Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εκδηλώσεις Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 07 Ιούνιος 2018, 01:13:42 πμ

Τίτλος: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 07 Ιούνιος 2018, 01:13:42 πμ
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-070618010033.jpeg)


Σήμερα 6η Ιουνίου 2018, στην Εταιρεία Μακεδονικ ών Σπουδών, στη Θεσσαλονί κη, παρουσιάσ τηκαν τα αποτελέσμ ατα του έργου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ Ν ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Στην εκδήλωση μίλησαν η υπεύθυνη του έργου καθηγήτρι α κα Ελένη Γαβρά και ο μελετητής και υποψήφιος διδάκτωρ και Κ. Βασίλης Δημητριάδ ης. Ο κ. Δημητριάδ ης, παρουσίασ ε τους σκοπούς του έργου, τη μεθοδολογ ία, τα προβλήματ α που συνάντησε και τα αποτελέσμ ατα του έργου. Ανέβηκαν στο βήμα και χαιρέτησα ν το ακροατήρι ο, η υπουργός Βορείου Ελλάδος κα Τσαρουχά, ο Μητροπολί της Αρκαλοχωρ ίου, ο πρόεδρος της ΕΜΣ κ. Πάππας και η κα Γαβρά.