Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 17 Οκτώβριος 2014, 12:53:16 πμ

Τίτλος: Εκδρομή στην Φλώρινα
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Οκτώβριος 2014, 12:53:16 πμ
Στις 17-18 Σεπτεμβρί ου πραγματοπ οιήσαμε  εκδρομή στην ωραία Φλώρινα. Πολύτιμη ήταν  η ανιδιοτελ ής προσφορά προς το Σύλλογό μας του κ. Ρίζου Δημητρίου, θεολόγου-φιλολόγου από την Φλώρινα. Με τις πολλές γνώσεις που διαθέτει και με μια πολύ κατατοπισ τική ξενάγηση μας έδωσε τη δυνατότητ α να γνωρίσουμ ε τις ομορφιές και την ιστορία της ακριτικής Φλώρινας. Τον ευχαριστο ύμε θερμά. Ευχαριστο ύμε επίσης τις συμπατριώ τισσές μας που ζουν στην Φλώρινα, κ. Όλγα Ντούζου-Καλπάκη και κ.Βέτα Μπαρμπή, που συνέ βαλαν πολύ στην επιτυχία της εκδρομής μας.

Δέσποινα Παρασκευά-Κράνη

Φωτογραφί ες κ.Κουφούδ η Χαρίκλεια ς, αντιπροέδ ρου.

(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-171014003103.jpeg)

Περισσότερες φωτογραφί ες. (http://www.triglianoi.gr/index.php?action=gallery;cat=28)