώ επιτρόπω του αγίου Προύσης ιεροδιακό νω κ. Πολυκάρπω και παρεκάλεσ αν αυτόν ίνα από κοινού μετά των αντιπροσώ πων της κοινότητο ς καταθέσωσ ιν ταύτα εις την Οθωμ. Τράπεζαν.

Του αρχιερατι κού τούτου επιτρόπου αρνηθέντο ς και επιμόνως αξιούντος κατ’ εντολήν του Μητροπολί του Προύσης την εν τη Μητροπόλε ι παράδοσιν και μη δεχομένου επέεμβασι ν και ανάμιξιν των πολιτών και κοσμικών εις τα τοιαύτα προς δε, απειλήσαν τος και Κυβενητικ ήν καταδίωξι ν προς επιτυχίαν του σκοπού, ον στοχάζετα ι ο Μητροπολί της του να γίνη εκείνος κάτοχος και κύριος των εν λόγω αντικειμέ νων, διότι ούτως ερμηνεύετ αι η διαταγή του υπουργείο υ των εσωτερικώ ν προς παράδοσιν των εκκλησιασ τικών αντικειμέ νων εις τας Μητροπόλε ις ενώ έπρεπε να ερμηνευθε ί δια των Μητροπόλε ων και της δικαιούχο υ κοινότητο ς. Η επιτροπή μετά των κ. Λ. Τσάκωνα και Γ. Μποτού παρέλαβεν και εκόμισεν ταύτα εις το ενταύθα υποκατάστ ημα της Οθωμ. Τραπέζης και παρεκάλεσ εν την διεύθυνσι ν όπως αποδεχθεί ταύτα ως παρακαταθ ήκην επ’ ονόματι της κοινότητα ς Τρίγλιας, του διευθυντο ύ όμως δηλώσαντο ς ότι διακανονι σμός δεν επιτρέπει την επ’ ονόματι κοινοτήτω ν και ηθικών προσώπων κατάθεσιν τοιούτων αντικειμέ νων, αλλά δέχεται καταθέσει ς επ’ ονόματι προσώπων ατομικώς ως τοιούτον υπεδείχθη ο υποφαινόμ ενος Ευγένιος Ν. Καλαφάτης πρώην βοηθός Μουτεσσαρ ίφης* το γε νυν δε εν Προύση εφησυχάζω ν όστις δυνάμει του υπ’ αριθμ (κενό) και ημερομηνί αν 13 Ιανουαρίο υ 1917 καταθετηρ ίου εγγράφου κατέθεσα τα εν λόγω αργυρά αντικείμε να αξίας δηλωθείση ς 250 διακοσίων πεντήκοντ α λιρών τουρκίας σήμερα την 13 Ιαν. 31 Δεκεμβρίο υ 1916 παρά τω υποκαταστ ήματι της ρηθείσης Τραπέζης μετά του παρόντος μου δηλώ κατηγορημ ατικώς ότι καίτοι τα αντικείμε να ταύτα εντός κιβωτίου σεσημασμέ νου τη εμέ σφραγίδι εις δύο μέρη, τοποθετημ ένα, έσται ιδιοκτησί α της κοινότητο ς Τριγλίας και ανήκουσι ως εσταί (5) πέντε εκκλησίας της ορθοδόξου κοινότητο ς τον Άγιον Γεώργιον κάτω, την Παναγίαν, τον Άγιον Ιωάννην, τον Άγιον Γεώργιον άνω και την Παναγίαν Παντοβασί λισσαν, υπόσχομαι δε να παραλάβω αυτά ουχί μόνος, αλλά μετά των δια της συνελεύσε ως της κοινότητο ς διαδειχθη σομένων προσώπων δια να τα παραδώσωμ εν εν καιρώ τω ευθέτω εις την δικαιούχο ν κοινότητα Τριγλίας.
Σφραγίς ως τεθείσα επί τε του κιβωτίου και του καταθετηρ ίου εγγράφου (υπάρχει σφραγίδα)
Εφ ω εγένετο το παρόν προς ένδειξιν και ασφάλειαν
Εν Προύση σήμερον τη 31/13/ i 1917         Ευγ. Ν. Καλαφάτης


* σ.σ. Μουτεσαρή φ= Έπαρχος,  Μουτεσαρι φλίκι= Επαρχία, Οθωμανική διοικητικ ή μονάδα μεσαίου μεγέθους που αντικατέσ τησε το σαντζάκι κατά την Ύστερη Οθωμανική περίοδο, μετά τη διοικητικ ή μεταρρύθμ ιση του 1864

Από την ανάγνωση αυτού του εγγράφου του Ευγ. Καλαφάτη, προκύπτει το ιστορικό της παραλαβής των ιερών αντικειμέ νων, από την επιτροπή, την 17η  Νοεμβρίου (μάλλον 1916), με την απόφαση να κατατεθού ν, ως παρακαταθ ήκη, σε Οθωμανική τράπεζα, η επιτροπή ζήτησε από τον επίτροπο της Μητρόπολη ς Προύσας να τη συνοδεύσε ι στην τράπεζα, αλλά εκείνος επέμενε να τα καταθέσου ν στη Μητρόπολη, αλλά η επιτροπή μετέβη στο υποκατάστ ημα της τράπεζας και τα κατέθεσε, ως παρακαταθ ήκη, στο όνομα του Ευγ. Καλαφάτη, αφού δεν δεχόταν η τράπεζα την κατάθεση στο όνομα της κοινότητα ς, και ο τελευταίο ς συνέταξε αυτό το έγγραφο δηλώνοντα ς ότι τα αντικείμε να προέρχοντ αι από τις πέντε εκκλησίες της Τρίγλιας και δεν ανήκουν στον ίδιο.

Στη σελίδα 223 του Κώδικα Πρακτικών έχουν καταχωρηθ εί δύο πρακτικά, το πρώτο που συντάχθηκ ε πάλι στην Προύσα, έξι μήνες αργότερα, με ημερομηνί α 29.6.1917, και το δεύτερο στην Τρίγλια, με ημερομηνί α 25.1.1919, δηλαδή μετά την επιστροφή των Τριγλιανώ ν από την εξορία τους.  Στο πρώτο καταγράφο νται, μάλλον με πρωτοβουλ ία του Ευγένιου Καλαφάτη, τα ιερά αντικείμε να και οι εικόνες που φυλάσσοντ αν από διάφορους προκρίτου ς και στο δεύτερο η παραλαβή όλων των ιερών αντικειμέ νων από την Εφοροδημο γεροντία της Τρίγλιας.

Αναλυτικά, στο από 29.6.1917 πρακτικό αναφέρετα ι ότι:

“Εκ των παραληφθέ ντων από τας εκκλησίας της κοινότητο ς Τριγλίας ιερών αντικειμέ νων, αμφίων, ιερατικών στολών, εικόνων κλπ εν κιβώτιον πλήρες ιερατικών αμφίων ευαγγελίω ν χαρτόδετω ν, δίσκων χαλκίνων ευρίσκετα ι προς φύλαξιν παρά τω κ. Λυκούργω Τσάκωνα. Δύο εικόνες, η της Επισκέψεω ς ψηφιδωτή, και αρχαιολογ ικήν αξίαν έχουσα ως και η της Παντοβασι λίσσης επάργυρος ως και δύο εξαπτέρυγ α αργυρά της εκκλησίας Παναγίας ευρίσκοντ αι παρά τω κ. Γ. Μποτώ, εις Σταυρός εκ των εξαπτερύγ ων της εκκλησίας Παναγίας ευρίσκετα ι παρά των κ. Ν. Καλπάκη ο δε Τίμιος Σταυρός ο ανήκων τη εκκλησία του αγίου Γεωργίου κάτω ευρίσκετα ι παρά τω κ. Αναστασίω Προύσαλη παραδοθεί ς υπό του κ. Γ. Μποτού.
Τα αντικείμε να ταύτα δεν εκρίθη δυνατόν να παραδοθώσ ι εις την Τράπεζαν όπως και τα άλλα δια πολλούς λόγους, δι’ ους και ενεκρίθη να μένωσι όπου ευρέθησαν και ευρίσκοντ αι.
Εν Προύση τη 29 Ιουνίου 1917
Λυκούργος Ν. Τσάκωνας             Ευγ. Ν. Καλαφάτης
Νικ. Καλπάκης
”.

Το πρακτικό φέρει τις υπογραφές των παραπάνω προκρίτων .

Στο από 25.1.1919 πρακτικό (σελ. 223) αναφέρετα ι ότι:

Τα ιερά σκεύη τα αναφερόμε να εις την σελίδα 222 ως είχον παρελήφθη σαν άπαντα σήμερον τη 25 Ιανουαρίο υ 1919 και δι’ αυτό οι τε καταθέται ήτοι ο κ. Ευγ. Ν. Καλαφάτης και οι θεματοφύλ ακες εισίν απαλλαγμέ νοι πάσης ενοχλήσεω ς όπως και ευθύνης.
Επί τούτοις εγράφη ενταύθα το παρόν
Εν Τριγλία τη 25 Ιανουαρίο υ 1919
Νικ. Καλπάκης
Αρ. Στέργιος
Κ. Μακασίκης
Σταύρος Φ. Νικολάου


Το πρακτικό φέρει τις υπογραφές των μελών της Εφοροδημο γεροντίας .

Το συμπέρασμ α αυτής της μικρής αλλά πολύ σημαντική ς ιστορίας είναι ότι, τα ιερά σκεύη και οι εικόνες των εκκλησιών, που κατάφεραν να διασώσουν ο Ευγ. Καλαφάτης και άλλοι πρόκριτοι της Τρίγλιας, επέστρεψα ν σ’ αυτές, μετά την επάνοδο των Τριγλιανώ ν στο χωριό τους, στα τέλη του 1918, και δεν θα μάθουμε ποτέ την τύχη τους, αν  ο Ε. Καλαφάτης και οι λοιποί πρόκριτοι τα είχαν αφήσει στη Μητρόπολη .

Εκτός, όμως, από τα ιερά αντικείμε να κα εικόνες που διασώθηκα ν, όπως περιγράφε ται παραπάνω, κατά την περίοδο εξορίας των Τριγλιανώ ν στην Προύσα στην περίοδο από τα μέσα του 1915 μέχρι το τέλος του 1918, η Τρίγλια και η ευρύτερη περιοχή λεηλατήθη καν από τους Τούρκους (ντόπιους και πρόσφυγες που εγκαταστά θηκαν στα χωριά) και οι εικόνες και τα σκεύη των εκκλησιών και των Μονών αφαιρέθηκ αν και είτε πουλήθηκα ν είτε καταστράφ ηκαν.
Με στόχο την αναζήτηση εικόνων, η Εφοροδημο γεροντία συζήτησε το θέμα την 23.3.1920 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 319) και αποφάσισε την αποστολή του προκρίτου Κων. Χ’’Αναστασίου για την αναζήτηση και περισυλλο γή εικόνων. Στο πρακτικό αυτό αναφέρετα ι ότι:

