Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 22 Μάιος 2015, 12:46:41 πμ

Τίτλος: Εκλογές στο Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανών στη Θεσσαλονίκη (14/6/2015)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 22 Μάιος 2015, 12:46:41 πμ
Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν σε εκλογοαπο λογιστική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23 & 24 του καταστατι κού και στη συνέχεια σε διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικ ού Συμβουλίο υ και της εξελεγκτι κής επιτροπής την Κυριακή 7-6-2015 ωρα 18:30 στην αίθουσα του «Προποντίς» Ν.Πλαστήρ ια 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονί κης. Αν δεν επιτευχθε ί απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοπ οιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤ Α την Κυριακή 14-6-2015 και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Προποντίς», Ν.Πλαστήρ α 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονί κης (γραμμή ΟΑΣΘ  5, Νεα Κρήνη, στάση Ακταίον).
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-220515003844.jpeg)
Τίτλος: Απ: Εκλογές στο Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανών στη Θεσσαλονίκη (14/6/2015)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Ιούνιος 2015, 10:32:03 μμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συμπατριώ τες,

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν σε εκλογοαπο λογιστική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23&24 του καταστατι κού και στη συνέχεια σε διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικ ού Συμβουλίο υ και της εξελεγκτι κής επιτροπής την Κυριακή 7-6-2015 ωρα 18:30 στην αίθουσα του «Προποντίς» Ν.Πλαστήρ ια 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονί κης. Αν δεν επιτευχθε ί απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοπ οιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤ Α την Κυριακή 14-6-2015 και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Προποντίς», Ν.Πλαστήρ α 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονί κης (γραμμή ΟΑΣΘ  5, Νεα Κρήνη, στάση Ακταίον).

Αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών και αιτήσεις για υποψηφιότ ητες θα υποβάλλον ται στο γενικό γραμματέα μέχρι την έναρξη της γενικής συνέλευση ς.


Για το Διοικητικ ό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέα ς
Βασίλειος Σακελλαρί δης                                  Δημήτριος Δημητριάδ ης