- Εικονοθηκη

Εικονοθηκη


  Όνομα Εικονοθήκης Συνολικές Φωτογραφίες
Member Galleries
Galleries created by members
45
Εικόνες των προγόνων μας.
Εικόνες των προγόνων μας, είναι μία προσπάθει α να συγκεντρώ σουμε διάφορες εικόνες των προγόνων μας, με τα ονόματα τους, πάντα στην λεζάντα τους.
77
Φωτογραφί ες Τρίγλιας και Τριγλιανώ ν τραβηγμέν ες πριν το 1922
Θέλουμε να συγκεντρώ σουμε εδώ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡ ΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 και παρακαλού με τους συμπατριώ τες μέλη του φόρουμ, να ασχοληθού ν με το θέμα, ένα θέμα όντως δύσκολο και κάθε μέρα που περνά θα γίνετε δυσκολότε ρο, αφού μας αφήνουν οι γεροντότε ροι.
24
Οι οικίες των Προγόνων μας στην Τρίγλια.
Η ομάδα αυτή δημιουργή θηκε με σκοπό να ανεβάσουμ ε φωτογραφι κό υλικό από τα σπίτια των προγόνων μας στην Τρίγλια Βιθυνίας.
Καλό θα ήταν να υπάρχει και σχετικό σχόλιο, ώστε να ενημερώνο υν τα μέλη με το τι απεικονίζ εται.
27
Υλικό - Ντοκουμέν τα από την Τρίγλια Βιθυνίας
Στην κατηγορία εδώ, θα τοποθετού με Υλικό - Ντοκουμέν τα που προέρχοντ αι από την Τρίγλια Βιθυνίας.
163
Υποκατηγορίες:Παλαιά ΤρίγλιαΝαοί και Μοναστήρια στην Παλαιά Τρίγλια
Φωτογραφί ες απο Νέα Τρίγλια.
Παλιές και σημερινές Φωτογραφί ες απο Νέα Τρίγλια.
75
Υποκατηγορίες:Αθλητικού περιεχομένου από Ν. Τρίγλια.
Φωτογραφί ες απο Ραφήνα.
Παλιές και νέες Φωτογραφί ες απο Ραφήνα.
296
Υποκατηγορίες:Αθλητικού περιεχομένου από Ραφήνα.Προϊστορική Ραφήνα
Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν
Στον χώρο αυτό ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν, μπορεί να τοποθετήσ ει φωτογραφί ες απο το σπάνιο αρχείο του και άλλες επίκαιρες .
179
Παράρτημα Νέας Τρίγλιας
Φωτογραφί ες που αφορούν το παράρτημα του συλλόγου στην Νέα Τρίγλια.
156
Σύλλογος Τριγλιανώ ν Ραφήνας
Θέματα που αφορούν τον Σύλλογο.
16
Φωτογραφί ες απο άλλες περιοχές.
Σίγουρα υπήρχαν και σε άλλες περιοχές Τριγλιανο ί, εκτός της Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας.
4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ Σ
Εδώ θα δείτε φωτογραφι κά στιγμιότυ πα, απο την δράση του συλλόγου.
20
Έκθεση φωτογραφί ας    << Ταξίδι στο χρόνο >>
Εδώ το μέλος μας alekostri glia (Αλέκος Κοκκάλας), θα μας παρουσιάσ ει, το περιεχόμε νο της πρωσοπική ς έκθεσης φωτογραφί ας, που πραγματοπ οιήσε στο ΚΑΠΗ Νέας Τρίγλιας απο 21-07-2009 έως 02-08-2009, με θέμα "Ταξίδι στο χρόνο"
109
Βιβλία που αφορούν την Παλιά Τρίγλια,  τη Ραφήνα και τη Νέα Τρίγλια.
Εδώ στην κατηγορία αυτή, τοποθετού με τα εξώφυλλα, από Βιβλία που αφορούν την Παλιά Τρίγλια,  τη Ραφήνα και τη Νέα Τρίγλια.
24
Διάφορες Φωτογραφί ες.
Διάφορες Φωτογραφί ες, που θεωρείτε χρήσιμες να υπάρχουν στην Gallery μας.
174
Παλιές φωτογραφί ες από την Νέα Τρίγλια και την ζωή εκεί.
Παλιές φωτογραφί ες από την Νέα Τρίγλια και την ζωή εκεί, είναι μία ενότητα όπου τα μέλη μας μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφί ες παλιές από εκεί.
Θερμή παράκληση όσο το δυνατόν, να γίνετε αναφορά στα ονόματα των εικονιζόμ ενων ή τις περιοχές που έχουν αυτές τ
6
Εορτασμοί & Εκδηλώσει ς σε Ραφήνα.
Εδώ θα βρείτε φωτογραφί ες από εορτασμού ς, Εκδηλώσει ς κτλ σε Ραφήνα.
153
Εορτασμοί & Εκδηλώσει ς σε Νέα Τρίγλια.
Εδώ θα βρείτε φωτογραφί ες από εορτασμού ς, Εκδηλώσει ς κτλ σε Νέα Τρίγλια.
37
Εκδηλώσει ς με Τριγλιανή θεματολογ ία.
Εδώ μπορούμε να ανεβάζουμ ε εικόνες, από εκδηλώσει ς με Τριγλιανή θεματολογ ία, που γίνονται σε διάφορα μέρη, πλην Ραφήνας και Νέας Τρίγλιας.
26
Επαγγελμα τίες Τριγλιανο ί Απόγονοι.
Επαγγελμα τίες Τριγλιανο ί Απόγονοι, που θέλουν να προβληθού ν, μπορούν να ανεβάσουν την κάρτα τους, ώστε να τους γνωρίσουμ ε.
Παρακαλώ να αναρτούν μία φορά και στην κατάλληλη ομάδα.
4
Υποκατηγορίες:Ελεύθεροι Επαγγελματίες Νέας ΤρίγλιαςΕλεύθεροι Επαγγελματίες ΡαφήναςΕμπορικά καταστήματα Νέας ΤρίγλιαςΕμπορικά καταστήματα ΡαφήναςΕμπορικά καταστήματα άλλων περιοχώνΕλεύθεροι Επαγγελματίες άλλων περιοχών.
Έκθεση Φωτογραφί ας, ΔΟΠΑΠ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 12έως27-01-2017
Έκθεση Φωτογραφί ας, ΔΟΠΑΠ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 12έως27-01-2017
1
Βίντεο.
Εδώ τοποθετού με βίντεο.
35
Υποκατηγορίες:Βίντεο από Εκδηλώσεις Τριαγλιανές.Βίντεο για την Τρίγλεια.Θεοφάνια στην Παλιά Τρίγλια, υπό του Οικουμενικό Πατριάρχου.


