Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Τριγλιανά Νέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 11 Δεκέμβριος 2013, 10:29:26 μμ

Τίτλος: Τοποθεσίες, Πρόσωπα, Παρέες, Ανθρώπους που δεν ξεχνάμε N=13
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 11 Δεκέμβριος 2013, 10:29:26 μμ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.188848521310403.1073741898.100005557684971&type=1&l=6a463d0e82
Τίτλος: Τοποθεσίες, Πρόσωπα, Παρέες, Ανθρώπους που δεν ξεχνάμε
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Δεκέμβριος 2013, 12:35:41 μμ
Τοποθεσίε ς, Πρόσωπα, Παρέες, Ανθρώπους που δεν ξεχνάμε )

Είναι φωτογραφί ες  από τα αρχεία των Τριγλιανώ ν οικογενει ών που με δίνουν  χωρίς προκαταλή ψεις και συμφέροντ α, που μετά το σκανάρισμ α και την επεξεργασ ία τους, αφού τις βάλω σε κατηγορίε ς και στους φακέλους κάθε οικογένει ας .
Κάνω επιλογή για δημοσίευσ η στην πιο πάνω κατηγορία
Σε αυτήν την δημοσίευσ η έχω ετοιμάσει 8 ενότητες την 9η την δημοσίευσ α εχθές και υπολόγιζα να προσθέσω σήμερα και τις άλλες ,αλλά ο  συντονιστ ής του Φόρουμ με απαγόρευσ ε τις τροποποιή σεις των δημοσιεύσ εων μου( Ζητώ συγνώμη, διότι είχα δώσει το δικαίωμα στους πατριώτες να επεμβαίνο υν και να διορθώνου ν θέματα που είχαν αναρτήσει)  ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Ή ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ ΊΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, πέραν των 15 περίπου λεπτών που δίνει το σύστημα. Μετά 4 χρόνια προσφοράς μου. Όπως λέει και ο κύριος Σακελλαρί δης  ( τον παρακαλώ να συνεχίσει να εμπλουτίζ ει με το υλικό τον ισότοπο των Τριγλιανώ ν.) Θα τω κάνω γιατί οι φωτογραφί ες δεν είναι δικιές μου αλλά αυτόν που μου τις έδωσαν. Όσοι από σας θα δείτε τις φωτογραφί ες μπορείτε να βάλλεται ονόματα αν είστε 100% σίγουροι.

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΩΜΕ ΚΑΛΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.185586738303248.1073741883.100005557684971&type=1&l=96429b0698    Ν=12

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.182190398642882.1073741881.100005557684971&type=1&l=231b296454    Ν=11

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.178259742369281.1073741878.100005557684971&type=1&l=0729efa95e     Ν=10

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.175282199333702.1073741877.100005557684971&type=1&l=4f7de20ff3       Ν=9

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.171406179721304.1073741875.100005557684971&type=1&l=9814df3e23      Ν=8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.163363213858934.1073741864.100005557684971&type=1&l=950471f962      Ν=7

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.155011278027461.1073741858.100005557684971&type=1&l=64da5c2531      Ν=6

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.151058671756055.1073741856.100005557684971&type=1&l=ff68a836ef       Ν=5

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.147027252159197.1073741849.100005557684971&type=1&l=a550ce3657     Ν=4

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.142457132616209.1073741845.100005557684971&type=1&l=0d143dd6cd     Ν=1

 Τίτλος: Απ: Τοποθεσίες, Πρόσωπα, Παρέες, Ανθρώπους που δεν ξεχνάμε
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Δεκέμβριος 2013, 06:29:48 μμ
Αλέκο, η συλλογή των φωτογραφι ών της Νέας Τρίγλιας είναι ανεκτίμητ η. Αποτελεί ένα ντοκουμέν το για την κοινωνική ζωή στη Νέα Τρίγλια. Μεγάλο μέρος των αρχικών φωτογραφι ών δυστυχώς θα χαθεί με το πέρασμα του χρόνου και θα μείνει το υλικό που έχεις διασώσει. Εκτιμώ πως πρέπει να συνεχίσει ς την προσπάθει α συλλογής υλικού, να προχωρήσε ις στη δεύτερη φάση του έργου που αφορά την ταυτοποίη ση τοποθεσιώ ν, προσώπων και προσδιορι σμό της χρονολογί ας και παράλληλα να φροντίσει ς για τη διασφάλισ η της ύπαρξης της συλλογής αυτής.