- Εικονοθηκη

Εικονοθηκη


  Όνομα Εικονοθήκης Συνολικές Φωτογραφίες
Member Galleries
Galleries created by members
44
Εικόνες των προγόνων μας.
Εικόνες των προγόνων μας, είναι μία προσπάθει α να συγκεντρώ σουμε διάφορες εικόνες των προγόνων μας, με τα ονόματα τους, πάντα στην λεζάντα τους.
77
Φωτογραφί ες Τρίγλιας και Τριγλιανώ ν τραβηγμέν ες πριν το 1922
Θέλουμε να συγκεντρώ σουμε εδώ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡ ΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 και παρακαλού με τους συμπατριώ τες μέλη του φόρουμ, να ασχοληθού ν με το θέμα, ένα θέμα όντως δύσκολο και κάθε μέρα που περνά θα γίνετε δυσκολότε ρο, αφού μας αφήνουν οι γεροντότε ροι.
24
Οι οικίες των Προγόνων μας στην Τρίγλια.
Η ομάδα αυτή δημιουργή θηκε με σκοπό να ανεβάσουμ ε φωτογραφι κό υλικό από τα σπίτια των προγόνων μας στην Τρίγλια Βιθυνίας.
Καλό θα ήταν να υπάρχει και σχετικό σχόλιο, ώστε να ενημερώνο υν τα μέλη με το τι απεικονίζ εται.
27
Υλικό - Ντοκουμέν τα από την Τρίγλια Βιθυνίας
Στην κατηγορία εδώ, θα τοποθετού με Υλικό - Ντοκουμέν τα που προέρχοντ αι από την Τρίγλια Βιθυνίας.
162
Υποκατηγορίες:Παλαιά ΤρίγλιαΝαοί και Μοναστήρια στην Παλαιά Τρίγλια
Φωτογραφί ες απο Νέα Τρίγλια.
Παλιές και σημερινές Φωτογραφί ες απο Νέα Τρίγλια.
75
Υποκατηγορίες:Αθλητικού περιεχομένου από Ν. Τρίγλια.
Φωτογραφί ες απο Ραφήνα.
Παλιές και νέες Φωτογραφί ες απο Ραφήνα.
295
Υποκατηγορίες:Αθλητικού περιεχομένου από Ραφήνα.Προϊστορική Ραφήνα
Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν
Στον χώρο αυτό ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν, μπορεί να τοποθετήσ ει φωτογραφί ες απο το σπάνιο αρχείο του και άλλες επίκαιρες .
179
Παράρτημα Νέας Τρίγλιας
Φωτογραφί ες που αφορούν το παράρτημα του συλλόγου στην Νέα Τρίγλια.
156
Σύλλογος Τριγλιανώ ν Ραφήνας
Θέματα που αφορούν τον Σύλλογο.
16
Φωτογραφί ες απο άλλες περιοχές.
Σίγουρα υπήρχαν και σε άλλες περιοχές Τριγλιανο ί, εκτός της Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας.
4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ Σ
Εδώ θα δείτε φωτογραφι κά στιγμιότυ πα, απο την δράση του συλλόγου.
20
Έκθεση φωτογραφί ας    << Ταξίδι στο χρόνο >>
Εδώ το μέλος μας alekostri glia (Αλέκος Κοκκάλας), θα μας παρουσιάσ ει, το περιεχόμε νο της πρωσοπική ς έκθεσης φωτογραφί ας, που πραγματοπ οιήσε στο ΚΑΠΗ Νέας Τρίγλιας απο 21-07-2009 έως 02-08-2009, με θέμα "Ταξίδι στο χρόνο"
109
Βιβλία που αφορούν την Παλιά Τρίγλια,  τη Ραφήνα και τη Νέα Τρίγλια.
Εδώ στην κατηγορία αυτή, τοποθετού με τα εξώφυλλα, από Βιβλία που αφορούν την Παλιά Τρίγλια,  τη Ραφήνα και τη Νέα Τρίγλια.
24
Διάφορες Φωτογραφί ες.
Διάφορες Φωτογραφί ες, που θεωρείτε χρήσιμες να υπάρχουν στην Gallery μας.
165
Παλιές φωτογραφί ες από την Νέα Τρίγλια και την ζωή εκεί.
Παλιές φωτογραφί ες από την Νέα Τρίγλια και την ζωή εκεί, είναι μία ενότητα όπου τα μέλη μας μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφί ες παλιές από εκεί.
Θερμή παράκληση όσο το δυνατόν, να γίνετε αναφορά στα ονόματα των εικονιζόμ ενων ή τις περιοχές που έχουν αυτές τ
6
Εορτασμοί & Εκδηλώσει ς σε Ραφήνα.
Εδώ θα βρείτε φωτογραφί ες από εορτασμού ς, Εκδηλώσει ς κτλ σε Ραφήνα.
153
Εορτασμοί & Εκδηλώσει ς σε Νέα Τρίγλια.
Εδώ θα βρείτε φωτογραφί ες από εορτασμού ς, Εκδηλώσει ς κτλ σε Νέα Τρίγλια.
37
Εκδηλώσει ς με Τριγλιανή θεματολογ ία.
Εδώ μπορούμε να ανεβάζουμ ε εικόνες, από εκδηλώσει ς με Τριγλιανή θεματολογ ία, που γίνονται σε διάφορα μέρη, πλην Ραφήνας και Νέας Τρίγλιας.
26
Επαγγελμα τίες Τριγλιανο ί Απόγονοι.
Επαγγελμα τίες Τριγλιανο ί Απόγονοι, που θέλουν να προβληθού ν, μπορούν να ανεβάσουν την κάρτα τους, ώστε να τους γνωρίσουμ ε.
Παρακαλώ να αναρτούν μία φορά και στην κατάλληλη ομάδα.
4
Υποκατηγορίες:Ελεύθεροι Επαγγελματίες Νέας ΤρίγλιαςΕλεύθεροι Επαγγελματίες ΡαφήναςΕμπορικά καταστήματα Νέας ΤρίγλιαςΕμπορικά καταστήματα ΡαφήναςΕμπορικά καταστήματα άλλων περιοχώνΕλεύθεροι Επαγγελματίες άλλων περιοχών.
Έκθεση Φωτογραφί ας, ΔΟΠΑΠ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 12έως27-01-2017
Έκθεση Φωτογραφί ας, ΔΟΠΑΠ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 12έως27-01-2017
1
Βίντεο.
Εδώ τοποθετού με βίντεο.
35
Υποκατηγορίες:Βίντεο από Εκδηλώσεις Τριαγλιανές.Βίντεο για την Τρίγλεια.Θεοφάνια στην Παλιά Τρίγλια, υπό του Οικουμενικό Πατριάρχου.