Πρόσφατες Εικόνες (Εμφάνισε όλα)

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 92.18kB
Ημερομηνία: 26 Ιούνιος 2020, 12:40:05 πμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Ραφήνα 1950
Ραφήνα 1950
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 4
Μέγεθος: 74.74kB
Ημερομηνία: 25 Ιούνιος 2020, 11:38:50 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
Πιστοποιητικό εργασίας Λουκίας Γεράκη
Πιστοποιητικό εργασίας Λουκίας Γεράκη
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 177.56kB
Ημερομηνία: 21 Ιούνιος 2020, 06:38:17 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
7zz.jpg
7zz.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 210.36kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:22:24 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
13zz.jpg
13zz.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 2
Μέγεθος: 498.89kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:21:47 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
2z1.jpg
2z1.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 169.14kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:21:47 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
12zz.jpg
12zz.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 303.09kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:21:41 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
11zz.jpg
11zz.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 306.96kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:21:37 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ
6zz.jpg
6zz.jpg
Βαθμολογία: 0
Εμφανίσεις: 1
Μέγεθος: 515.22kB
Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2020, 11:21:33 μμ
Σχόλια (0)
Total Likes: 0
Μέλος: Μέλος Φόρουμ

Λέξεις κλειδιά φωτογραφιών

τριγλια ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2015 ΡΑΦΗΝΑ Τριγλιανοί επίσκεψη Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας Ποια Ελένη Δεκα Νοεμβρίου Ραφήνα TRIGLIA Τριγλία Ραφήνας
Παλιά Ραφήνα Τρίγλια ταξιδιωτική ιι ω ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2016
λιμάνι Ραφήνας ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016 ΠΑΡΕΛΑΣΗ Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανών Αγία Σοφία Παντοβασίλισσα
Προϊστορική Ραφήνα Ασκηταριό Αρχαιολογικό Μουείο Θεοφάνια Τριγλία Ραφήνα χαμαμ κ Τρίγλια Νεκροταφείο ναίδριο
κακάνα μητέρα Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2014 εγκαίνια Άγιος Χρυσόστομος Δράμα περιφορά Επιταφίου Ραφήνα Παλαιά Τρίγλια
Χρυσοστόμος Σμύρνης α Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μονή Πελεκητής Ταξίδι στη Ραφήνα 2015 25η Χρυσοστόμια 2013
Χρυσοστόμεια Νέα Τρίγλια Ραφήνα - Νέα Τρίγλια συνάντηση ομάδων ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 28η Οκτωβρίου 2015 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
πρόσφυγες Τριγλία Ραφήνας ποδόσφαιρο Τρίγλια ΓΕΛ Ραφήνας Βούλγαρης Μικρά Αγγλία Θανάσης Γιακουβάκης Μονή Σωτήρα Μονή Βαθέως Ρύακος Παλιά Τρίγλια
Άγιο Φως βιβλία Θανάσης πιστικίδης


Στατιστικά Εικονοθήκης

Προβολή στατιστικών Εικονοθήκης


Powered by SMF Gallery Pro