Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Λαογραφικά των Προγόνων μας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Αλέκος Κοκκαλάς στις 02 Ιούνιος 2009, 12:26:32 μμ

Τίτλος: Το καφενείο του Γιορδάνη του Γιακουβάκη
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 02 Ιούνιος 2009, 12:26:32 μμ
Το καφενείο του Γιορδάνη Γιακουβάκ η
Όπως αναφέραμε στο προηγούμε νο φύλλο μας για το καφενείο του Χρήστου Κιώτη του 1923, τώρα θα πούμε και μερικά για το καφενείο του Γιορδάνη Γιακουβάκ η.
Το καφενείο του Γιορδάνη ήταν κι αυτό στο κέντρο του χωρίου στη Νέα Τρίγλια.
Ο Γιορδάνης ήταν και λίγο κυνηγός, γι' αυτό και σύχναζαν ορισμένοι, κυνηγοί, όπως ο Πέτρος Ασκέρης, ο Στάθης Κουτούλης, ο Σταύρος Αργύρης κ.α. Όπως στου Κιώτη, το ίδιο και στου Γιακουβάκ η, σύχναζαν όλο οι παλιοί Τριγλιανο ί όπως ο Φίλιππας Κουλουριώ της, ο Θεοφάνης Κιουρτσής, ο Μπαλάσης Μπαρμπής, ο Στρατής Καραγιάνν ης, ο Γιάννης Καραθάνος, ο Ηρκλής Φούντας, ο Δήμας Μοσκοβής, ο Θόδωρος Αργυριάδη ς, ο Νικόλας Βουλγαράκ ης, ο Δημητρός Σαγμάνης, ο Δημητρός Σγουρής, ο Χρυσός Γιαννακάς, ο Διογένης Λιλλής, ο Ζαφείρης Γιατζιτζό γλης, ο Μιλτιάδης Κοκκαλάς, ο Νικόλας Μισοκοίλη ς, ο Γιάννης Βουλγαράκ ης και πολλοί άλλοι.
Στο καφενείο του Γιακουβάκ η ερχότανε η πόστα (ταχυδρόμο ς). Δίπλα στη βρύση, ο Γιορδάνης φύτευσε ένα πλατάνι και στον κορμό του κάρφωσαν ένα ταχυδρομι κό κουτί για να ρίχνει ο κόσμος τα γράμματα. Τότε λόγω της προσφυγιά ς οι ξενιτεμέν οι στην Αμερική, στον Καναδά, στον Παναμά κ.λπ. στέλνανε στους εδώ συγγενείς τους πολλά χρήματα. Ο ταχυδρόμο ς Γιώργος Μπακρατζά ς, Πολυγυριν ός, ήταν άνθρωπος καλοπροαί ρετος και χιουμορίσ τας, όπως ακριβώς ο ταχυδρόμο ς της Παλιάς Τρίγλιας, Μουλάς (Τούρκος). Είχε ένα πελώριο κόκκινο άλογο, πού συνεχώς το είχε φορτωμένο με μεγάλες πέτσινες τσάντες, που όταν ερχότανε καλούσε τους Τριγλιανο ύς με μια ντουντούκ α (σάλπιγκα) και έβλεπες τις γυναίκες να φωνάζει η μια την άλλη, και προπαντός αυτές που είχαν αμερικάνι κα, άντες Ελένη, Μαρία ήρτε η πόστα  (ταχυδρόμο ς). Τώρα ο Μπακραχτζ άς γνώριζε αυτούς που περνάνε μεστωμένα γράμματα και αν αργούσαν να έρθουν, το βαρυπατου σε και σφύριζε και για δεύτερη φορά με τη ντουντούκ α, γιατί και το μηνιάτικο που έπαιρνε δεν τον έφθανε, γιατί ήταν άνθρωπος του πιοτού.
Χαρά του ήταν η εποχή που δούλευαν τα ρακοκάζαν α. Τότε τα έπαιρνε με τη σειρά και τελευταία πια περνούσε από το ρακοκάζαν ο του Σταύρου Μελκή. Το άλογο πάντοτε το κρατούσε από το βοσκό (χαλινάρι) βαδίζοντα ς πρώτος αυτός και από πίσω το άλογο, και όταν έκανε κατά τον κατήφορο, αλλού πήγαινε το άλογο κι άλλου ο Μπακρατζά ς.
Ήταν όμως άνθρωπος καλόκαρδο ς, κανενός καρδιά δεν χαλούσε. Αν τον ρωτούσες «Γιώργη έχω κανένα γράμμα», σου έλεγε: «Όχι, αλλά μη στεναχωρι έσι, του άλλου ταξίδ θας φέρου».

  Τριγλιανά Νέα, 20 Απριλίου 1981, φύλλο 31 Mαργαρίτη ς Σταύρος
Τίτλος: Απ: Το καφενείο του Γιορδάνη του Γιακουβάκη
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Απρίλιος 2013, 10:24:37 μμ
Μήπως κάποιος έχει φωτογραφί α του καφενείου ή του Γιορδάνη Γιακουβάκ η;
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal