Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εκδηλώσεις Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 18 Ιανουάριος 2017, 10:06:28 πμ

Τίτλος: Οικογενειακές φωτογραφίες Τριγλιανών πριν το 1922 από τους Συλλόγους Τριγλιανών
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Ιανουάριος 2017, 10:06:28 πμ
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-180117095104.jpeg)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΡΑΦΗΝΑΣ


Σε μια κοινή προσπάθει α για να διασώσουμ ε και αναδείξου με το πολιτισμό που έφεραν οι προγονοί μας,  οι δύο σύλλογοι Τριγλιανώ ν, συμφωνήσα με να συγκεντρώ σουμε όσες οικογενει ακές φωτογραφί ες, σώζονται μέχρι σήμερα και φωτογραφή θηκαν στη παλιά πατρίδα.

Σε εκθέσεις που θα γίνουν, στη Ραφήνα και στη Ν. Τρίγλια (ή και αλλού), θα προσπαθήσ ουμε να ξαναζωντα νέψουμε τον πολιτισμό και τις στιγμές οικογενει ακής ευτυχίας των προγόνων μας, πριν αυτοί ζήσουν το δράμα του ξεριζωμού . Δώστε μας τη δυνατότητ α να τις εκθέσουμε ώστε  οι νεότεροι να δουν να ξαναζωντα νεύει η κοινωνία των παππούδων τους. Ας τιμήσουμε και διασώσουμ ε τη μνήμη τους!

Ψάξτε τις οικογενει ακές φωτογραφί ες σας και τηλεφωνεί στε μας να τις φωτογραφή σουμε ή να τις σκανάρουμ ε (αντιγράψο υμε) στο χώρο σας. Η κάθε φωτογραφί α που θα μας εμπιστευτ είτε θα φέρει το όνομα της οικογένει ας σας, και στοιχεία για τους απεικονιζ όμενους.
Βοηθείστε μας να διασώσουμ ε και αναδείξου με το πολιτισμό που έφεραν.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΑΣ :
ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ:                                 Κικής Γιώργος: 693698548 9 και Λαδοπούλο υ Αθηνά: 694 090 3796
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ :                                             Δέσποινα Παρασκευά: 237305218 6 και Κοκκαλάς Αλέκος: 694857991 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ:           Βασίλης Σακελλαρί δης: 697153823 1