Κατά την συνεδρίαν ταύτην η Εφοροδημο γεροντία συνελθούσ α υπό την προεδρεία ν του τακτικού αυτής Αντιπροέδ ρου συνεσκέφθ η περί της περισυλλο γής των ιερών εικόνων αμφοτέρων των Μονών Πατέρων Μηδικίου και Αγ. Ιωάννου Πελεκητής και των περιοίκων ομογενών και ορθοδόξων Κοινοτήτω ν ως και των αλλοθρήσκ ων τοιούτων, ευρισκομέ νων εν αυταίς συνεπεία της μετατοπίσ εως του 1915 της ημετέρας Κοινότητο ς εις Προύσαν γενομένης λεηλασίας και διαρπαγής και αυτών ακόμη των ιερών κειμηλίων της Κοινότητο ς ημών και των Μονών εξ ων τινά επωλήθησα ν παρά των επιδρομέω ν και προσωρινώ ς εγκαταστα θέντων προσφύγων Τούρκων εις ομοδόξους Κοινότητα ς. Επί τούτω αποφασίζε ται υπό της Εφοροδημο γεροντίας όπως αποσταλεί ο εκ των μελών αυτής Κωνσταντί νος Χ’’Αναστασίου και φροντίση όπου το δυνατόν και την αποτελεσμ ατικωτέρα ν περισυλλο γήν των περισωθέν των εικόνων.
Μετά ταύτα διαλύεται η συνεδρία.
Τη 23 Μαρτίου 1920
Ο Αντιπρόεδ ρος
Θεολόγος Φούντας
Τα μέλη
Χαρίδημος Τιτάγκος
Αρ. Στέργιος
Νικ. Καλπάκης


Φαίνεται ότι οι ενέργειες του Κων/νου Χ’’Αναστασίου έφεραν αποτέλεσμ α, αφού λίγες μέρες αργότερα επέστρεψε από την Απολλωνιά δα μεταφέρον τας επτά εικόνες της Μονής Πατέρων Μηδικίου και το σχετικό πρακτικό (29.3.1920) καταχωρήθ ηκε στον Κώδικα  (σελ. 321), όπως περιγράφε ται στη συνέχεια:

Κατά την συνεδρίαν ταύτην η Εφοροδημο γεροντία συνελθούσ α υπό την προεδρεία ν του τακτικού αυτής Αντιπροέδ ρου συνεσκέφθ η περί του τρόπου της εγκαταστά σεως των υπό του κ. Κωνσταντί νου Χ’’Αναστασιάδου εξ Απολλωνιά δος μεταφερθέ ντων επτά ιερών εικόνων της Μονής των πατέρων Μηδικίου και επί τη ευκαιρία ταύτη περί της επαναφορά ς των προ της μετατοπίσ εως της Κοινότητο ς ημών χριστιανι κού εθίμου της τελέσεως εσπερινού … εν τη Ιερά Μονή των Πατέρων Μηδικίου και την πανήγυριν … ”.

24
Ακαδημίες Α.Ο.Τ. Ραφήνας / Πρόγραμμα προπονήσεων σεζόν 2019-2020
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 24 Ιούλιος 2019, 11:47:39 πμ »

Η Επιτροπή Υποδομών του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας ανακοινών ει το πρόγραμμα προπονήσε ων της αγωνιστικ ής σεζόν 2019-2020 για τα τμήματα υποδομών.


Κ-18
Δευτέρα 21.00 – 22.30 Γήπεδο Ραφήνας
Τρίτη 21.00 – 22.30 Γήπεδο Ραφήνας
Τετάρτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Πέμπτη 21.00 – 22.30 Γήπεδο Ραφήνας

Κ-16
Δευτέρα 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Τρίτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Πέμπτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Νταού
Παρασκευή 21.00 – 22.30 Γήπεδο Ραφήνας

Κ-14
Δευτέρα 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Τετάρτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Πέμπτη 19.30 – 21.00 Γήπεδο Νταού

Κ-12
Τρίτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Νταού
Πέμπτη 18.00 – 19.30 Γήπεδο Ραφήνας
Παρασκευή 18.30 – 20.00 Γήπεδο Νταού

K-10
Τρίτη 18.15 – 19.15 Γήπεδο Ραφήνας
Πέμπτη 18.15 – 19.15 Γήπεδο Ραφήνας
Παρασκευή 18.00 – 19.00 Γήπεδο Νταού

K-8
Τρίτη 17.00 – 18.00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρω σης
Πέμπτη 17.00 – 18.00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρω σης
Παρασκευή 19.15 – 20.15 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρω σης

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΙΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥ ΛΑΚΩΝ

Οι ώρες θα οριστικοπ οιηθούν αρχές Σεπτεμβρί ου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΩΝ

Κ-18 Ημερομηνί α έναρξης 19 Αυγούστου στο Γήπεδο Ραφήνας.
Ώρα προσέλευσ ης 20.00

Κ-16 Ημερομηνί α έναρξης 26 Αυγούστου στο Γήπεδο Ραφήνας
Ώρα προσέλευσ ης 17.00

Κ-14 Ημερομηνί α έναρξης 2 Σεπτεμβρί ου στο Γήπεδο Ραφήνας
Ώρα προσέλευσ ης 17.30

Κ-12, Κ-10, και Κ-8
Ημερομηνί α έναρξης 3 Σεπτεμβρί ου στα αντίστοιχ α γήπεδα προπονήσε ων
25
Α.Ο.Τ Ραφήνας / Έναρξη προετοιμασίας και πρόγραμα φιλικών
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 24 Ιούλιος 2019, 11:42:02 πμ »
Η Τριγλία Ραφήνας ανακοινών ει το πρόγραμμα φιλικών αγώνων πριν την έναρξη του πρωταθλήμ ατος.

17/08/2019 ΑΟΤ Αλίμου – Τριγλία Ραφήνας

25/08/2019 Θησέας ΝΜ – Τριγλίας Ραφήνας

28/08/2019 Τουρνουά εις μνήμη Γεωργίου Λουκάτου (Θύελλα – Τριγλία – Μαρκό)

31/08/2019 Αστέρας Βάρης – Τριγλία Ραφήνας

04/09/2019 ΟΦ Γέρακα – Τριγλία Ραφήνας

07 – 08/09/2019 Τουρνουά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΕΙΑ 2019

15/09/2019 Τριγλία Ραφήνας – Μαρκό

Σε περίπτωση που αλλάξει κάποια ημερομηνί α ή η έδρα τέλεσης αγώνων, θα ειδοποιήσ ουμε με νεότερη ανάρτηση.

Η έναρξη προετοιμα σίας έχει ορισθεί για την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας, με ώρα προσέλευσ ης των ποδοσφαιρ ιστών στις 5 το απόγευμα.
26
Ο Χρυσόστομ ος και το Νεκροταφε ίο
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούλιος 2019)

Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Δράμας το 1907, εξορίστηκ ε στη γενέτειρά του την Τρίγλια και δραστηριο ποιήθηκε προτείνον τας και υλοποιώντ ας πολλά έργα που άφησαν εποχή. Το δεύτερο  έργο,  που πρότεινε στους συμπολίτε ς του και υλοποιήθη κε (το πρώτο ήταν το Μεταξουργ είο που δεν υλοποιήθη κε), ήταν ένα σύγχρονο, για την εποχή εκείνη, νέο Νεκροταφε ίο, για τους Έλληνες Χριστιανο ύς της Τρίγλιας.

Ο Απόστολος Τσίτερ περιγράφε ι γλαφυρά το ιστορικό της ιδέας του Χρυσόστομ ου, για τη δημιουργί α νέου Νεκροταφε ίου στην Τρίγλια (Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος, σελ 26):
Η Τρίγλια είχε δύο Νεκροταφε ία: Ένα για τον κάτω μαχαλά, σε ένα άφραχτο και εγκαταλελ ειμένο ελαιώνα, το λεγόμενο Σκυλάμπελ ο, και ένα για τον επάνω μαχαλά και την συνοικία του Αγίου Ιωάννου, σε άφραχτο επίσης μέρος, ονομαζόμε νο Ρυακιές, πίσω από το τουρκικό Νεκροταφε ίο, τα Αχούρια λεγόμενο. Σε κηρύγματά του όταν ήταν εξόριστος από την Μητρόπολη Δράμας, επί Χαμιτικού καθεστώτο ς, ετόνισε, ότι ήταν ντροπή για μια κοινότητα σαν την Τρίγλια νε περιφρονή, με τέτοιο τρόπο εγκατάλει ψης, τους νεκρούς της. Έπρεπε να δημιουργη θή νεκροταφε ίο. Απέναντι από το Μοναστήρι των Πατέρων υπήρχε ένας γκρεμός όπως τον έλεγαν, μια απότομη κατηφοριά, μόλις κατάλληλη για βοσκή. Πολύ απότομη. Ανήκε στο Μοναστήρι . Έγραψε στα Πατριαρχε ία, διότι το Μοναστήρι ήταν Σταυροπηγ ιακό, εξαρτόταν δηλαδή κατευθεία ν από το Πατριαρχε ίο και όχι από τον τοπικό μητροπολί τη Προύσης. Ήρθε η άδεια παραχωρήσ εως στην κοινότητα για δημιουργί α Νεκροταφε ίου”.

Η έκταση για το νέο νεκροταφε ίο παραχωρήθ ηκε από τη Μονή Πατέρων (Μηδικίου), στην Κοινότητα Τρίγλιας, με αντάλλαγμ α, άλλης ισάξιας κοινοτική ς έκτασης. Βρισκόταν επί του επαρχιακο ύ δρόμου Τρίγλια-Μιχαλίτσι (Karacabey), ακριβώς απέναντι από τη Μονή, σε επικλινές λοφώδες έδαφος, όπως περιγράφε ι ο Απ. Τσίτερ.

Πληροφορί ες για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών του συγκεκριμ ένου έργου αντλούμε από τις συχνές ενημερωτι κές επιστολές του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο, που εργαζόταν στο Βουκουρέσ τι (Τριγλιανό Χρονικό), στις οποίες περιγράφο νται αναλυτικά και γλαφυρά η δράση και τα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια, στην περίοδο 1907-1909, πολύ περισσότε ρο λόγω της φιλικής σχέσης του με τον Χρυσόστομ ο. Σε όλη την περίοδο ανέγερσης του αναλημματ ικού τοίχου (αντιστήρι ξης) του νεκροταφε ίου, αλλά και όλων των υπόλοιπων εργασιών που εκτελέστη καν (φύτευση δένδρων, ναίδριο και δεξαμενή), έδινε στο γιο του πλήρη και αναλυτική περιγραφή για την εξέλιξη των εργασιών και έτσι γνωρίζουμ ε όλες τις λεπτομέρε ιες που αφορούν στο νέο νεκροταφε ίο. Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο 1907 και ολοκληρώθ ηκε το 1908, και μετά πάροδο δύο ετών (1910) συντάχθηκ ε και ο Κανονισμό ς λειτουργί ας του, που καταχωρήθ ηκε στον Κώδικα Πρακτικών .

Πρώτη αναφορά στο έργο του νέου Νεκροταφε ίου γίνεται στην από 27.11.190 7 επιστολή του Χρ. Μουμτζή (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 84), στην οποία περιγράφε ι τη θέση του Νεκροταφε ίου και τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες κάτοικοι της Τρίγλιας εργάστηκα ν για το συγκεκριμ ένο έργο. Η «περιτείχιση», που αναφέρετα ι στην επιστολή, αφορά στην κατασκευή του επιμήκους αναλημματ ικού τοίχου επί του δρόμου, για την αντιστήρι ξη των υπερκείμε νων εδαφών. Σημειώνετ αι ότι ο τοίχος αυτός εξακολουθ εί να υπάρχει και σήμερα, κατά το μεγαλύτερ ο τμήμα του, 109 χρόνια μετά την κατασκευή του. Αλλά περισσότε ρες λεπτομέρε ιες για το θέμα αυτό θα αναφερθού ν στη συνέχεια:

Το δεύτερον έργον είναι η περιτείχι σις του νέου νεκροταφε ίου του κειμένου άνωθεν της μεγάλης οδού της διερχομέν ης έμπροσθεν του γνωστού καζίνου της Μονής των Πατέρων, συγκείμεν ον, κατ’ έκτασιν εκ 10 χιλιάδων πήχεων. Ούτος, επ’ εκκλησίας ποιήσας εις τον λαόν έκκλησιν, αφού πρώτον υπέδειξε την εν τω Τόπω ανάγκην αυτού, υπεχρεώθη σαν οι άνθρωποι να φέρωσι τας αναγκαιού σας πέτρας εις τον τόπον της εργασίας, άλλος να συνδράμη χρηματικώ ς και άλλος να εγασθή εις εκσκαφήν των χανδάκων των θεμελίων και εις άλλας εργασίας. Άπαντες οι κάτοικοι ανέλαβον να εργασθούν επί μερικάς ημέρας δωρεάν και κατόπιν επί μικρώ ημερομισθ ίω, οικονομικ ά αγοράζετα ι και η άσβεστος εξ ης εκομίσθη εις τον τόπον της εργασίας αρκετή, επίσης και αρκετάς πέτρας ο λαός εκόμισε και από προχθές την Κυριακήν εν συρροή πλήθους ανθρώπων, προηγηθεί σης τελετής ήρξατο η θεμελίωση ς”.

Στην από 30.11.190 7 επιστολή του (σελ. 85), συνεχίζει την περιγραφή, εν είδει λεπτομερο ύς ημερολογί ου εργασίας:

Περί της περιτειχί σεως του νέου νεκροταφε ίου, ο λαός εις την έκκλησιν του εν λόγω Αρχιερέως εδέχθη και εφάνη πρόθυμος έκαστος να συνδράμη και συνεισφέρ η όπως δύναται, και αφ’ ης ημέρας απεφασίσθ η τούτο εξακολουθ ούν οι κάτοικοι να προσφέρου ν προς την επιτροπήν (εφορίαν) άλλος ολίγα και άλλος περισσότε ρα χρήματα, άλλοι να μετακομίζ ουν πέτρας, έτεροι να εκσκάπτου ν και ετοιμάζου ν τους χάνδακας δια να τεθούν τα θεμέλια και επ’ αυτών η περιτείχι σις. Έκτοτε ο Α.[γιος] Δράμας καθεκάστη ν πορευόμεν ος εις το γήπεδον ένθα εξακολουθ εί η εργασία, εν συνοδεία εφόρων και προυχόντω ν, και τους καθ’ οδόν συναντόμε νος προτρέπει με καλούς λόγους και παρακινεί να επιδοθώσι ν εις την εργασίαν. Αφού εν τω γηπέδω του εν λόγω νεκροταφε ίου μετεκομίσ θη και ητοιμάσθη αρκετόν υλικόν οίον πέτραι, άσβεστος και άμμος [παραπομπή: «Ο Σπ. Λοβέρδος στο μνημονευθ έν έργο του «Ο Μητροπολί της Σμύρνης Χρυσόστομ ος» γράφει: «Όταν μίαν πρωίαν παρετήρησ εν ότι η θάλασσα, αποσυρθεί σα ένεκεν αμπώτιδος, απεκάλυψε ν εις την παραλίαν μεγάλην έκτασιν άμμου, διέταξε να ηχήσουν οι κώδωνες της εκκλησίας δια να συγκεντρω θούν οι κάτοικοι της Τρίγλιας. Ο Μητροπολί της κρατών πτύον ανά χείρας … τεθείς επί κεφαλής των συγκεντρω θέντων μετέβη εις την παραλίαν και επεδόθη εις το έργον παρορμών όλους εις έντονον εργασίαν ούτως, ώστε μέχρι του απογεύματ ος συνεκομίσ θησαν σωροί όλοι άμμου, επαρκείς δια τα ανεγειρόμ ενα κτίρια» (σελ. 119)] προς μίξιν, την ημέραν του παρελθόντ ος Σαββάτου την 24ην ήδη εκπνεύσαν τος {Δεκεμβρίου} εγένετο απόφασις να γίνη δια την επιούσαν Κυριακήν εν εκκλησιασ τική παρατάξει η κατάθεσις του θεμελείου λίθου και έναρξις εργασίας. Ένεκα τούτου κατά την παρελθούσ αν Κυριακήν ο Άγ. Δράμας, ο ακάματος ούτος Αρχιερεύς, εν συρροή απείρου πλήθους, εκ των δύο φύλλων, και εμού παρόντος, ετέλεσεν εν τω ιερώ της Μονής Πατέρων ναώ μεγαλοπρε πή λειτουργί αν (όχι όμως εν μονοκλησί α) ενδεδυμέν ος λαμπράν στολήν και μίτραν επίσης …. Μετά την απόλυσιν εξήλθεν ο Αγ. Δράμας, την ετέραν στολήν του ενδεδυμέν ος και εν μεγάλη εκκλησιασ τική παρατάξει προπορευο μένων των εξαπτερύγ ων και των ψαλτών ψαλλόντων ήπετο ο Αρχιερεύς και του πλήθους ακολουθού ντος, επορεύθη εις το εν λόγω νεκροταφε ίον και εκεί τελέσας τον αγιασμόν και αναγνώσας την περί πήξεως θεμελίου ευχήν έθετο τον θεμέλιον λίθον, αρκετών δε κτιστών όντων ετοίμων αμέσως και πυρετωδώς ήρχισεν η εργασία. Επί τέλους, ηγίασε δια του αγιασμού ένα έκαστον, λαβόντες δε και το αντίδωρον άλλοι απήλθον και άλλοι έμειναν βιηθούντε ς τους εργαζόμεν ους κτίστας. Έμενε και ο Άγ. Δράμας, ήρχισε δε κατά ώραν του γεύματος να βρέχη και ως έμαθον, συνεγευμά τισε μετά των κτιστών και των βοηθών εις την σάλαν  της Μονής και ως εργάτης και ούτος εκράτη εις χείρας ένα κολιόν και έτρωγε με ξηρό ψωμί, διότι δεν ήθελε να φάγη από το φαγητόν όπερ το έφερεν εκ της οικίας του χωριστά και κατά μόνας. Εις όλην την λήξασαν εβδομάδα, επίσης και σήμερον ακόμη, καθεκάστη ν μεταβαίνο υσιν 100 κατά μέσον όρον άτομα κτίσται, βοηθοί φέροντες πλησίον αυτών τας πέτρας και άλλα, μετακομισ ταί λίθων με τα ζώα και αμάξια από διάφορα μέρη, έτεροι φέρουσιν άσβεστον και άμμον και άλλοι ποιούνται την κατέργασι ν της ασβέστου και μήξιν της άμμου. Προς τροφήν των πλείστων των δωρεάν εργαζομέν ων, τους άρτους άλλους μεν αγοράζουσ ι και άλλους προσφέρου σιν οι πολίται, ως και όσπρια μαγειρευμ ένα, ψάρια αλίπαστα, λάδια, ξύδια και κρασιά από τα σπίτια τα προσφέρου σι δωρεάν. Ούτω πως εξακολουθ εί η εργασία και καθεκάστη ν μεταβαίνε ι εκείσε ο Άγ. Δράμας και εκεί διέρχεται όλην την ημέραν και πότε, πότε φέρει πλησίον των κτιστών πέτρας, και όλως λόγος γίνεται μεταξύ των κατοίκων περί του ζήλου και της δράσεως της Α. Πανιερότη τος! Και δια τον ευπροσήγο ρον και μειλίχιον τρόπον του κατεγοήτε υσε τους πάντας”.

Στην από 18.12.190 7 επιστολή του (σελ. 87) διαβάζουμ ε την πρόοδο των εργασιών, στο διάστημα των 18 ημερών από την προηγούμε νη:

Την προχθές Κυριακήν 16ην οδεύοντος ελειτούργ ησεν ο Αγ. Δράμας εν συρροή πλήθους εν τη ι. εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της ενορίας της οικογενεί ας του, … και επί τέλους προέτρεψε το μετά ζήλου ακροόμενο ν ακροατήρι ον να επιδοθή και εργασθή εις αποπεράτω σιν του δια την Τρίγλιαν μεγάλου θεωρουμέν ου έργου του μείον του ημίσεως αναπολειπ ομένου προς περιτείχι σιν του νεκροταφε ίου – ου ο χώρος και το εμβαδόν εις 8 και πλέον χιλιάδων τετραγωνι κών αρχ. πήχεων… .”.

Στην από 15.1.1908 επιστολή (σελ. 88) αναφέρει: “… βλέπων Αυτόν καθεκάστη ν πορευόμεν ον εις τον τόπον της εργασίας και επιστατού ντα εις την περιτείχι σιν του νεκροταφε ίου, αφού από πρωίας με άκραν  δημοτικότ ητα διερχόμεν ος τα καφενεία προτρέπει και παρακινεί τους πάντας και πάσης ηλικίας να πορευθώσι και εργασθώσι εις την εν λόγω εργασίαν, λέγων ότι δι’ όλας τα ηλικίας υπάρχει εργασία, οίτινες αθρόοι βαίνουσι”.

Στην επιστολή της επομένης ημέρας (16.1.1908, σελ. 88) περιγράφε ι την περαίωση των εργασιών ανέγερσης του αναλημματ ικού τοίχου μήκους 100 και πλέον πήχεων, αλλά και τα επόμενα σχέδια του Χρυσόστομ ου για το νεκροταφε ίο:

"… Η περιτείχι σις του νεκροταφε ίου επερατώθη αλλ’ επειδή Ούτος θέλει να γίνη κομψόν και ωραίον εις τους διερχομέν ους την από κάτω λεωφόρον (τον έμπροσθεν του καζίνου δρόμον) και θεωμένους το εν λόγω νεκροταφε ίον, απεφασίσθ η, επί του μεγάλου ανεγερθέν τος τείχους μήκους 100 και πλέον πήχεων κατά μήκος του νεκροταφε ίου εκ μέρους του δρόμου, προς στήριξιν της όχθης εφ’ ης κείται το νεκροταφε ίον να τεθώσι σιδηραί κιγκλίδες, ενώ εν τω μέσω του τείχους εγένετο λιθίνη κλίμαξ δι’ ης ανέρχεταί τις θέλων να επισκεφθή το νεκροταφε ίον, εν τω μέσω δε των κιγκλίδων θα ανεγερθή σιδηρά θύρα και επ’ αυτής καταπέτασ μα. Δια τα απαιτούμε να ουκ ολίγα έξοδα προς κατασκευή ν των κιγκλίδων, της θύρας και πληρωμής των ημερομισθ ίων των κτιστών των τειχών – πλην των ημερομισθ ίων των δωρεάν εργασθέντ ων – εσύναξεν η επί τούτο επιτροπή και συνάξει εισέτι εκ συνεισφορ ών. Καθ’ εκάστην μετέβαινε ν ο Άγ. Δράμας εις τον τόπον της εργασίας και αυτοπροσώ πως επιστατών επί του γενομένου έργου παρορμών τους εργαζομέν ους εις την μετά ζήλου εργασίαν με τους γλυκείς Αυτού λόγους, και ούτε αι καιρικαί μεταβολαί ήγουν ψυχρών ανέμων, δριμέων και ψύχους και ελαφρών βροχών ανεχαίτιζ ον τον ζήλον του μεταβαίνε ιν εις τον τόπον της εργασίας. Πορευομέν ου δε αυτού από πρωίας εις την εργασίαν παρεκίνη εις εργασίαν πλην τους καθ’ οδόν συναντών εισήρχετο και εν τοις καφενείοι ς. Παρεκίνη και έπειθε τους θαμώνας αυτών οίτινες απερχόμεν οι ευχαρίστω ς επορεύοντ ο προς εργασίαν. Τινές εξόρυνται λίθους άνωθεν του νεκροταφε ίου και των παρακείμε νων μερών των προπόδων της Χρυσοποδι άς, όπου ευρέθησαν τυχαίως και αππροσδοκ ήτως ορυχεία καλού λίθου (όπου μεγάλως διηυκόλυν ε το έργον), έτεροι μετέφερον αυτούς πλησίον των κτιστών, και γυναίκες δε έπραττον τούτο, και άλλοι εκόμιζον δι’ αμαξών την εκ των ασβεστοπο ιείων δια την χρήσιν των τειχών άσβεστον και άμμον εις το μέρος της εργασίας, και τινές έφερον δι’ αμαξών πέτρας από μακρύτερα μέρη.

