Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Λαογραφικά των Προγόνων μας => ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 30 Ιανουάριος 2010, 12:33:58 μμ

Τίτλος: ΝΤΙΛΙ, ΝΤΙΛΙ, ΝΤΙΛΙ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 30 Ιανουάριος 2010, 12:33:58 μμ
ΝΤΙΛΙ-ΝΤΙΛΙ-ΝΤΙΛΙ*

( Παραδοσια κό παιδικό τραγούδι που τραγουδιό ταν στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Σηλυβρίας της Ανατολική ς Θράκης και στον Πόντο με κάποιες παραλλαγέ ς)


Ντίλι-ντίλι -ντίλι
ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.


Ήρθε ο ποντικός,
και πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.


Ήρθε και η γάτα,
έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.

Ήρθε και ο σκύλος
κι έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.


Ήρθε και το ξύλο
και σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.


Ήρθε κι η φωτιά (ή ο φούρνος)
κι έκαψε το ξύλο
που σκότωσε τον σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.Ήρθε και το ποτάμι
κι έσβησε τη φωτιά (ή τον φούρνο)
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε τον σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.

Ήρθε και το βόδι,
ρούφηξε το ποτάμι
που’σβησε τη φωτιά (ή τον φούρνο)
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε τον σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.

Ήρθε και ο λύκος
κι έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι
που’σβησε τη φωτιά (ή τον φούρνο)
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε τον σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.

Να τος κι ο κυνηγός
και σκότωσε το λύκο
που έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι
που’σβησε τη φωτιά (ή τον φούρνο)
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε τον σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μεσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.

Ντίλι-ντίλι-ντίλι,
ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κέντα
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι-ντίλι-ντίλι.
   
*Απαγγελία:1. Βαλάσης Μπαρμπής (Τρίγλια 1880- Ν.Τρίγλια 1966). Πληροφορί α της νύφης του  Μαρίας Μπαρμπή από τη Νέα Τρίγλια
2.Χρήστος Αρχ. Δημητρακό ς (Τρίγλια 1912- Ραφήνα 2002)
 
Συλλογή τραγουδιώ ν από την Τρίγλια της Προποντίδ ας:
Στάθης Δημητρακό ς.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal