Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 27 Αύγουστος 2016, 12:20:12 μμ

Τίτλος: Εγκαίνια του ιερού ναού Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Δράμα
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 27 Αύγουστος 2016, 12:20:12 μμ
Συγχαρητή ρια στους Δραμηνούς, που ανήγειραν τον επιβλητικ ό και όμορφο ιερό ναό του Αγίου Χρυσοστόμ ου, εκ Τριγλίας, μητροπολί του Δράμας και Σμύρνης! Επισυνάπτ ω την πρόσκληση . Όσοι Τριγλιανο ί μπορούμε, ας τιμήσουμε με την παρουσία μας!


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-270816121316.jpeg)
Τίτλος: Απ: Εγκαίνια του ιερού ναού Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Δράμα
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 13 Σεπτέμβριος 2016, 12:40:51 πμ
Την Κυριακή 11η Σεπτεμβρι όυ 2016 ετελέστηκ αν με μεγαλοπρέ πεια τα εγκαίνια του ιερού ναού του Αγίου Χρυσοστόμ ου Σμύρνης στη Δράμα. Ο ναός είναι επιβλητικ ός ενώ οι τοπικές αρχές και πλήθος πιστών παρακολού θησαν τη τελετἠ. Πολλοί Τριγλιανο ί κυρίως από τη Νέα Τρίγλια ταξίδεψαν στη Δράμα για τα εγκαίνια. (Φωτογραφί ες :Βασίλης Σακελλαρί δης)


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-130916002241.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-130916002343.jpeg)

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-130916002440.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-130916002541.jpeg)

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-130916002631.jpeg)