Καθεκάστη ν οι εργαζόμεν οι εξ όλων των τάξεων, οίον μπακάληδε ς, καφετζίδε ς, ευγενείς, εργατικοί νέοι και γέροντες, πλούσιοι και πένητες, πότε ολίγοι και πότε περισσότε ροι, έφθαναν ενίοτε πλέον των 200 ατόμων. Άπαντες οι εργαζόμεν οι εγευμάτιζ αν εκεί επί τόπου δι’ άρτων της αγοράς και όσους απέστελλο ν δωρεάν αι συμπαρούσ αι ζηλωταί οικογένει αι, αίτινες έστελλον προσέτι και δια πρσφάγιον ιχθείς αλιπάστου ς, ελαίας, έλαιον, κρόμμυα, φασούλια βρασμένα με τα καζανάκια, οίνον, ρακήν και ενίοτε χαλβάδες σπιτίσιου ς. Ότε ο καιρός εν καιρώ του γεύματος επαπειλεί το υπό βροχής, εισερχόμε νοι εις την Μονήν εγευμάτιζ αν εις την γνωστήν σάλλαν της Μονής, συνεγευμά τιζε δε μετά τούτων και ο Άγ. Δράμας κρατών δια μιάς χειρός άρτον και δια της ετέρας κολιόν, έτρωγε και ηύχετο την ευόδωσιν του έργου. Συνέτρωγε μετά των εργαζομέν ων διότι και ο ίδιος ηργάζετο, επέβλεπε τους κτίστας, επεσκέπτε το τα άναντα υψηλά των ορυχείων των λίθων μέρη, εβοήθη εις την εκ της οδού άρσιν των επ’ αυτής πεσόντων χωμάτων εκ του κριμνήσμα τος μέρους της υψηλής όχθης εις ανέγερσιν του κατά μήκους του νεκροταφε ίου τείχου και έφερον αυτά και έρριπτον εις το εσωτερικό ν πλάγιον του καζίνου προς εύρυνσιν αυτού. Η άρσις του χώματος εκ της οδού και καθαρισμο ύ αυτής, ανάγκης ούσης εις πρόληψιν του σχηματισθ ησομένου βορβόρου, ηργάζετο μεταξύ άλλων και ο Άγ. Δράμας, μεθ’ ενός εναλλάξ των προυχόντω ν και εφόρων και ιερέων μετεκόμιζ ον με τον τεζιαρέ λεγόμενον το χώμα έρριπτον αυτό εφ’ ου είπον ανωτέρω μέρους, και ούτω έλαβε πέρας η περιτείχι σις του νεκροταφε ίου και έμειναν μόνον να τεθώσιν αι κιγκλίδες και η σιδηρά θύρα. Η θύρα δι’ ης θα εισέρχετα ι η με το λείψανον νεκροφόρο ς άμαξα, αφέθη το μέρος αυτής εις την βόρειον και ανατολική ν πλευράν του τείχους δηλ. από το μέρος της κωμοπόλεώ ς μας, εγένετο δια τούτο και ετέρα οδός άνωθεν της λεωφόρου άγουσα κατ’ ευθείαν εις το νεκροταφε ίον
.”

Με τις θαυμάσιες και λεπτομερε ίς περιγραφέ ς στις παραπάνω επιστολές του Χρ. Μουμτζή, καταγράφη κε ο τρόπος και ο χρόνος (ένας ημερολογι ακός μήνας, συμπεριλα μβανομένω ν και των Χριστουγέ ννων, Πρωτοχρον ιάς και Θεοφανείω ν 1907-1908), για την ανέγερση του τοίχου του νεκροταφε ίου. Προκαλεί εντύπωση, όμως, η μη αναφορά του Χρ. Μουμτζή, στις επιστολές του, στην ενσωμάτωσ η στον επιμήκη τοίχο, με χτιστά ευμεγέθη γράμματα από κόκκινα τούβλα, των δύο φράσεων “ΣΑΛΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΕΡΘΗΣΟΝ ΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΙΣ”, αριστερά από τη σιδερένια είσοδο, και “ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ”, δεξιά από την είσοδο. Τα γράμματα έχουν σχηματισθ εί με ύψος από 4 έως και 6 όρθιων ή πλαγιαστώ ν κόκκινων τούβλων και αυτά που εξακολουθ ούν να υπάρχουν στα τμήματα του τοίχου, που δεν έχουν καταρρεύσ ει (Σεπτέμβρι ος 2018) είναι: 1) το "Ν" από το "ΕΓΕΡΘΗΣΟΝ ΤΑΙ", 2) το "Ι από το "ΟΙ", 3) το "ΤΟΙ" από το "ΤΟΙΣ", 4) το "ΜΕΙΟΙΣ" από το "ΜΝΗΜΕΙΟΙΣ", 5) το "ΟΙΝΗ" από το "ΚΟΙΝΗ", 6) το "ΟΡΘΟΔ" από το "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", 7) το "ΙΑΣ" από το "ΤΡΙΓΛΙΑΣ" και 8 ) το "ΩΚΟ" από το "ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ" (http://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1700.msg2598#msg2598 ). Στο βιβλίο “Τρίγλια του Κιανού Κόλπου Προποντίδ ος” του Απ. Τσίτερ (σελ. 27) αναφέρετα ι ότι: “Στους τοίχους της πρόσοψης του Νεκροταφε ίου, οι οποίοι εχωρίζοντ ο από μια μεγαλόπρε πη σιδερένια πόρτα, έβαλε και έγραψαν με χτιστά κόκκινα τούβλα τα εξής:” και παραθέτει τις δύο παραπάνω φράσεις καθώς και σχέδιο του τοίχου με «αναπαράσταση από μνήμης».

Στην από 5.2.1908 επιστολή του Χρ. Μουμτζή (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 95) περιγράφο νται αφενός οι εργασίες φύτευσης δένδρων στο χώρο του νεκροταφε ίου αφετέρου η ανέγερση μικρής εκκλησίας (ναϊδρίου) και οστεοφυλα κίου κάτω απ’ αυτήν:

Εν τω νεκροταφε ίω φυτεύοντα ι προς διακόσμησ ιν αυτού διάφορα αειθαλή δένδρα, οσονούπω τεθήσοντα ι αι σιδηραί κιγκλίδες επί του κατά μήκους του δρόμου μεγάλου τείχους. Τοιαύτη η δράσις του αόκνου Αγ. Δράμας! Και άπαντα γίνονται υπό την επίβλεψιν Αυτού….  Επειδή ελησμόνησ α να σε κάμω λόγον περί ετέρας του Άγ. Δράμας πράξεως αξίας περιγραφή ς, την περιγράφω ενταύθα. Θεωρήσας ανάγκην του ανεγείραι εν τω νεκροταφε ίω μικρόν τι εκκλησίδι ον και υπ’ αυτό κοιμητήρι ον (οστεοθήκη ν), αλλά δια τα απαιτούμε να χρήματα προς οικοδομήν αυτού, δια να μη επιβαρύνη τους άνδρας κατοίκους του Τόπου – τους οποίους αρκετά δια το νεκροταφε ίον εφορολόγη σε – διενοήθη να το ανεγείρη δι’ εράνου και συνεισφορ ών του γυναικείο υ φύλου, και ούτω διορίσας εξαμελή επιτροπήν κυριών εκ των τα πρώτα φερόντων Καλλιόπης Καλεμκερί νας προέδρου, Όλγας χήρας αδελφής Του αντιπροέδ ρου, Μαριγώς Ιωακείμ Ταμίου, Ανθής Αθ. Κοτσηφίου γραμματέω ς και ετέρων δύο βοηθών, αίτινες περιελθού σαι εσύναξαν μόνον από τας γυναίκας 6 χιλιάδας Γρ”.

Στην από 7.3.1908 επιστολή του (σελ. 98) περιγράφε ι τις εργασίες εξόρυξης και μεταφοράς λίθων και φύτευσης δένδρων:

Κατά τας πρώτας ημέρας της ης διανύομεν τεσσαρακο στής ο Άγ. Δράμας ηργάζετο εις το νεκροταφε ίον με αρκετάς γυναίκας των ενταύθα πάσης τάξεως μεταφερου σών πέτρας απ’ επάνω του νεκροταφε ίου υπό την «Χρυσοποδιά» ας εξόρυττον άνδρες, εις το μέσον του νεκροταφε ίου όπου θ’ ανεγερθή ναίδριον και υπ’ αυτό κοιμητήρι ον το οποίον θ’ ανεγερθή μόνον δι’ εξόδων των γυναικών. Επιστατών δε Ούτος και εις φύτευσιν διαφόρων δένδρων εκ πολλού κόπου ησθένησε και την 1ην Κυριακήν της Ορθοδοξία ς, εν η θα ελειτούργ ει, έκειτο κλινήρης ο καϋμένος, τούτο κατελύπησ ε ημάς άπαντας. Επί του παρόντος ο Άγ. Δράμας έχει καλώς”.

Στην από 28.3.1908 επιστολή του (σελ. 98) περιγράφε ι τη συνέχιση των εργασιών του ναϊδρίου και την κατασκευή δεξαμενής για το πότισμα των δένδρων:

Από εβδομάδος ο καιρός εβελτιώθη, ο δε Άγ. Δράμας καθεκάστη ν μεταβαίνε ι εις το νεκροταφε ίον και επιστατεί εις ανέγερσιν ναϊδρίου βυζαντινο ύ ρυθμού και υπ’ αυτό κοιμητήρι ον και οικοδόμησ ιν δεξαμενής ήτις θα πληρούται ύδατος εν αυτή ρέοντος, προς ποτισμόν των διαφόρων δενδρυλίω ν και ανθέων άπερ τη επιστασία του ρυθμικώς φυτεύοντα ι και προς αναψυχήν των επισκεπτώ ν”.

Στην από 18.4.1908 επιστολή του (σελ. 101) περιγράφε ι 1) τη φύτευση δένδρων, 2) την αποπεράτω ση του ναϊδρίου και 3) το ξεκίνημα των εργασιών κατασκευή ς δεξαμενής:

Ούτος καθεκάστη ν μεταβαίνω ν εις το νεκροταφε ίον καταγίνετ αι μετά και άλλων συμπορευο μένων των καλυτέρων νέων (και του ιδίου εργαζομέν ου) πλην της εξωραίσεω ς του νεκροταφε ίου δια φυτών ποικίλων ανθέων (διάφορα δένδρα ως πεύκαι, κυπάρισοι και άλλα εφυτεύθησ αν εντός εις διάφορα αυτού μέρη κατά τον παρελθόντ α Μάρτιον) εις τα κατά μήκος της οδού και άνωθεν του τείχους κατωφερή και επικλινή του νεκροταφε ίου μέρη – όπου δεν θα ορύσσοντα ι τάφοι – τα οποία να δύνανται να θεώνται οι εκείθεν διερχόμεν οι δια της έμπροσθεν κειμένης οδού άνθρωποι, καταγίνετ αι προσέτι και επιστατεί εις την αποπεράτωσιν του εν τω νεκροταφε ίω ανεγειρομ ένου ναϊδρίου και υπ’ αυτού κοιμητηρί ου (κρύπτης οστέων), το οποίον επερατώθη σχεδόν με σχέδιον κομψόν ρυθμού γοτθικού και ουχί βυζαντινο ύ ως σε έγραφον. Εσχάτως επελείφθη την ανέγερσιν δεξαμενής προς το επάνω  του κοιμητηρί ου μέρος προς διοχέτευσ ιν ύδατος εν τω νεκροταφε ίω, λαμβανομέ νου μέρους του παρά του νεκροταφε ίου διερχομέν ου ύδατος των κρημνών των επάνω συνοικιών…. Ακάματος ο Άγ. Δράμας εις όλον το διάστημα της ενταύθα διαμονής του, κατά τας εργασίμου ς ημέρας μετέβαινε και επεστάτη εις την ανέγερσιν των τειχών του νεκροταφε ίου, την ισοπέδωσι ν των εδαφικών ανωμαλιών και κατόπιν αυτών την εξωράϊσιν αυτού και ανέγερσιν του ρυθέντος ναϊδρίου, εις δε τας εκ  κακοκαιρί ας μη εργασίμου ς ημέρας ειργάζετο εν τη Μητροπόλε ι μετά επιτροπής συντάσσων κανονισμο ύς και συγκροτών συνελεύσε ις προς συζήτησιν και απόφασιν …  ”.

Αυτή ήταν η τελευταία επιστολή του Χρ. Μουμτζή, στην οποία γίνεται λόγος για το νεκροταφε ίο.

Δύο χρόνια αργότερα, σε πρακτικό (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 102-103), χωρίς ημερομηνί α, αλλά μετά την 10.6.1910 (ημερομηνί α του πρακτικού 104) έχει καταγραφε ί ο «Κανονισμός του εν Τριγλία κοινοτικο ύ νεκροταφε ίου»:

“Άρθρον Α’) Φροντίδι και επιστασία του Σεβασμιωτ άτου Μητροπολί του Σμύρνης κ.κ. Χρυσοστόμ ου και χορηγία των ορθοδόξων Ελλήνων Τριγλίας ιδρύθη κατά το έτος 1907 εν τη ορθοδ. Ελλην. Κοινότητι Τριγλίας νεκροταφε ίον, ούτινος το γήπεδον αντηλλάγη μετά της ιεράς Μονής Μηδικίου απέναντι άλλου ισοτίμου κτήματος της κοινότητο ς παραχωρηθ έντος τη Μονή όπως το ειρημένον νεκροταφε ίον ανήκη αδιαφιλον ικήτως και συναπαλλο τριώτως τη ειρημένη Ελληνική Κοινότητι .

Άρθρον Β’) Εν τω νεκροταφε ίω τούτω θάπτονται πάντες οι ορθόδοξοι νεκροί εντόπιοι και ξένοι ως και πας Χριστιανό ς κατόπιν σχετικής αδείας της Διοικούση ς Εκκλ. Αρχής.

Άρθρον Γ’) Αι εν τω νεκροταφε ίω θέσεις είνε κατά προδιαγεγ ραμμένου και επισυνημμ ένου ώδε σχεδίου ωρισμέναι και διαιρούντ αι εις τρεις τάξεις ούτω: Η Α’ σειρά των τάφων κατά την πρόσοψιν απ’ άκρου εις άκρον, αι 4 πρώται σειραί εκατέρωθε ν κατά την εγκάρσιαν και μεσαίαν οδόν ως και έτεραι 4 σειραί αι εκατέρωθε ν της οδού της αγούσης εις το Γυμναστήρ ιον μέχρι της δεξαμενής, ορίζονται δια την Α’ τάξιν. Το μέρος το κείμενον όπισθεν των 4 σειρών των εκατέρωθε ν της οδού της αγούσης εις το Γυμναστήρ ιον και εκτεινόμε νον από της παραλλήλο υ οδού της Αναπαύσεω ς μέχρι της δεξαμενής, ορίζεται δια την Β’ τάξιν. Το δε υπόλοιπον μέρος του νεκροταφε ίου, πλην του Γυμναστηρ ίου, δια την Γ΄ τάξιν.

Άρθρον Δ’) Ο επιθυμών να ταφή ο νεκρός του εις την Α’ τάξιν κατά την υπάρχουσα ν σειράν υποχρεούτ αι εις την καταβολήν ημισείας οθ. λίρας υπέρ του κοινοτικο ύ ταμείου, ο δε επιθυμών να ανεγείρη μνημείον ή οικογενει ακόν τάφον υποχρεούτ αι να πληρώνη τρεις (αρ. 3) οθ. λίρας δι’ έκαστον τετραγωνι κόν μέτρον.

Άρθρον Ε’) Ο επιθυμών να ταφή ο νεκρός του εις την Β’ τάξιν κατά την υπάρχουσα ν σειράν υποχρεούτ αι εις την καταβολήν ενός τετάρτου  οθ. λίρας υπέρ του κοινοτικο ύ ταμείου, να ανεγείρη δε μνημείον ή οικογενει ακόν τάφον υποχρεούτ αι να πληρώνη δύο (αρ. 2) οθ. λίρας δι’ έκαστον τετραγωνι κόν μέτρον.

Άρθρον ΣΤ’) Εν τη Γ’ τάξει η ταφή του νεκρού γίνεται δωρεάν, αλλά και κατά σειράν ως φαίνεται εν τω επισυνημμ ένω σχεδιαγρά μματι (σ.σ. δεν βρέθηκε στον Κώδικα), μη επιτρεπομ ένων επ’ ουδενί λόγω υπερπηδήσ εων. Αλλά και εν τη Γ’ τάξει, εάν θελήση τις να ανεγείρη μνημείον είτε τάφον, υποχρεούτ αι να πληρώνη μίαν (αρ. 1) οθ. λίρας δι’  έκαστον τετραγωνι κόν μέτρον.

Άρθρον Ζ’) Αι διαστάσει ς των μνημείων ή οικογενει ακών τάφων και δια τας τρεις τάξεις δεν δύνανται να είνε ολιγώτερα ι των τριών τετραγωνι κών μέτρων.

Άρθρον Η’) Οι τάφοι εν τη Α’ και Β’ τάξει πρέπει να απέχωσι αλλήλων κατά εν μέτρον.

Άρθρον Θ’) Μετά την συμπλήρωσ ιν τριετίας από της ταφής του νεκρού η Διοικούσα Αρχή του νεκροταφε ίου συνεννοεί ται μετά των ενδιαφερο μένων, όσον αφορά  την εκσκαφήν δια την ανακομιδή ν ή την ανέγερσιν τάφου. Μετά παρέλευσι ν δε 6 μηνών από της κοινοποιή σεως δικαιούτα ι η Διοικ. Κοινοτική Αρχή να προβή αυτεπαγγέ λτως εις την εκσκαφήν και ανακομιδή ν του τάφου και κατάθεσιν των οστών εντός κιβωτίου εν τω Κοιμητηρί ω.
Άρθρον Ι’) Η διεύθυνσι ς του νεκροταφε ίου επαφίεται, το γε νυν, εις την Εφορο/ντίαν Τριγλίας ήτις οφείλει να διατηρή εν αυτώ επιστάτην εκτελούντ α και χρέη κηπουρού προς περιποίησ ιν του κήπου του νεκροταφε ίου.

Άρθρον ΙΑ’) Ο επιστάτης του νεκροταφε ίου κρατεί διπλότυπο ν, εν ω σημειούτα ι η θέση, ο αριθμός και η χρονολογί α εκάστου νεκρού, δικαιούτα ι δε να λαμβάνη δικαίωμα εκσκαφής δια τάφον νεκρού δέκα (αρ. 10) γρ., ως και δικαίωμα δι’ ανασκαφήν προς ανακομιδή ν λειψάνων έτερων δέκα (αρ. 10) γρόσια. Οι άποροι εξαιρούντ αι.

Άρθρον ΙΒ’) Η Διοικούσα Αρχή θα φροντίζη να τίθενται επί εκάστου τάφου σιδηρούς σταυρός με αύξοντα αριθμόν εισπράττο υσα επί τούτω γρ. 5 λόγω αξίας του σταυρού δι’ όλας τας σειράς.

Άρθρον ΙΓ’) Η εκτέλεσις και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμο ύ ανατίθετα ι τη εκάστοτε Εφοροδημο γεροντία Τριγλίας
”.

Τον Κανονισμό υπέγραψαν οι Εφοροδημο γέροντες Ευγ. Ν. Καλαφάτης, Αρμόδιος Στέργιος, Δημήτριος Κ. Τακάς και Φίλιππος Ε. Καβουνίδη ς
και οι πολίτες Λυκούργος Ν. Τσάκωνας, Φίλιππος Σ. Κάρατζης, Δημοσθένη ς Τακάς, Νικ. Καλπάκης, Μενέλαος Ε. Χ’’Μελ…, Βασίλειος Κατουπάς?, Θεοδόσιος Σ. Ορφανίδου, Αντώνιος Α. Χαστόγλου, Θεμιστοκλ ής Δ. Παλληκαρά ς, Αναστάσιο ς Ν. Πόλκας, Σωτήρης Σ. Μαθιάς, Στυλιανός Στέργιος, Κων/νος Στέργιος, Θεολόγος Φούντας, Γεώργιος Α. …, Γεωρ. Δ. Πινιοτίδη ς, Α. Κελάδης.

Στο πρακτικό της 10.1.1911 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 111) αποφασίστ ηκε η προσθήκη άρθρου στον Κανονισμό του Νεκροταφε ίου:

Η Κοινότης προκειμέν ου περί του κανονισμο ύ του Νεκροταφε ίου απεφάσισε να προσθέση και το εξής άρθρο εις συμπλήρωσ ιν:

Ο δωρούμενο ς εις την Κοινότητα είτε εις χρήμα είτε εις κτήμα άνω των 50 λιρών τουρκίας έχει το δικαίωμα να ανεγείρει μνημείον επί τόπου εις ον θα θάπτεται παραχωρου μένου τούτου δωρεάν υπό της Κοινότητο ς
”.

Η Κοινότητα αποδέχτηκ ε τη δωρεά σ’ αυτήν του θανόντος Ιωακείμ Παπαδόπου λου, «συνισταμένης εξ ενός ελαιοτοπί ου μετά βαχτσέ κειμένου εις θέσιν Καλιάγκου ς», ανακήρυξε τον μακαρίτη ευεργέτη αυτής και, με βάση αυτό το άρθρο, δόθηκε η δυνατότητ α στους κληρονόμο υς  του να ανεγείρου ν μνημείο στον τάφο του.

Στο επόμενο από 11.1.1911 πρακτικό (Κώδικας πρακτικών, σελ. 113) καταγράφη κε η ακόλουθη επεξήγηση για το άρθρο που είχε προστεθεί την προηγουμέ νη στον Κανονισμό του Νεκροταφε ίου:

Επεξηγηματικώς δε προς το πρόσθετον άρθρον του Νεκροταφε ίου το επιψηφισθ έν υπό της χθεσινής Συνελεύσε ως σχετικώς προς τους δωρητάς ευεργέτας της Κοινότητο ς ενεκρίθη και απεφασίσθ η όπως παραχωρεί ται εις το Νεκροταφε ίον συμφώνως τω σχετικώ άρθρω του Κανονισμο ύ τούτου τόπος (3) μέτρων δωρεάν υπό της Κοινότητο ς εις την πρώτην θέσιν”.

Αν και ο Χρυσόστομ ος βρισκόταν στην Τρίγλια, κατά τη 2η εξορία του, από τον Ιούνιο 1909 μέχρι τουλάχιστ ον την 19.4.1910, οπότε προήδρευσ ε, ως Μητροπολί της Σμύρνης πλέον (εξελέγη την 13.3.1910), Γενικής Συνελεύσε ως των κατοίκων της Τρίγλιας, παρατηρού με ότι ο Κανονισμό ς του Νεκροταφε ίου δεν καταχωρήθ ηκε στον Κώδικα Πρακτικών, στην περίοδο παραμονής του στην Τρίγλια, αλλά μεταγενέσ τερα (μετά την 10.6.1910), ενώ την 10.5.1910 έφτασε στη Σμύρνη, μετά από περιπετει ώδες ταξίδι.

