Αποστολέας Θέμα: Τρίγλεια και Μουδανιά: Ιστορία και αρχιτεκτονική δύο Κοινοτήτων της Μ. Ασίας  (Αναγνώστηκε 1046 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 59
  • -Λάβατε: 98
  • Μηνύματα: 337
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 100
  • Φύλο: Άντρας
Mνήμες Μικρασίας: Πανελλήνι ο Συνέδριο με θέμα “ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
(Μονές, Ναοί, Εκπαιδευτ ήρια, Οικισμοί, κ.ά.)”,
7-8 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονί κη
Θεσσαλονίκη, 04.06.201 3

Το Τμήμα Ποιμαντικ ής & Κοινωνική ς Θεολογίας του Αριστοτελ είου Πανεπιστη μίου Θεσσαλονί κης σε συνεργασί α με την Ομοσπονδί α Προσφυγικ ών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.) διοργανών ουν Πανελλήνι ο Συνέδριο με Θέμα “ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (Μονές, Ναοί, Εκπαιδευτ ήρια, Οικισμοί, κ.ά.)”, στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονί κη, στο Δ' Αμφιθέατρ ο της Θεολογική ς Σχολής Α.Π.Θ. (Φουαγιέ, 1ος όροφος). Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοπ οιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 19.00.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη μέρους των μνημείων της Ρωμηοσύνη ς στην γεωγραφικ ή ευρυχωρία της Μ. Ασίας. Παρουσιάζ ονται ερευνητικ ά προγράμμα τα και αποτελέσμ ατα επιτόπιας μελέτης μνημείων, δηλ. σχολείων, εκκλησιών, μονών, οικισμών κ.λπ. Αλλά πέραν τούτου, το Συνέδριο έχει ως σκοπό να δείξει και τον προβληματ ισμό της συντηρήσε ως των μνημείων αυτών, πολλά από τα οποία είναι και μνημεία του παγκοσμίο υ πολιτισμο ύ.

Από το πρόγραμμα του Συνεδρίου, επισυνάπτ ω την δεύτερη συνεδρία στην οποία εντάσεται η ομιλία που αναφέρετα ι στην Τρίγλεια.

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013, Ώρα 10.30

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Πρόεδρος: Αντώνιος Οραήλογλο υ, Δημοσιογρ άφος)

10.30–10.50: Ελένη Γαβρά, Επ. Καθηγήτρι α Πανεπιστη μίου Δυτικής Μακεδονία ς, Ιάκωβος Μιχαηλίδη ς, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.: “Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των Ελληνικών Κοινοτήτω ν της Μ. Ασίας (Το πλαίσιο περιεχομέ νου και μεθοδολογ ικής έρευνας)”.

10.50–11.10: Βασίλειος Δημητριάδ ης, Ιστορικός – υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.,: “Τρίγλεια και Μουδανιά: Ιστορία και αρχιτεκτο νική δύο Κοινοτήτω ν της Μ. Ασίας”.

11.10–11.30: Κλαίρη Γκιουφή, Αρχιτέκτω ν - Μsc, Αναστασία Μπουρλίδο υ, Aρχιτέκτω ν - ΜLA, Βασίλειος Δημητριάδ ης, Ιστορικός – υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., – Ελένη Γαβρά Επ. Καθηγήτρι α Πανεπιστη μίου Δυτικής Μακεδονία ς, Ιάκωβος Μιχαηλίδη ς, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.: “Ερυθραία: Οι πρώτες  διαπιστώσ εις από την επιτόπια έρευνα. Οι περιπτώσε ις της Κρήνης, των Αλατσάτων, των Βουρλών και του Λιθρίου”.