Αποστολέας Θέμα: Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας στη ροή του χρόνου, του μύθου και της ιστορίας  (Αναγνώστηκε 1482 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Φίλοι Τριγλιανών
 • *
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 16
 • -Λάβατε: 29
 • Μηνύματα: 192
 • Age: 51
 • Τόπος: ΑΘΗΝΑ
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 35
 • Φύλο: Άντρας


Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας στη ροή του χρόνου, του μύθου και της ιστορίας

Μέσα από μια παλιά φωτογραφί α από το αρχείο του Στάθη του Δημητρακο ύ επιστρέφουμε νοερά κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ΄50.

Οι εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, ή αλλιώς "Η Λίμνη", όπως την αποκαλούσ αν οι παλιοί Ραφηνιώτε ς.

Η Λίμνη, οι καλαμιές στο βάθος, η περιοχή με τα Αλώνια, το ξενοδοχεί ο "ΑΚΤΗ", η παλιά ταβέρνα "ΑΥΡΑ", το λιμάνι με τα παραλαβητ ήρια.


Το Μεγάλο Ρέμα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμο ύ της Ραφήνας.
Εδώ κοντά στις εκβολές του Ρέματος πρωτόεστη σαν τις σκηνές  τους οι πρόσφυγες από την Τρίγλια της Βιθυνίας το 1923.

Εδώ κοντά, στο εκκλησάκι της Παναγίτσα ς της Φανερωμέν ης, λειτούργη σε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο της Ραφήνας. Οι μαθητές κάθε πρωΐ περνούσαν μέσα από τα νερά του Ρέματος για να πάνε στο σχολείο και να γυρίσουν από αυτό.

Εδώ έρχονταν οι γυναίκες και έπλεναν τα ρούχα τους, εδώ έλουζαν τα παιδιά τους.

Εδώ έρχονταν να ψαρέψουν χέλια, τα οποία κάποτε αφθονούσα ν κάποτε στα νερά του Μεγάλου Ρέματος.

Εδλω κάποτε ο τόπος ήταν γεμάτος καλαμιές που τις χρησιμοπο ιούσαν ποικιλοτρ όπως οι παλιοί Ραφηνιώτε ς.

Εδώ κοντά αλώνιζαν τα παλιά χρόνια στα Αλώνια που υπήρχαν στην περιοχή που ξεκινούσε από το χώρο που βρίσκεται σήμερα το γνωστό γερμανικό κατάστημα και έφθανε μέχρι τη Λίμνη.

Εδώ κοντά στις εκβολές υπήρχε το Εξοχικό Κέντρο "ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ" του κ. Δημοσθένη Καλεμκερή, όπου συναντιόν τουσαν οι παλιοί κάτοικοι αγναντεύο ντας τη θάλασσα.

Εδώ κοντά έφτιαξαν το πρώτο τους γήπεδο για την Αθλητική Ένωση Τριγλίας Ραφήνας.

Εδώ κοντά διάλεξαν τον τόπο για την τελευταία κατοικία των ανθρώπων αυτής της πόλης.

Από τις δυο μεριές του Ρέματος βρίσκοντα ι τα περισσότε ρα από τα σχολεία της πόλης (δύο Δημοτικά, δύο Νηπιαγωγε ία, ένα Κέντρο Δημιουργι κής Απασχόλησ ης, το Γυμνάσιο  και το Λύκειο της Ραφήνας.

Στις εκβολές του δημιουργή θηκε το Πάρκο Καραμανλή, αγαπημένο ς τόπος συνάντηση ς των παιδιών.     Αυτός ο τόπος σήμερα κινδυνεύε ι

Και κινδυνεύε ι σε όλο του το μήκος, από την Πεντέλη μέχρι τις εκβολές του, από τις αμφιλεγόμ ενες διαχειρισ τικές πρακτικές των αρμοδίων.
Σοβαρά προβλήματ α προκύπτου ν από τις μπουλντόζες που "καθαρίζου ν" την κοίτη αποψιλώνοντας τη βλάστηση, αλλά και από τους κατοίκους που απορρίπτουν παράνομα αστικά λύματα σε αρκετά σημεία του Ρέματος.

Το μέλλον του Μεγάλου Ρέματος φαίνεται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τα ρέματα της Αττικής έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα της "Ανάπτυξης" του Λεκανοπεδ ίου.

Ας προσπαθήσ ουμε όσοι θέλουν και μπορούν να αποτρέψου με ένα ακόμα μεγάλο περιβαλλο ντικό "έγκλημα" που ετοιμάζετ αι σε αυτήν την περιοχή της Βορεια- Ανατολική ς Αττικής.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα .....

