Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Εκδηλώσεις Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Mπαπαρουξή Χρύσα στις 18 Φεβρουάριος 2012, 04:21:04 μμ

Τίτλος: 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1900'
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Φεβρουάριος 2012, 04:21:04 μμ
Το Δ.Σ.του παραρτήμα τος του συλλόγου απανταχού Τριγλιανώ ν σας προσκαλού ν στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφί ας του Μουσείου Φωτογραφί ας 'Χρήστος Καλεμκερή ς' του δήμου Καλαμαριά ς  'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥΠΟΛΗ 1900'-φωτογραφίκο οδοιπορικ ό του T.WILD το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα <Ι.Στεργίο υ>του Πολιτιστι κού Κέντρου του συλλόγου στη Ν.Τρίγλια .
Την έκθεση θα παρουσιάσ ουν ο Δήμαρχος Καλαμαριά ς Θεοδόσης Μπακογλίδ ης και ο πρόεδρος του μουσείου Χρήστος Καλεμκερή ς.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 4 Απριλίου 2012.
Ημέρες και ώρες λειτουργί ας: Δευτέρα και Παρασκευή 10:00-12:00
                                           Τετάρτη και Πέμπτη       17:00-19:00
Τηλέφωνα επικοινων ίας 237305110 5 και 237305218 6.