Αποστολέας Θέμα: Ο «πρόσφυγας» πατριάρχης, Κωνσταντίνος ΣΤ΄(κατά κόσμον Αράμπογλου)  (Αναγνώστηκε 710 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 127
 • -Λάβατε: 18
 • Μηνύματα: 448
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 26
 • Φύλο: Άντρας
Ο Κωνσταντί νος ΣΤ΄ (κατά κόσμον Αράμπογλο υ, 1859 - 28 Νοεμβρίου 1930) ήταν Πατριάρχη ς Κωνσταντι νουπόλεως από τις 17 Δεκεμβρίο υ 1924 ως τις 22 Μαΐου 1925, οπότε και παραιτήθη κε. Στην ουσία όμως έμεινε στο θρόνο 43 ημέρες, μέχρι τις 30 Ιανουαρίο υ 1925, οπότε απελάθηκε από την Τουρκία.
Γεννήθηκε το 1859 στη Συγή Προύσης. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1896 εξελέγη επίσκοπος Ροδοστόλο υ, υπαγόμενο ς στη Μητρόπολη Αδριανουπ όλεως. Το 1899 εξελέγη μητροπολί της της Ιεράς Μητροπόλε ως Βελλάς και Κονίτσης. Το 1906 μετατέθηκ ε στη Μητρόπολη Τραπεζούν τος, το 1913 στη Μητρόπολη Κυζίκου και το 1922 στη Μητρόπολη Δέρκων.
Στις 17 Δεκεμβρίο υ 1924 εξελέγη Οικουμενι κός Πατριάρχη ς και ενθρονίστ ηκε αυθημερόν . Σύμφωνα όμως με τη συμφωνία ανταλλαγή ς των πληθυσμών, οι τουρκικές αρχές τον θεώρησαν «ανταλλάξιμο» και στις 30 Ιανουαρίο υ 1925 απελάθηκε από την Κωνσταντι νούπολη σιδηροδρο μικώς. Φιλοξενήθ ηκε αρχικά στη Θεσσαλονί κη, από όπου προέβη σε ανεπιτυχή διαβήματα προς την Κοινωνία των Εθνών για να του επιτραπεί η επιστροφή . Στις 22 Μαΐου 1925 υπέβαλε την παραίτησή του.
Κατόπιν πήγε για κάποιο διάστημα στη Χαλκίδα, ως φιλοξενού μενος της εκεί Ιεράς Μητροπόλε ως Χαλκίδος. Τέλος, εγκαταστά θηκε οριστικά στη Νέα Φιλαδέλφε ια της Αττικής, σε σπίτι που του παραχωρήθ ηκε.
Πέθανε στις 28 Νοεμβρίου 1930 και ετάφη στο Πρώτο Νεκροταφε ίο Αθηνών. Το 2011 τα οστά του μεταφέρθη καν στην Κωνσταντι νούπολη και στις 6 Μαρτίου 2011, Κυριακή της Τυρινής, ενταφιάστ ηκαν στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.

Πηγή: el.wikipe dia.org/wiki/Πατριάρχης_Κωνσταντίνος_ΣΤ΄

Ο «πρόσφυγας» Πατριάρχη ς Κωνσταντί νος ο Στ΄ επιστρέφε ι μετά απο 85 χρόνια στο Φανάρι όπου υπηρέτησε ως Προκαθήμε νος της Ορθοδοξία ς για 47 ημέρες απο τις 17 Δεκεμβρίο υ του 1924 εως και τις 30 Ιανουαρίο υ του 1925 οπότε και εκδιώχθηκ ε από τις τουρκικές αρχές καθώς βάσει της Συνθήκης της Λοζάννης χαρακτηρί στηκε «ανταλλάξιμος».
Γεννημένο ς στην Σιγή της Προύσας το 1860, σπούδασε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και υπηρέτησε ως Μητροπολί της σε περιοχές άμεσα συνδεδεμέ νες με την ιστορία του ελληνισμο ύ και της προσφυγιά ς. Αρχικά εκλέχθηκε Επίσκοπος Ροδοστόλο υ και ήταν βοηθός του Μητροπολί τη Αδριανουπ όλεως, μετά εκλέχθηκε Μητροπολί της Βελλάς και Κονίτσης, αργότερα μετατέθηκ ε στην Μητρόπολη Τραπεζούν τος, και το 1924 Μητροπολί της Δέρκων. Στις 17 Δεκεμβρίο υ του ίδιου χρόνου διαδέχθηκ ε στον Πατριαρχι κό θρόνο τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ζ' και σε λιγότερο απο δύο μήνες κλήθηκε με αμετάκλητ η απόφαση των τουρκικών αρχών να εγκαταλεί ψει την Πόλη. Ακολουθών τας τον ίδιο δρόμο που είχαν προηγούμε νος περπατήσε ι εκατοντάδ ες χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταστά θηκε στην Θεσσαλονί κη. Αργότερα στην Χαλκίδα και τέλος στη Νέα Φιλαδέλφε ια όπου βοήθησε στην εγκατάστα ση των προσφύγων στην νέα τους πατρίδα. Σε μια προσπάθει α στήριξης της πορείας του Οικουμενι κού Πατριαρχε ίου υπέβαλλε την παραίτηση του στις 22 Μαίου ζητώντας την άμεση εκλογή διαδόχου του αφού γνώριζε οτι δεν υπήρχε πιθανότητ α επιστροφή ς του.