Πρόσφατες Εικόνες (Εμφάνισε όλα)

H μαλλιαρή πέτρα
H μαλλιαρή πέτρα
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 4
Μέγεθος: 77.89kB
Ημερομηνία: 26 Μάιος 2020, 09:11:32 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Χάρτης συνοικιών της σημερινής Τρίγλιας
Χάρτης συνοικιών της σημερινής Τρίγλιας
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 3
Μέγεθος: 248.1kB
Ημερομηνία: 25 Μάιος 2020, 08:35:57 πμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Διάγραμμα Απογραφής πληθυσμού Τρίγλιας 1935-2008
Διάγραμμα Απογραφής πληθυσμού Τρίγλιας 1935-2008
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 3
Μέγεθος: 34.32kB
Ημερομηνία: 25 Μάιος 2020, 08:32:30 πμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Απογραφή Πληθυσμού Τρίγλιας 1935-2008
Απογραφή Πληθυσμού Τρίγλιας 1935-2008
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 28.09kB
Ημερομηνία: 25 Μάιος 2020, 08:30:03 πμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Ο χάρτης με τα Χαμάμ
Ο χάρτης με τα Χαμάμ
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 3
Μέγεθος: 201.82kB
Ημερομηνία: 18 Μάιος 2020, 09:14:02 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Το Μικρό Χαμάμ
Το Μικρό Χαμάμ
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 180.13kB
Ημερομηνία: 18 Μάιος 2020, 09:07:37 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Χαμάμ
Χαμάμ
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 258.69kB
Ημερομηνία: 18 Μάιος 2020, 09:04:00 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Χαμάμ
Χαμάμ
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 40.91kB
Ημερομηνία: 18 Μάιος 2020, 08:57:28 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Χαμάμ 2019
Χαμάμ 2019
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 54.67kB
Ημερομηνία: 18 Μάιος 2020, 09:21:22 μμ
Σχόλια (1)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ

Λέξεις κλειδιά φωτογραφιών

τριγλια ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2015 ΡΑΦΗΝΑ Τριγλιανοί επίσκεψη Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας Ποια Ελένη Δεκα Νοεμβρίου Ραφήνα TRIGLIA Τριγλία Ραφήνας
Παλιά Ραφήνα Τρίγλια ταξιδιωτική ιι ω λιμάνι Ραφήνας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016 Αγία Σοφία Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανών Παντοβασίλισσα
Προϊστορική Ραφήνα Ασκηταριό Αρχαιολογικό Μουείο Τριγλία Ραφήνα Θεοφάνια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2014 μητέρα κακάνα
χαμαμ Τρίγλια Νεκροταφείο ναίδριο κ Παλαιά Τρίγλια Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μονή Πελεκητής 25η
εγκαίνια Άγιος Χρυσόστομος Δράμα Ταξίδι στη Ραφήνα 2015 Χρυσοστόμια 2013 περιφορά Επιταφίου Ραφήνα α Χρυσοστόμος Σμύρνης
Ραφήνα - Νέα Τρίγλια συνάντηση ομάδων ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ Χρυσοστόμεια Νέα Τρίγλια Θανάσης Γιακουβάκης 28η Οκτωβρίου 2015 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
βιβλια Σοφια Γιαρένη Βούλγαρης Μικρά Αγγλία βιβλία Θανάσης πιστικίδης Έκθεση φωτογραφίας Τρίγλια ΓΕΛ Ραφήνας Μονή Σωτήρα Μονή Βαθέως Ρύακος Παλιά Τρίγλια
Τριγλία Ραφήνας ποδόσφαιρο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Στατιστικά Εικονοθήκης

Προβολή στατιστικών Εικονοθήκης


Powered by SMF Gallery Pro