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Φίλοι Τριγλιανών
 • *
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 16
 • -Λάβατε: 29
 • Μηνύματα: 192
 • Age: 51
 • Τόπος: ΑΘΗΝΑ
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 35
 • Φύλο: Άντρας
Νοέμβριος 2014
Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας στέλνει ένα πολύ δυνατό S.O.S. σε όσους μπορούν και θέλουν να το ακούσουν.
Το 2015 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και τις εκβολές του.

Το Ρέμα της Αγωνίας φωνάζει δυνατά:
Η παραλία της Ραφήνας και οι εκβολές του Μεγάλου Ρέματος φαίνεται πως βγαίνουν και πάλι στο σφυρί.
Το σχέδιο που παρατίθετ αι παρακάτω είναι το προγραμμα τικό σχέδιο του λιμανιού της Ραφήνας, όπως κατατέθηκ ε το 1977.
Το προγραμμα τικό σχέδιο του λιμανιού, όπως παρατίθετ αι παρακάτω, δημοσιεύτ ηκε στο φύλλο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1977 της εφημερίδα ς της Ραφήνας "Μελτέμι Αλλαγής".
Η έκδοση της εφημερίδα ς αυτής κράτησε από το 1977 έως το 1986.
Ψυχή της προσπάθει ας αυτής ήταν ο Στάθης ο Δημητρακό ς.

Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε το προγραμματικό σχέδιο του λιμανιού εν έτη 1977 που προέβλεπε την κατασκευή Μαρίνας στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος, μαγαζιών στην παραλία της Ραφήνας, καθώς και ενός μεγάλου λιμενοβρα χίονα που θα ξεκινούσε από τον Κάβο (θέση Πανόραμα) και θα έκλεινε το λιμάνι.

Το σχέδιο αυτό είχε επιμεληθε ί ο καθηγητής Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. κ. Πίππας.
Το σχέδιο, φυσικά, δεν εφαρμόστη κε ποτέ, μιας και δεν λάμβανε υπόψη την ύπαρξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
Με πρωτοβουλ ίες των κατοίκων στα τέλη της δεκαετίας του '70, καθώς και στη δεκαετία του '80, το Σχέδιο τελικά δεν εφαρμόστη κε.

Το λιμάνι κατασκευά στηκε με αλλαγή των σχεδίων αυτών.
Οι παραλίες κάτω από τον Άγιο Νικόλαο "θυσιάστηκ αν" για το Νέο Λιμάνι.
Στην πραγματικ ότητα σωστό λιμάνι δεν κατασκευά στηκε ποτέ.
Και, φυσικά, μια πανέμορφη περιοχή έπεσε βορά των αναπτυξια κών σχεδίων εκείνης εποχής.

Είναι προφανές ότι αν κατασκευα ζόταν ο μεγάλος λιμενοβρα χίονας από τον Κάβο (στα δεξιά του σχεδίου), πολύ γρήγορα το λιμάνι θα μπαζωνότα ν από τις φερτές ύλες που αποθέτει το Ρέμα στις εκβολές του.

Και ερχόμαστε στο σήμερα.
Το φάντασμα της Μαρίνας ξαναχτυπά .
Η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει άλλο.
Ζητά επισταμέν α την παραλία και τις εκβολές του Ρέματος.
Το αμφιλεγόμ ενο σχέδιο του καθηγητή κ. Πίππα επανέρχετ αι σαν εφιάλτης.
Ραφήνα, 2014.

Το λιμάνι της αγωνίας και το Ρέμα της αγωνίας κονταροχτ υπιούνται ξανά.
Οι αποτυχημέ νες πρακτικές του παρελθόντ ος επιστρέφο υν δριμύτερε ς.
Η Μνήμη τιμωρεί.
Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας δεν ξεπουλιέτ αι για μερικά αργύρια.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 0
 • -Λάβατε: 72
 • Μηνύματα: 216
 • Age: 71
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 82
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Μήπως οι υπεύθυνοι του σχεδιασμο ύ της μαρίνας, πρέπει να έρθουν μια βολτίτσα στη Ραφήνα, μετά από μια βροχή, για να δούνε με τα μάτια τους τις ποσότητες των φερτών υλικών που μεταφέρει το Μεγάλο Ρέμα μετά από τις πυρκαγιές στη Πεντέλη;
Αν το πρόγραμμα είχε εγκαταλει φθει μια φορά το 1977 τώρα πρέπει να εγκαταλει φθεί δέκα.