Από την ανάγνωση των άρθρων του Κανονισμο ύ προκύπτει η πληρότητά τους, ως προς τη λειτουργί α του Νεκροταφε ίου. Δεν υπάρχουν, όμως, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών που τάφηκαν στο διάστημα της λειτουργί ας του, λαμβανομέ νης υπόψη και της περιόδου εξορίας των Τριγλιανώ ν, κατά τον 1ο διωγμό (1915-1918).

Στην ιστοσελίδ α http://www.triglianoi.gr/index.php?topic=454.0  του forum trigliano i.gr έχει αναρτηθεί, από τον Αλέκο Κοκκαλά, βίντεο από την εκδρομή Τριγλιανώ ν στην πατρίδα, το 1978, με τον «Κένταυρο». Στο  1.49 του βίντεο έχει αποτυπωθε ί ο τοίχος του Νεκροταφε ίου, αλλά σε κακής ποιότητος εικόνα, στο 1.58 η σιδερένια πόρτα εισόδου στο Νεκροταφε ίο, στο 2.03 το ναίδριο του νεκροταφε ίου, που εξακολουθ ούσε να υπάρχει τότε, και στο 2.06 η είσοδος της Μονής Πατέρων. Από το βίντεο αυτό προέρχετα ι η επόμενη φωτογραφί α μιας πλευράς του ναιδρίου, που φαίνεται ότι εξακολουθ ούσε να υπάρχει το 1978, στην οποία φαίνεται εντοιχισμ ένο αρχαίο στέλεχος.


Οι πληροφορη τές του Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών περιγράφο υν τα Νεκροταφε ία της Τρίγλιας:

Τρία νεκροταφε ία είχαμε πριν γίνη το καινούργι ο, το μεγάλο, που έκαμε ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος. Το ένα ήταν του Κάτω Άϊ Γιώργη και της Παναγίας, μαζί, το Σκυλάμπελ ο που λέγαμε, πλάι στο χωριό. Το άλλο ήταν του Άϊ Γιάννη, η Ρυακιά, και το τρίτο ήταν του Επάνω Άϊ Γιώργη, Κυπαρισσι ώτη, έξω από το χωριό κι αυτό στα χωράφια. Αυτό το χρησιμοπο ιούσαν και οι άλλες δυό συνοικίες του επάνω μαχαλά.
Ύστερα αχρηστεύτ ηκαν αυτά, όταν έγινε το καινούργι ο, το έκαμε ο Δεσπότης ο Σμύρνης, τότε που ήταν εξόριστος στην Τρίγλια. Αυτό ήταν ωραίο νεκροταφε ίο, περιμανδρ ωμένο πέρα-πέρα. Έπεφτε καμιά δεκαπεντα ριά λεπτά έξω απ’ το χωριό, στ’ αλώνια του Μοναστηρι ού των Πατέρων, από δίπλα περνούσε ο δημόσιος δρόμος. Ούτε θάχη βουλιάξη το περιμάνδρ ωμα, υποθέτουμ ε, γιατί θα έκλινε το δρόμο (υποθέτουν δηλ. οι πληροφορη τές ότι οι Τούρκοι θα φρόντισαν να μην γκρεμιστε ί ο τοίχος , γιατί λόγω της θέσεώς του, εάν γκρεμιζότ αν θα έφραζε το δημόσιο δρόμο).
Από τη μια μεριά ως την άλλη ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα, από τούβλα, η επιγραφή:
ΣΑΛΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΕΡΘΗΣΟΝ ΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΙΣ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ
Μέσα είχε κι ένα εκκλησάκι, και το οστεοφυλά κιο δίπλα-δίπλα, και συντριβάν ι και δεξαμενή και ιδιαίτερο χώρο για γυμναστήρ ιο, στον ίδιο περίβολο αλλά χωρισμένο . Οι μεγάλες τάξεις του σχολείου μαζευούμα στε και μας πήγαιναν εκεί για να γυμναζόμα στε, όπως είναι ο προσκοπισ μός.
Είχε και κηπουρό ιδιαίτερο να το περιποιεί ται, άμα περνούσες από κει, από το δρόμο, Μάϊο μήνα, τι λουλούδια ήταν εκείνα! Τι μοσκιά!
Τάφους είχε και μαρμάρινο υς και απλούς, χωματένιο υς, ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Οι περισσότε ροι ήταν απλοί με ξύλινους σταυρούς.
Το Τούρκικο νεκροταφε ίο ήταν στ’ Αχούρια, δηλαδή το καινούργι ο, αυτό που είχαν σε χρήση, γιατί παλιά είχαν τρία-τέσσερα σε διάφορα σημεία του χωριού και στο Μεϊdάνι και στο Σεργί , ήταν παλιά τούρκικα νεκροταφε ία, εμείς δεν τα φτάσαμε να λειτουργο ύν, μόνο κανένα μάρμαρο υπήρχε
”.

Στο φύλλο 31/20.4.1981 των Τριγλιανώ ν Νέων έχει δημοσιευτ εί το 4ο μέρος από τις «Αναμνήσεις Τριγλιανο ύ» του Στ. Βελισσάρη, στο οποίο περιλαμβά νεται περιγραφή για το Νεκροταφε ίο:

Το δεύτερο άξιο θαυμασμού, τόσο για τους Τριγλιανο ύς, όσο και για τους ξένους, ήταν το νεκροταφε ίο του χωριού. Από την ανηφορική του είσοδο, τους διαδρόμου ς και τον μανδρότοι χό του, όλα ήταν σκεπασμέν α με πάσης φύσεως λουλούδια . Κυριαρχού σαν όμως οι πολύχρωμε ς τριανταφυ λλιές. Την άνοιξη μοσχοβολο ύσε ο τόπος και χαιρόταν το μάτι. Ήταν πράγματι ένας επίγειος παράδεισο ς. Αδύνατο να έλθει ξένος στην Τρίγλια και να μην  επισκεφθε ί μεταξύ άλλων και το νεκροταφε ίο. Ποια, όμως, απογοήτευ ση μας περίμενε, όταν, κατά την επίσκεψή μας στο χωριό το 1972, στη θέση του νεκροταφε ίου, είδαμε ένα χωράφι, όπου δυο-τρεις Τούρκοι χωρικοί μάζευαν πατάτες; Το μόνο που μας θύμισε το νεκροταφε ίο, ήταν ένα εντοιχισμ ένο με κόκκινα τούβλα ρητό στον τοίχο, που συγκρατού σε τα χώματα κατά μήκος του δημόσιου δρόμου. Δεν μπορέσαμε όμως να το διαβάσουμ ε, διότι δεν θελήσαμε να επισύρουμ ε την προσοχή των δύο Τούρκων που μας συνόδευαν στον περίπατό μας”.

Φωτογραφί ες του Νεκροταφε ίου έχουν αναρτηθεί από την Ευγενία Μυτιληναί ου στις ιστοσελίδ ες http://www.triglianoi.gr/index.php?action=gallery;sa=view;id=394 και http://www.triglianoi.gr/index.php?action=gallery;sa=view;id=393  από την επίσκεψή της στην Τρίγλια το 2007.Ο Χρυσόστομ ος και το Γυμναστήρ ιο


Μετά την ολοκλήρωσ η των εργασιών κατασκευή ς και διαμόρφωσ ης του νέου Νεκροταφε ίου (τοίχος αντιστήρι ξης στον επαρχιακό δρόμο, ανέγερση του ναϊδρίου, φύτευση δένδρων και φυτών, τοποθέτησ η σιδερένια ς πόρτας εισόδου από το δρόμο και κατασκευή δεξαμενής, για το πότισμά των δένδρων και φυτών), ο Χρυσόστομ ος σκέφτηκε την κατασκευή ενός Γυμναστηρ ίου, για την άθληση των νέων της Τρίγλιας και ο κατάλληλο ς χώρος ήταν διαθέσιμο ς πάνω από την έκταση του Νεκροταφε ίου.

Πληροφορί ες για την κατασκευή του αντλούμε, και γι’ αυτό το έργο του Χρυσόστομ ου, από τις λεπτομερε ίς ενημερωτι κές επιστολές του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο . Πρώτη αναφορά για τη διαμόρφωσ η του γυμναστηρ ίου κάνει ο Χρ. Μουμτζής στην από 11/6/1908 επιστολή του (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 113).  Συγκεκριμ ένα γράφει:

Καταυτάς ο Τόπος ή κάλλιον ο Άγ. Δράμας φιλοξενεί χάριν του Τόπου δύο επίσημα άτομα ο εις είναι προγυμνασ τής και διευθυντή ς των γυμναστηρ ίων του Γυμνασίου Ανδριανου πόλεως  και Κων/πολίτης, την πατρίδα, τον οποίον προ 15 ημερών μετεκαλέσ ατο ο Άγ. Δράμας, όστις επιστατών και οδηγών δύο των ενταύθα τεκτόνων ανήγειρε το γυμναστήρ ιον εντελές όπως απαιτείτα ι. Τούτο να γίνη εντός του περιβόλου του νεκροταφε ίου προς το βόρειον μέρος”.

Όπως είναι γνωστό, ο Μητροπολί της Δράμας Χρυσόστομ ος αναχώρησε από την Τρίγλια το Σάββατο 19.7.1908, προκειμέν ου να επιστρέψε ι στην έδρα του, μέσω Κων/πόλεως, επωφελούμ ενος της γενικής αμνηστίας που έδωσε ο Σουλτάνος με το νέο Τουρκικό Σύνταγμα. Αλλά και από την έδρα του δεν σταμάτησε να φροντίζει για τα έργα που είχε πραγματοπ οιήσει στο διάστημα παραμονής του στην Τρίγλια (1907-1908). Στην από 26.12.190 8 επιστολή του (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 116), ο Χρ. Μουμτζής περιγράφε ι τις ενέργειες του Χρυσόστομ ου για την αποστολή στην Τρίγλια δασκάλου, που ήταν και γυμναστής, και ανέλαβε τη διεύθυνση του γυμναστηρ ίου και την εκπαίδευσ η των μαθητών στη γυμναστικ ή:

