Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εφημερίδα "Τριγλιανά Νέα" => Μήνυμα ξεκίνησε από: triglianos - admin foroum στις 05 Σεπτέμβριος 2012, 05:59:21 μμ

Τίτλος: ''ΘΥΜΗΣΕΣ'' από αυτά που έχουν γραφτεί στα Τριγλιανά Νέα.
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Σεπτέμβριος 2012, 05:59:21 μμ
 Το κομμάτι αυτό με τμήματα από τα πρώτα τεύχη των Τριγλιανώ ν Νέων, το επιμελείτ αι το μέλος μας πατριώτισ σα κα Ευγενία Μυτιληναί ου  (Γένος Πιστικίδη) και είναι μέρος της καλοκαιρι νής πρώτης προσπάθει ας που είχε γίνει για να εμπλουτίσ ουμε το φόρουμ μας, με ΘΥΜΗΣΕΣ από τους μεγαλύτερ ους σε ηλικία Τριγλιανο ύς, ώστε να μην χαθεί τόσο ενδιαφέρω ν υλικό.

Τα κομμάτια αυτά δυστυχώς θα πρέπει να τα διαβάσετε υπό μορφή PDF εγγράφου.

1. Στο πρώτο τεύχος ο ανταποκρι τής της εφημερίδο ς στην Ραφήνα Αθανάσιος Π. Γιακουβάκ ης παίρνει συνέντευξ η απο τον 95 ετών δημογέρον τα, το καιρό της καταστροφ ής στην Τρίγλια, Γιώργο Νικόπουλο .
Με ημερομηνί α 15-09-1975. (http://www.triglianoi.gr/diafora/trigliana%20nea%20pdf/teyxos%201%20giakouvakis.pdf)

2. Στο δέκατο τεύχος υπάρχει μία ιστορία που μας είπε ο Κυρ Θανάσης στην συνάντηση και διαβάζοντ ας την, παρατήρησ α ότι παρόλα τα χρόνια που πέρασαν δεν είχε αλλάξει ούτε μία κουβέντα.
Με ημερομηνί α 12-05-1977. (http://www.triglianoi.gr/diafora/trigliana%20nea%20pdf/teuxos%2010%20giakouvakis.pdf)

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥ ΜΕ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal