Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Α.Ο.Τ Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: A.O.Τριγλίας Ραφήνας στις 21 Ιούνιος 2016, 03:28:38 μμ

Τίτλος: Αλλαγή τόπου και ώρας Γενικής Συνέλευσης
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Ιούνιος 2016, 03:28:38 μμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Καλούνται τα μέλη του Αθλητικού Ομίλου Τριγλίας Ραφήνας. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοπ οιηθεί στην αίθουσα ΚΑΠΗ Ραφήνας (Ελευθερίο υ Βενιζέλου 21), την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοπ οιηθεί στις 18:00 στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

2) Έγκριση διοικητικ ού και οικονομικ ού απολογισμ ού από την 01/06/2015 έως και την 31/05/16.

3) Έκθεση ελεγκτική ς επιτροπής

4) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτική ς επιτροπής πάσης ευθύνης

Δικαίωμα συμμετοχή ς στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσ εις που προβλέπον ται από το νόμο και το Καταστατι κό.


Μάριος Διαγγελάκ ης    Κωνσταντί νος Κοζής
Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέα ς