Κατά την απέλευσιν και μετάβασιν αυτού εις την επαρχίαν Του ο Άγ. Δράμας κατά την υπόσχεσίν του μας έστειλε ένα νεαρόν διαδάσκαλ ον εκ των αποφοίτων του των Σερρών γυμνασίου, όστις εξηκολούθ η το διαδασκαλ ικόν επάγγελμα εν τη επαρχία Δράμας και εκείθεν καταγομέν ου (Μακεδών), εις τον καιρόν της ενάρξεως των μαθημάτων των Σχολών μας ελθών ενταύθα. Ών δε και επιτήδειο ς προγυμνασ τής ανέλαβεν ως εσυμφωνήθ η να διδάσκη μεν εν τη ενταύθα Σχολή, να διευθύνη δε και τα εν τω νεκροταφε ίω κείμενα και υπό του Αγ. Δράμας ιδρυθέντα γυμναστήρ ια και ούτω εις ορισμένας ημέρας και υπό του καιρού ευνοϊκάς, μετά το μεσημέρι παραλαμβά νει τους μαθητάς (πλην της νηπιαγωγι κής τάξεως) και στοιχηδόν και με βήμα στρατιωτι κόν και εμμελούς μακεδονικ ού ή άλλου ελληνικού άσματος μεταβαίνο υσιν εις τα γυμναστήρ ια και εκεί εξακολουθ ούν εισέτι να γυμνάζοντ αι μόνον δια των εαυτών σωμάτων (η δια των οργάνων γύμνασις θα αρχίση μετά τον Μάρτιον), εκεί διδάσκοντ αι και γυμνάζοντ αι εις διαφόρους στρατιωτι κούς βηματισμο ύς, εις σχηματισμ όν τετράγωνα, δύζυγα, ουλαμούς και άλλα, και με την ιδίαν τάξιν επανακάμπ τουν εις την Σχολήν και εκείθεν διαλύοντα ι (περί γυμναστηρ ίων ο λόγος, τα μανθάνω παρά του εγγονού μου και σου ανεψιού Ιουστίνου «Παλληκαρά» - του επιθέτου ποιήσαντο ς εις τον γυμναστήν καλήν εντύπωσιν  - αποτελούν τος και τούτου μέλους των γυμναζομέ νων μαθητών). Η εις τους μαθητάς γύμνασις, ούσης καινοφανο ύς πράγματος ελήφθη υπό των εκ των  κατοίκων νεοτεριζό ντων υπό σπουδαίαν έποψιν, ώστε ο εν λόγω γυμναστής διδάσκαλο ς αποδείξας την ανάγκην αγοράς 90 τον αρ. ομοιομόρφ ους ενδυμασία ς γυμναστικ ής – φανέλας, παντελονί ου κοντού, μακράς μέχρι των γονάτων μαύρας περικνημί δας, ζεύγους εμβάδων και πηλικίου – κατορθώθη η αγορά των εν λόγω ενδυμασιώ ν δια συνεισφορ ών των ευκαταστά των των γονέων των μαθητών και υπό άλλων νεοτεριζό ντων πολιτών ανά Γρ. 5, 10 και 20 διδομένων εκ προκρίσεω ς……

Δια την προημερών έναρξιν της συγκλήσεω ς της Βουλής εξ υπουργικο ύ διατάγματ ος, διετάχθηκ αν οι λαοί της Τουρκίας να πανηγυρήσ ουν κατά την ορισμένην εκείνην την ημέραν οι ενταύθα κάτοικοι Κοινοβουλ ίου. Εκείνη λοιπόν την ημέραν οι ενταύθα κάτοικοι ενθουσιοδ ώς έλαβον μέρος εις την τελετήν και αθρόοι συνήλθον ενώπιον του δέον κτηρίου όπου επαιάνιζε μουσική. Τους δαφνοφορο ύντας μαθητάς εσυνόδευο ν οι έφοροι, οι διδάσκαλο ι και ιδίως επί κεφαλής των μαθητών ο εν λόγω γυμναστής διευθύνων και επιτηρών το βήμα αυτών (πριν αγορασθώσ ιν όμως αι της γυμναστικ ής στολαί) και ούτως οι μαθηταί με το στρατιωτι κόν βήμα και άδοντες ελευθερία ς εμβατήρια έφθασαν ενώπιον του διοικητηρ ίου
”.

Πληροφορί ες για το γυμναστήρ ιο δίνουν και οι πληροφορη τές στο Κέντρο Μικρασιατ ικών Σπουδών, κατά την περιγραφή του Νεκροταφε ίου:

… Μέσα είχε κι ένα εκκλησάκι, και το οστεοφυλά κιο δίπλα-δίπλα, και συντριβάν ι και δεξαμενή και ιδιαίτερο χώρο για γυμναστήρ ιο, στον ίδιο περίβολο αλλά χωρισμένο . Οι μεγάλες τάξεις του σχολείου μαζευούμα στε και μας πήγαιναν εκεί για να γυμναζόμα στε, όπως είναι ο προσκοπισ μός.”

Ο Απόστολος Τσίτερ περιγράφε ι την ιδέα του Χρυσόστομ ου, για τη δημιουργί α Γυμναστηρ ίου (Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος, σελ 27), εξοπλισμέ νου με τα απαραίτητ α όργανα, ως εξής:

Στην κορυφή του θαυμάσιου Νεκροταφε ίου εφρόντισε ο αείμνηστο ς και δημιουργή θηκε ένα θαυμάσιο, με όλα τα απαραίτητ α γυμναστικ ά όργανα, Γυμναστήρ ιο, για να υπενθυμίζ η, όπως έλεγε, στους ανθρώπους ότι  μόνος τρόπος να έχη καλή υγεία είναι να δημιουργή με την άσκηση γερό σώμα”.
27
Η Ιστορία των Προγόνων μας. / ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 10 Ιούλιος 2019, 01:19:04 πμ »
Για την αγαπημένη θεία ΕλευθερίαΤην περασμένη Πέμπτη, στις 4 του Ιούλη 2019, μίσεψε για μακριά η Ελευθερία Δημητρακο ύ, η πολυαγαπημένη θεία Ελευθερία .
Εκεί ψηλά στους ουρανούς θα σμίξει ξανά με τον Στάθη το Δημητρακό, τον αγαπημένο της σύζυγο με τον οποίο μοιράστηκ αν μόνο λίγους μήνες οικογενει ακής ευτυχίας.
Έπειτα από κοντά ογδόντα χρόνια χωρισμού θα σμίξουν ξανά.   

H Ελευθερία Δημητρακο ύ γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βιθυνίας το 1920.
‘Ηταν κόρη του Χρυσόστομου Καπάνδρια και της Ευθυμίας.
Στην Τρίγλια πρόλαβε να ζήσει μόνο δύο χρόνια.

Με τον ξεριζωμό βρέθηκε αρχικά στην Τένεδο και στη συνέχεια στη Ραφήνα.
Ήρθε στη Ραφήνα τριών χρονών με τους γονείς της και εδώ έζησε όλη της τη ζωή.
Εδώ γεννήθηκε ο αδελφός της, ο Μήτσος ο Καπάνδρια ς, ο πρώτος Ραφηνιώτη ς Τριγλιανό ς.

Η Ελευθερία παντρεύτη κε σε ηλικία 20 ετών  τον Στάθη το Δημητρακό του Αρχιμήδη και της Μαρίας.
Τον Σεπτέμβριο του 1940 ο Στάθης ο Δημητρακό ς , λίγους μήνες μετά το γάμο τους. επιστρατε ύτηκε ως έφεδρος για εκπαίδευσ η στα νέα όπλα, λοχίας  στο 7ο Σύνταγμα Πεζικού Χαλκίδας.
Πολύ σύντομα βρέθηκε από την αρχή του πολέμου στις πρώτες γραμμές του μετώπου.Το 7ο Σύνταγμα Πεζικού μεταφέρθη κε σιδηροδρο μικώς από την Χαλκίδα  στην Καλαμπάκα στα μέσα του Οκτώβρη  και την 28η Οκτωβρίου 1940 ήταν στο Καστράκι της Καλαμπάκα ς.
Από το Καστράκι της  Καλαμπάκα ς ξεκίνησε το 7ο Σύνταγμα Πεζικού την 28η Οκτωβρίου για την αντιμετώπ ιση των Ιταλικών δυνάμεων εισβολής. Έλαβε μέρος στις μάχες της Πίνδου (Σαμαρίνα, Δίστρατο,Σμόλικας), όπου οι Έλληνες στρατιώτε ς ανέκοψαν τους Αλπίνι (Αλπινιστέ ς) της  Μεραρχίας Τζούλια.

Το 7ο Σύνταγμα Πεζικού συνέχισε τον αγώνα στην Πίνδο εναντίον της Ιταλικής εισβολής, όπου οι ελληνικές δυνάμεις απώθησαν τον εισβολέα.
Από τα μέσα του Νοέμβρη - 14 Νοεμβρίου 1940 και μετά - αρχίζει η ελληνική αντεπίθεσ η και η προέλαση στην Αλβανία.
Το 7ο Σ.Π συμμετείχ ε σε επιθετικέ ς επιχειρήσ εις.
Στις 23/12/1940 άρχισε η επίθεση των ελληνικών μονάδων για την κατάληψη του στενωπού της Κλεισούρα ς.
Έπεσε την πρώτη ημέρα της επίθεσης  στη θέση Κούκιαρι (αντέρεισμ α) Ν/Α της Κλεισούρα ς (23/12/1940), ξημερώνον τας παραμονή των Χριστουγέ ννων.

Πριν την αναχώρησή του για το μέτωπο η Ελευθερία είχε μείνει έγκυος και γέννησε την κόρη τους την Μαρία.
Η Ελευθερία ποτέ δεν είδε τον άνδρα της και η Μαρία δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της.

Η Ελευθερία στάθηκε και αυτή ηρωΐδα και αφιέρωσε όλη τη ζωή της της στο να μεγαλώσει την κόρη της.
Ήταν μάνα, ήταν και πατέρας.
Στάθηκε σε όλη της τη ζωή αλληλέγγυ α στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλους όσους είχαν ανάγκη.
Άνθρωπος που πρόσφερε πάντα απλόχερα όσα είχε και δεν είχε.
Καλή χριστιανή, καλή νοικοκυρά, καλή γυναίκα.

Η ζωή της ανταπέδωσ ε αρκετά από όσα έδωσε. 
Η κόρη της παντρεύτη κε έναν πολύ καλό άνθρωπο, τον Κώστας Κόλλια με καταγωγή από την Κάρυστο.
Ευτύχησε να χαρεί δύο εγγόνια και δύο δισέγγονα .
Ο μεγάλος εγγονός της είναι ο Βαγγέλης Κόλλιας.
Ο μικρός εγγονός της πήρε το όνομα του παππού του και ονομάστηκ ε Στάθης.

Η θεία Ελευθερία στάθηκε μια πραγματικ ή ηρωΐδα της ζωής.
‘Εμεινε χήρα από είκοσι χρονών.
Οι επιστολές από το Μέτωπο είναι συγκλονισ τικές.
Η Ελευθερία φύλαξε σε όλη της ζωή τα γράμματα από το μέτωπο που της έστελνε ο άνδρας της ως ιερά κειμήλια.

http://www.triglianoi.gr/index.php?topic=562.0


Δεν ξαναντρεύ τηκε και αφιερώθηκ ε στην κόρη της και την οικογένει ά της.
Είδε εγγόνια και δισέγγονα .
Κρατούσε πάντα τις τριγλιανές παραδόσει ς και τα έθιμα.
Είχε την παντοτινή καλοσύνη μιας τριγλιανή ς αλληλέγγυ ας γυναίκας
Έζησε ενενήντα εννιά χρόνια.

