Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Τριγλιανά Νέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 24 Αύγουστος 2009, 10:32:09 μμ

Τίτλος: ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 24 Αύγουστος 2009, 10:32:09 μμ
(http://www.triglianoi.gr/gallery/3_24_08_09_2_27_23.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/3_24_08_09_2_25_33.jpeg)
(http://www.triglianoi.gr/gallery/3_24_08_09_2_26_47.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/3_24_08_09_2_26_58.jpeg)

Παραθερισ τές και μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Τρίγλιας ο Νομάρχης Χαλκιδική ς βουλευτές σύσσωμη η Δημοτική αρχή, συναντήθη καν το απόγευμα της Κυριακής 23/08/2009
στην "συμβολική" περιοχή των εκβολών του ρέματος της Ν.Τρίγλια ς.
Το συγκεκριμ ένο ρέμα προτείνετ αι ως διαδρομή του υποθαλάσσ ιου πετρελαια γωγού (που εχει σκοπό να εγκαταστή σει
η εταιρεία Δ.ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΕ  στον αιγιαλό) προς τις δεξαμενές έξω από την Ν.Τρίγλια .
Αξίζει να σημειωθεί η άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίο υ του Δήμου Τρίγλιας στο αίτημα της παραπάνω εταιρείας .
Αντίθετοι είναι οι γειτονικο ί Δήμοι  Μουδανιών και Καλλικράτ ειας  καθώς επίσης και η Νομαρχία Χαλκιδική ς.
Για τη διατήρηση ενός καθαρού και υγειούς περιβάλλο ντος και την απομάκρυν ση της οικολογικ ής καταστροφ ής,
συμφώνησα ν όλοι οι προαναφερ όμενοι, όλοι οι κάτοικοι ,όλοι οι  εκπρόσωπο ι των συλλόγων και των  πολιτικών παρατάξεω ν να μείνουν ενωμένοι !