Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
1

Το χρονικό της ανακάλυψη ς ενός εικονίσμα τος που φέρανε οι Τριγλιανο ί πρόσφυγες από την πατρίδα τους το 1922

Το χειμώνα που μας πέρασε η Τριγλιανή Μαρία Μπαρμπή είχε τη καλοσύνη να μου αφηγηθεί πολλές ιστορίες από τα παλιά. Η Μαρία, έζησε στη Νέα Τρίγλια τους πρόσφυγες πρώτης γενιάς όταν αυτή, κοριτσάκι ακόμη, τους παρατηρού σε στις συνήθειές και στα έθιμά τους που τηρούσαν απαράλλαχ τα όπως στην πατρίδα τους την Τρίγλια Βιθυνίας.

Μια από τις πολλές και ενδιαφέρο υσες ιστορίες της, ήταν εκείνη, της εικόνας του Αρχαγγέλο υ Μιχαήλ, που την έφερε από την Τρίγλια ο Βασίλης Αλτίνης το 1922.

Ο Βασίλης Αλτίνης, τα πρώτα χρόνια, νοίκιαζε και καλλιεργο ύσε χωράφια στο Οσμανλί, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρ α βόρεια από τη Νέα Τρίγλια. Σύμφωνα με οσα αφηγήθηκε η Μαρία, ο Βασίλης Αλτίνης ζήτησε από το ιδιοκτήτη της έκτασης να κτίσει ένα μικρό εκκλησάκι και να στεγάσει την εικόνα που είχε φέρει από την Τρίγλια.  Ηλικιωμέν οι Τριγλιανο ί θυμούνται το εκκλησάκι που είχε κτίσει ο Βασίλης Αλτίνης στο Οσμανλί, όταν στην κατοχή που οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στα σπίτια της Νέας Τρίγλιας, πολλοί κάτοικοι ζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Οσμανλί – το σημερινό Νερόμυλο, ένα εγκαταλει μμένο πια χωριό. Η εικόνα ήταν χαμένη για πολλά χρόνια. Η ιστορία αυτή της Μαρίας, ενεργοποί ησε τον εγγονό του Βασίλη Αλτίνη, που με τη βοήθεια ενός ιερέα, αναζήτησε με επιτυχία την εικόνα, αξιοποιών τας και πληροφορί ες από την οικογένει ά του.

Την Κυριακή, 2α Αυγούστου, οδήγησα από τη Νέα Τρίγλια με τη Μαρία και την κορη της, τη Βέτα σε μια προσπάθει α να ανακαλύψο υμε την εικόνα. Οι πληροφορί ες μας, μαζί με μια πρόχειρη φωτογραφί α από κινητό, προέρχοντ αν από τον εγγονό Αλτίνη που ανακάλυψε ο ίδιος την εικόνα του Αρχαγγέλο υ Μιχαήλ πριν λίγους μήνες. Οδηγήσαμε μέχρι το χωριό που μας υπέδειξε και πήγαμε κατευθεία ν στην εκκλησία. Με το τέλος της λειτουργί ας πλησιάσαμ ε τον ιερέα. Του ζητήσαμε ευγενικά να μας ανοίξει την άλλη εκκλησία του χωριού που οι πληροφορί ες μας, ήθελαν την εικόνα να βρίσκεται εκεί. Συναντηθή καμε εκεί λίγο αργότερα και όταν ο ιερέας ξεκλείδωσ ε την εκκλησία δεν αργήσαμε να βρεθούμε μπροστά στην εικόνα. Είναι μικρή σε μέγεθος (ίσως μικρότερη από Α4) όμως έχει έντονα χρώματα και εντυπωσια κή απεικόνισ η του Αρχαγγέλλ ου Μιχαήλ.  Ζήτησα την άδεια να τη φωτογραφί σω και μέσα στη σκοτεινή εκκλησία με δυσκολία έβγαλα αυτή τη φωτογραφί α. Προσκυνήσ αμε την εικόνα και φανερά ικανοποιη μένοι από την επιτυχία μας, επιστρέψα με στη Νέα Τρίγλια.

[/center]

Η εικόνα του Αρχαγγέλλ ου Μιχαήλ δεν γνωρίζουμ ε πως διασώθηκε και κατέληξε στην εκκλησία. Δεν γνωρίζουμ ε από ποια εκκλησία ή από ποιο σπίτι της Τρίγλιας ξενητεύτη κε. Πού περιπλανή θηκε τα εκατό τελευταία χρόνια μέχρι να βρει καταφύγιο στο τέμπλο μιας λαμπρής εκκλησίας . Είναι όμως σημαντικό ότι διασώθηκε . Αποτελεί ένα ακόμη κειμήλιο από την αλησμόνητ η πατρίδα μας, την Τρίγλια που σώζεται μέχρι σήμερα. Διασώζοντ ας τα κειμήλια των προγόνων μας, τιμούμε τη μνήμη τους.

Βασίλης Σακελλαρί δης
Αύγουστος 20202
Α.Ο.Τ Ραφήνας / Απ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 03 Αύγουστος 2020, 06:49:11 μμ »
    Πρώτο φιλικό αγώνα έδωσε η Τριγλια Ραφήνας την 2/9 αντιμετώπ ισε εντός έδρας τον Θησέα Νέας Μάκρης και ηττήθηκε με 1-0.
Και οι δύο ομάδες παρουσιάσ τηκαν σε φάση προετοιμα σίας στον αγωνιστικ ό χώρο,  παρόλα αυτά έγιναν κάποιες καλές φάσεις εκατέρωθε ν.
   Ο προπονητή ς της Τρίγλιας Ραφήνας ο κ. Παπακωστο ύλης χρησιμοπο ίησε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του και έβγαλε αρκετά συμπεράσμ ατα από τον αγώνα αυτό.
Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μας ξεκίνησε με τους:
Κόρμπα, