Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 08 Νοέμβριος 2014, 03:50:52 μμ

Τίτλος: ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ.
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 08 Νοέμβριος 2014, 03:50:52 μμ
Έγγραφο προς την Πατριαρχι κή Επιτροπή αποζημιώσ εων
(Από το αρχείο της Δέσποινας Παρασκευά)
Το έγγραφο περιήλθε στα χέρια μου από τους απογόνους του κ. Κώστα Μορρέλη. Ο κ. Μορέλης, κάτοικος Τρίγλιας απευθύνετ αι προς την Πατριαρχι κή επιτροπή αποζημιώσ εων και ζητά την αποζημίωσ η για τις ζημίες που υπέστη κατά τον πρώτο διωγμό των Τριγλιανώ ν του 1914.
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-081114154808.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-081114155004.jpeg)