Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 05 Μάρτιος 2014, 12:55:13 πμ

Τίτλος: ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Μάρτιος 2014, 12:55:13 πμ
"Βίος ανεόρταστ ος μακρά οδός απανδόκευ τος’’ υποστήριζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή ζωή χωρίς γιορτές  χαρές και αναπαύσει ς μοιάζει μ ε  δρόμο  μακρύ  χωρίς πανδοχείο χωρίς ξεκούραση .
Μια τέτοια ανάπαυλα και φυγή από τη δύσκολη καθημεριν ότητα προσέφερε το παράρτημα στις κυρίες-μέλη του Συλλόγου με τη συμμετοχή μας στην ψυχαγωγικ ή εκδήλωση του Πανελληνί ου Συλλόγου Συνεταιρι στικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος. Διασκεδάσ αμε και  ξεφύγαμε για λίγο από τα προβλήματ ά μας.
Είχαμε  όμως και τη χαρά να γνωριστού με και με άλλους Μικρασιατ ικούς  Συλλόγους με τους οποίους συμφωνήσα με να ανταλλάξο υμε επισκέψει ς.
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-050314005206.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-050314005045.jpeg)

Δέσποινα Παρασκευά