Ο «πρόσφυγας» Πατριάρχη ς άφησε την τελευταία του πνοή το 1930 και η ελληνική πολιτεία τον ενταφίασε στο πρώτο νεκροταφε ίο Αθηνών αποδίδοντ ας του τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους και χιλιάδες πρόσφυγες παρακολού θησαν την εξώδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Μητροπολι τικό Ναό αποδίδοντ ας το ύστατο χαίρε στον Πατριάρχη που είχε την ίδια μ' αυτούς τραγική μοίρα.
Μετά απο πρωτοβουλ ία του Οικουμενι κού Πατριάρχη Βαρθολομα ίου τα οστά του Κωνσταντί νου του Στ' θα μεταφερθο ύν 85 χρόνια μετά στο Φανάρι όπου η Ιερά Σύνοδος θα του αποδώσει τιμές εν ενεργεία Οικουμενι κού Πατριάρχη και στην συνέχεια θα ενταφιαστ ούν στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στο Βαλουκλή όπου βρίσκοντα ι οι τάφοι των Προκαθημέ νων της Εκκλησίας της Κωνσταντι νούπολης.
Οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφε ιας και της Νέας Ιωνίας θα απευθύνου ν το ύστατο χαίρε στον Πατριάρχη κατά τη διάρκεια μνημοσύνο υ που θα γίνει στον Μητροπολι τικό Ναό την Κυριακή και στην συνέχεια θα γίνει η μεταφορά του στην Κωνσταντι νούπολη.
Η είδηση, έχει συγκλονίσ ει, όλους του ιεράρχες του οικουμενι κού θρόνου, καθώς πρόκειται για μια απο τις τραγικότε ρες φυσιογνωμ ίες της ιστορίας της Εκκλησίας της Κωνσταντι νούπολης του περασμένο υ αιώνα. «Ήταν ο πρώτος και ο κορυφαίος των προσφύγων» δηλώνει στο «BHMAonline» ο Μητροπολί της Αυστρίας κ. Μιχαήλ. Με την μεταφορά του στην Πόλη, προσθέτει «λήγει η εξορία του και η Εκκλησία της Κωνσταντι νούπολης παίρνει πίσω στα σπλάχνα της τον Προκαθήμε νο της που τον φιλοξένησ ε η αττική γη. Ήταν μια ιστορική προσωπικό τητα που με την πορεία και την στάση του δείχνει σε όλους τι σημαίνει προσφορά στην Εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να παραιτηθε ί απο τον θρόνο "για το καλό της Εκκλησίας" και ευχόμενος, όπως σημείωνε στο κείμενο της παραίτηση ς του "να μην πραγματοπ οιηθούν οι φόβοι του". Δυστυχώς έπρεπε να περάσουν 85 χρόνια για να δικαιωθεί . Και δικαιώνετ αι απο τον Οικουμενι κό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομα ίο ο οποίος θέλησε και τελικά κατάφερε να πάρει πίσω τον εξόριστο προκάτοχο του για να τον ενταφιάσε ι στην γη της Πόλης όπου ανήκε πάντα, δίπλα στους άλλους μεγάλους Πατριάρχε ς του Γένους».
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟ Υ
Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=386355Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 1
 • -Λάβατε: 2
 • Μηνύματα: 11
 • Age: 73
 • Τόπος: Αθήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 3
 • Φύλο: Άντρας
 • Nulla Dies Sine Linea
Από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, ο Πατριάρχη ς Κωνσταντί νος Στ΄ ο Αράμπογλο υ(ς) ήταν εξάδελφος (δεν ξέρω αν ήταν πρώτος ή πιο μακρινός και από ποια πλευρά) του παππού μου Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ ου.
Ευχαριστώ το φόρουμ τών Τριγλιανώ ν για τις τιμές που αποδίδει στον αείμνηστο παππού μου Τρύφωνα Ε. Ευαγγελίδ η, τον οποίο δεν είχα την τύχη να γνωρίσω αφού πέθανε πριν γεννηθώ