Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Η Ιστορία των Προγόνων μας. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 04 Ιανουάριος 2016, 05:34:30 μμ

Τίτλος: Θανάσης Πιστικίδης: Χριστουγεννιάτικο
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Ιανουάριος 2016, 05:34:30 μμ
Θανάσης Πιστικίδη ς: Χριστουγε ννιάτικο

Από το βιβλίο του Θανάση Πιστικίδη, Τρίγλια Βιθυνίας, σελ. 221
Αρχικά είχε δημοσιευτ εί στα Τριγλιανά Νέα, 1983, τεύχος 40 σελ. 2

Στο Τσαούτσεσ μέ η κερά Χαρίκλεια πήγε να γεμίσει το λαήνι. Να και η κερά Κατίνα που πήγε να γεμίσει το καρτέλη. Πιάνουν την κουβέντα. Ακολουθεί ένας ξεκαρδιστ ικός διάλογος μεταξύ των δύο Τριγλιανώ ν γυναικών, που αναφέρετα ι στις Χριστουγε ννιάτικες προετοιμα σίες του σπιτιού και τα αντίστοιχ α έθιμα της Παλαιάς Τρίγλιας.

Δείγμα του διαλόγου:
Κερά Κατίνα: Μαρή Χαρίκλεια, τη στάχτη της τσούκας μη τη πετάξεις, στεχνώστη να και μεθαύριο παραμονή τα Φώτα να τη ρίξεις γύρω από το σπίτι για τους οξαποδώ μαρή, τους Καλικαντζ άρους.

Δείτε όλο το άρθρο στο:
http://www.triglianoi.gr/trigliana%20nea%20pdf/%d4%e5%fd%f7%ef%f2%20%cd=40-25-01-83.pdf