Αιωνία της η Μνήμη
Αλησμόνητ η


Ο ανιψιός της Στάθης Δημητρακό ς
29
Εκδηλώσεις Τριγλιανών / ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 03 Ιούλιος 2019, 12:00:44 μμ »
https://www.facebook.com/kokkalasalekos/media_set?set=a.1129784553883457&type=3

ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΚ
Κωνσταντί νος Δουβίτσας
Γιώργος Κατσαρώνη ς
Νίκος Κληρόπουλ ος
Μάνος Κληρόπουλ ος
Αναστάσιο ς Καραγιάνν ης
Μιχάλης Πατελάρος
Αγγελος Πατελάρος
Προπονητή ς: Γιώργος Στεφανής

Για τον Αργοναύτη ς Τριγλίας Ραφήνας αγωνίστηκ αν οι
Ευάγγελος γιαννελης, γκιουλμαλ ογλου Γιώργος, σαντορινα ιος Παναγιώτη ς, Παναγιάρη ς βαγγελης, Γιούλης Γιάννης, Αλεξάκης Στέφανος, μπασουλας Γιάννης, Καραγιάνν ης Μάρκος, ταλαδιανό ς Αλέξανδρο ς και ο Βαγγέλης Φρίγγης

Μετά το 1963 είναι η πρώτη φορά που έρχεται νεολαία της Ραφήνας στην Τρίγλια
μια ώραια συνάντηση των τριών ομάδων Μπάσκετ παίδων στο κλειστό γυμναστήρ ιο της Νέας Τρίγλιας

Γιώργος Κικής Ευχαριστο ύμε τους αδερφούς Τριγλιανο ύς για την φιλοξενία και την οργάνωση. Ευχαριστο ύμε τον Α.Ο. Καλλιτεχν ούπολης, που ταξίδεψε μαζί μας και ένωσε την αγάπη του με τις δυο Τριγλιανέ ς ομάδες. Τέλος ευχαριστο ύμε τους αθλητές όλων των ομάδων, οι οποίοι έδειξαν ήθος και επαγγελμα τισμό σε όλες τους τις παρουσίες . Συγχαρητή ρια στους Προέδρους, τους προπονητέ ς, αλλά και στους γονείς που μεγαλώνου ν τέτοια παιδιά. Η αρχή έγινε και περιμένου με την συνέχεια με ανυπομονη σία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ Α ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
30
Κώδικας Πρακτικών Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες / 5) Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και το Μεταξουργείο στην Τρίγλια
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 01 Ιούλιος 2019, 05:42:13 μμ »
Ο Χρυσόστομ ος και το Μεταξουργ είο στην Τρίγλια
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούλιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Δράμας το 1907, εξορίστηκ ε στη γενέτειρά του την Τρίγλια και δραστηριο ποιήθηκε προτείνον τας και υλοποιώντ ας πολλά έργα που άφησαν εποχή. Το πρώτο σχέδιο που πρότεινε στους συμπολίτε ς του ήταν η δημιουργί α Μεταξουργ είου, που θα είχε στόχο αφενός την παραγωγικ ή απασχόλησ η των νεαρών Τριγλιανώ ν κοριτσιών στη γενέτειρά τους αντί να φεύγουν σε άλλες πόλεις, ως υπηρετικό προσωπικό, αφετέρου την προώθηση της ιδέας του συνεταιρι σμού στην Τρίγλια, ως εργαλείου για την εμπορική ανάπτυξή της.

Στο πρακτικό της 8.11.1907 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 34) έχει καταγραφε ί αναλυτικά η εισήγηση του Χρυσόστομ ου και η σχετική απόφαση:

Εν Τριγλία σήμερον ογδόη του μηνός Νοεμβρίου ημέραν Πέμπτη … των παμμεγίστ ων Ταξιαρχών του έτους χιλιοστού εννεακοσι οστού εβδόμου κατά πρόσκλησι ν του μητροπολί του Δράμας Χρυσοστόμ ου συμπολίτο υ ημών παρεπιδημ ούντος ενταύθα δια τας εν Μακεδονία καιρικάς του Έθνους περιστάσε ις και υπό την προεδρεία ν αυτού συνελθόντ ες εν τη αιθούση της Εφοροδημο γεροντίας οι υποφαινόμ ενοι πρόκριτοι της κοινότητο ς και ακροασάμε νοι των λόγων της αυτού Σεβασμιότ ητος ειπόντος ότι «Μετά εικοσιπεν ταετίαν επανερχόμ ενος εις την γενέτειρα ν δεν βλέπω την εν αυτή εμπορικήν πρόοδον εις το ευάρεστον εκείνο σημείον εις το οποίον πάντες οι καλοί πολίται επιθυμούμ εν να βλέπωμεν την πατρίδα και ευρίσκων τους λόγους της τοιαύτης εμπορικής στασιμότη τος την έλλειψιν πνεύματος συνεταιρι κού δια το οποίον απεδείχθη ότι τα μικρά γίγνονται μεγάλα και προοδεύου σι εμπορικώς και βιομηχανι κών αι κοινότητε ς όταν μάλιστα τύχη και εν τη ημετέρα πατρίδι και η πρώτη ύλη και η πρώτη δύναμη να ευρίσκετα ι άφθονος εν τω τόπω προτείνει όπως εάν θέλουσι οι πρόκριτοι της πατρίδος να σχηματισθ ή μετοχική εταιρεία  προς ίδρυσιν μεταξουργ είου αφού και η μέταξα καλλιεργε ίται άφθονος εν τω τόπω και εργατικαί χείρες δεν ελλείπουσ ιν και αι οποίαι ελλείψει εργασίας εκπατρίζο νται προς βλάβην γενικήν του τόπου και εκεί μακράν της επαγρυπνή σεως των γονέων πολλούς ηθικούς κινδύνους διατρέχου σι» μετ’ ανταλλαγή ν σκέψεων παμψηφεί ενέκριναν το πρακτικόν και ωφέλιμον της προτάσεως της αυτού Σεβασμιότ ητος και απεφάσισα ν την ίδρυσιν του εν λόγω μεταξουργ είου δια μετοχών εις ας καλούνται να λάβωσιν μέρος οι φιλοπάτρι δες και φιλοπρόοδ οι κάτοικοι της κοινότητο ς. Μετά την κατ’ αρχήν έγκρισιν της προτάσεως συσκέψεως γενομένης ανά μέσον των πρώτων ιδρυτών της εν λόγω μετοχικής εταιρείας ενεκρίθη όπως εκδοθώσι εκατόν μετοχαί προς είκοσι και πέντε λίρας Οθωμανικά ς εκάστη  αίτινες άμα καλυφθώσι θα κανονίσωσ ι την περαιτέρω πορείαν περί του πόσα τοις εκατόν θα προπληρωθ ώσι προς έναρξιν της οικοδομής του κτιρίου.
Επί τούτοις εγένετο το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη υπό Κ. Κονδυλένι ου μετά δηλώσεως και του ποσού δια το οποίον έκαστος ….

(σ.σ. ένα τμήμα της σελίδος είναι σκισμένο και δεν φαίνονται αφενός το τέλος της προηγούμε νης φράσης αφετέρου τα ονόματα των 4 πρώτων πολιτών που δήλωσαν την αγορά 10 μετοχών της υπό ίδρυση νέας εταιρείας . Από την πρώτη επιστολή Χρ. Μουμτζή, που αναφέρετα ι στη συνέχεια, προκύπτει ότι ο πρώτος που δήλωσε την αγορά 10 μετοχών ήταν ο Μητροπολί της Δράμας Χρυσόστομ ος)

   
Αδελφοί Καβουνίδο υ
Κ. Κονδυλένι ος, Στ. Μποτός
Αρμόδιος Στέργιος
Κωστάκις Μακασίκης
Ν. Παπαδόπου λος
Ηρακλής Ιω. Παπαρουτζ η
Δ. Καλπάκη
Βασιλάκης Διαμαντίδ ης
Αναστάσης Ι. Παρου…   
Φίλιππος Σ. Καρο…
Αναστάσιο ς Α. Τατάβλαλη ς
Ιορδ. Σ. Πετράκογλ ου   
Σοφία Αθ. Γιαζητζόγ λου
Ζαφείρης Αθ. Γιαζητζόγ λου
Αναστασία Αθ. Γιαζητσόγ λου
Θεοδόσιος Ευγ? Νεράτζης
Κωνσταντί νος Ιορδ. …Αναστάση
Αναστάσης Βελισάρης
Αθανάσιος Αποστόλου
Ζαφείριος? Χ. Κλήκογλου?
Ιωάννης Κρυσταλίδ ης
Κων/νος ??. Στέργιος
Αν… Χ Προπ…
Μετοχών
μετοχ δέκα
μετοχ. δέκα
Μετοχές Δέκα
Μετοχάς δέκα
τέσσαρες
τέσσαρες συν μια
Μία
Μία
Μία
Μία
δύο
Μία
2
πέντε
Μία
δύο
Δεν Δέχεται
Μετοχήν Μίαν
τέσσαρες
Αρ.
10
10
10
10
4
5
1
1
1
1
2
1
2
5
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
0
1
4
    Σύνολο40

73
82Η δράση και τα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια, στην περίοδο 1907-1909, περιγράφο νται αναλυτικά και γλαφυρά στις συχνές επιστολές του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο, που εργαζόταν στο Βουκουρέσ τι (Τριγλιανό Χρονικό), πολύ περισσότε ρο λόγω της φιλικής σχέσης του με τον Χρυσόστομ ο. Στην από 27.11.190 7 επιστολή του (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 84), ο Χρ. Μουμτζής περιγράφε ι τα πρώτα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια και συγκεκριμ ένα:

… Από την αρχήν της ενταύθα ελεύσεώς του η Α.  Πανιερότη ς δύο μεγάλα έργα ευχάριστα και ωφέλιμα υπό ηθικήν, εθνικήν και πατριωτικ ής αξιοπρεπε ίας έποψιν έβαλλεν εις ενέργειαν και πυρετοδώς εργάζεται εν συχναίς και γενικαίς συνελεύσε σι εν τε τη Σχολή (Μητροπόλε ι) και συμβουλεύ ων τους κατοίκους, και εν αυτή χωριστά εργάζεται μετά της εφορίας αυτής προς πραγματοπ οίησιν αυτών – η εφορία αποτελείτ αι υπό των κ.κ. Κονδιλένι ου ιατρού, Νικολάκη [Παπαδόπουλου] φαρμακοπο ιού, Σωκράτους Καλεμκερή και τριών ετέρων. Πρώτον ενήργησεν την εξ 100 αρ. μετοχών ανά 25 λίρας εκάστην προς ανέγερσιν ενταύθα μεταξουργ είου προς απαλλαγήν ηθικής καταπτώσε ως αρκετών του Τόπου κορασίων, τα οποία αναγκάζον ται ως υπηρέτρια ι να μεταβαίνω σι εις Κων/πολιν και αλλαχού. Αι μετοχαί ελήφθησαν εντός ολίγου υπό των ευκαταστά των ανά μίαν, ανά δύο και πλέον, αφού πρώτος ο ίδιος Αγ. Δράμας έλαβε δια λογαριασμ όν του 10 μετοχάς, και ευρεθέντο ς πρώτον καταλλήλο υ γηπέδου θ’ αρχίση κατά την άνοιξιν η ανέγερσις αυτής”.

Στην από 7.3.1908 επιστολή του Χρ. Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 96) περιγράφε ι την ανεπιτυχή έκβαση αυτού του σχεδίου και οράματος του Χρυσόστομ ου και συγκεκριμ ένα:

… Αλλά τούτων τινά έργα χρήζουσι βοηθείας, συμπράξεω ς και υποστηρίξ εως εκ μέρους των ενταύθα ευκαταστά των των και τα πρώτα φερόντων συμπολιτώ ν, αλλ’ ούτοι ευρίσκοντ αι μακράν φιλοπατρι ωτικών αισθημάτω ν μη ανταποκρι νομένων εις τα του Αγ. Δράμας. Ταύτα δε λέγων εννοώ την δια μετοχών ανέγερσιν μεταξουργ είου περί του οποίου ακροθιγώς ποιήσαι εν τη επιστολή σου λόγον. Η ανέγερσις τοιούτου ενταύθα εργοστασί ου πράγματι μέγα υπό πολλάς επόψεις καλόν θα εγίνετο εις τον Τόπον, αλλ’ ως φαίνεται η επιχείρησ ις αύτη θα ναυαγήση και τας αιτίας εξ ων θα προκύψη η αποτυχία θα σε τας γνωρίσω δι’ άλλης επιστολής μου …”.

Στις επόμενες επιστολές του Χρ. Μουμτζή δεν γίνεται αναφορά στο σχέδιο ανέγερσης μεταξουργ είου, που σημαίνει ότι, τελικά, ναυάγησε, ίσως, από την απροθυμία αυτών που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην αγορά μετοχών της εταιρείας να καταβάλλο υν τα αντίστοιχ α ποσά για την υλοποίηση του έργου.
Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 ... 10