Αποστολέας Θέμα: ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ  (Αναγνώστηκε 5272 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 104
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 750
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ
« στις: 01 Οκτώβριος 2014, 04:22:43 μμ »
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

Ο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ ης στο βιβλίο «Βρύλλειον Τρίγλεια» ( σελ. 111 ) γράφει τα «Ονόματα  μηνών», όπως ονομάζοντ αν στην παλιά Τρίγλια . Ακριβώς το κείμενο έχει ως εξής:
«Ο Δημήτριος Μ. Σάρρος λαβών αφορμήν εκ του έργου του  Αθανασίου Μπούτουρα γράψαντος: Τα ονόματα των μηνών εν τη Νεοελληνι κή (Αθ.1910) και τα περί αυτού βιβλιογρα φίας της δημοσιευθ είσης εν τη «Λαογραφία» (1910, 1911 Β’ σ.506 εξ) εδημοσίευ σεν εν τω αυτώ περιοδικό σ. 698  τα εξής: εν Τριγλεία ο  Απρίλιος ονομάζετα ι Αησγεώργη ς, ως λέγεται Αγιουργιά της εν Δαρνακοχω ρίοις Σερρών και Αγιώργης εν Αδριανουπ όλει. Τα ονόματα των  μηνών έχουσιν ώδε: Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης(1) Αησγεώργη ς (2), Μάϊς (3), Θεριστής (4), Αλωνιστής (5), Αύγουστος (1), Τρυγητής( 6) , Αηδημητρι άτης (7), Αηστράτης ( 8 ) , Δεκέμβρης (1)». 

Σημειώσει ς- σχόλια  επί του κειμένου

(1) Ο Γενάρης, ο Φλεβάρης, ο Μάρτης, ο Αύγουστος και ο Δεκέμβρης έχουν τις κοινές ονομασίες που απαντούντ αι σχεδόν σ’ όλο το πανελλήνι ο.

(2)Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας, ο Απρίλιος αναφέρετα ι ως Αηγιωργίτ ης ή Αηγιωργάτ ης, από την εορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 αυτού του μήνα. Έτσι και στην παλιά Τρίγλια, τον Απρίλη τον έλεγαν Αησγεώργη .
Στην Τρίγλια  υπήρχαν δύο εκκλησίες , ο Αϊ Γιώργης ο Επάνω, στον επάνω μαχαλά και ο Αϊ Γιώργης ο Κάτω, στον κάτω μαχαλά. 
Υπήρχε επίσης τοπωνύμιο(τοποθεσία κτημάτων) Α ϊ Γιώργηδες .
 
(3) Ο Μαϊος αναγράφετ αι Μαϊς με ι (γιώτα) αντί Μάης.
 
(4) Θεριστή έλεγαν τον Ιούνιο, τον Ιούνη.  Θεριστής ήταν και η πιο συνηθισμέ νη λαϊκή ονομασία για το μήνα Ιούνιο, γιατί στο μήνα αυτόν γινόταν ο θερισμός των σιτηρών.

(5)Η βασική λαϊκή ονομασία για τον Ιούλιο ή Ιούλη είναι Αλωνάρης, Αλωνήτης, Αλωνιάτης , Αλωνιστής και προέρχετα ι από τον αλωνισμό σιτηρών που γίνονταν αυτό το μήνα.

(6)Ο Τρυγητής είναι η πιο γνωστή και διαδεδομέ νη από τις λαϊκες ονομασίες του Σεπτέμβρη . Συνδέεται με τον τρύγο των σταφυλιών  που γίνεται το μήνα αυτό. Στην Τρίγλια ( βλέπετε Τριγλιανά κρασιά), εκτός από κρασιά έφτιαχναν και γλυκίσματ α με τον μούστο.

(7)Ο Οκτώβριος ή Οκτώβρης αναφέρετα ι συχνά από τον λαό  Αηδημητρι άτης ή Αηδημήτρη ς από την μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου . Όπως γράφει ο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ ης ο Οκτώβριος λεγόταν Αηδημητρι άτης. Σημειώνει ότι Αγιοδημητ ριάτικα εκ του μηνός Αηδημητρι άτη καλούνται τα άνθη χρυσάνθεμ α (Βρύλλειον Τρίγλια, σελ.149).   

( 8 )Ο Νοέμβριος, Νοέμβρης αναφέρετα ι με διάφορες λαϊκές ονομασίες . Επειδή στις 8 Νοεμβρίου εορτάζοντ αι οι Ταξιάρχες, Αρχάγγελο ι, στρατηλάτ ες των ουρανίων δυνάμεων, ο  Νοέμβριος συναντάτα ι σε πολλά μέρη της πατρίδας μας και ως Αϊ Ταξιάρχης, Αρχαγγελί της, Αρχαγγελι άτης, ΑϊΣτράτης (όπως στην Τρίγλια της Προποντίδ ας) και Αϊ Στρατηγός .

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς.

Πηγές:
1. Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ η «Βρύλλειον Τρίγλεια», Αθήνα 1934.
2.Κ. Ψαλτήρας, Ο Ιούνιος στην ιστορία και στην λαογραφία, "Ιστορία Εικονογρα φημένη", Ιούνιος 1990, τεύχος 264.
3.Κ. Ψαλτήρας, Ο Ιούλιος στην ιστορία και στην λαογραφία, "Ιστορία Εικονογρα φημένη", Ιούλιος  1990, τεύχος 265.
4.Σ. Θεοδοσίου- Μ. Δανέζη, Νοέμβριος, "Η Καθημεριν ή, 7 ημέρες", Κυριακή 4/11/ 2001.


Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 5
 • -Λαμβάνω: 3
 • Μηνύματα: 11
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 3
Απ: ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ
« Απάντηση #1 στις: 19 Ιούλιος 2020, 08:33:35 πμ »
Η καταγωγή μου είναι μικρασιατ ική και από τους δυο γονείς μου. Ο πατέρα μου ήταν Τριγλιανό ς, ο Παπαθανάσ ης  Ψάλτης, και η μητέρα μου Παλατιανή, η Μαρίτσα Πολιτάκη. Εδώ και 30 χρόνια ζω και εργάζομαι στα Νέα Παλάτια και μαθαίνω την ιστορία του τόπου, σύγχρονη και προγενέστ ερη.
Ένα εξαιρετικ ό βιβλίο που καταγράφε ι την ιστορία των Παλατίων και  τα λαογραφικ ά έθιμα των κατοίκων της  είναι αυτό του κ. Θεόδωρου Ηλιάδη (2001). Σ΄αυτό υπάρχει και η καταγραφή της ονοματολο γίας των μηνών και των ημερών,  που επιβεβαιώ νει  ότι δεν υπήρχε μεγάλη απόκλιση από αυτή των Τριγλιανώ ν.
Τους μήνες οι Παλατιανο ί τους ονόμαζαν:  Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης , Απρίλης, Μάης, Θεριστής, Αλωνιστής, Αύγουστος, Σταυρός, Αηδημητρι άτης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης .
Οι αποκλίσει ς από τους Τριγλιανο ύς είναι μόνο σε τρεις μήνες: στον Απρίλη (Αησγεώργη ς/Απρίλης ), τον Σεπτέμβρη  (Τρυγητής / Σταυρός)  και τον Νοέμβρη (Αηστράτης/ Νοέμβρης).
Οι Παλατιανο ί τις ημέρες τις ονόμαζαν:  Δευτέρα, Τρίτη, Τετράδη, Πέφτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal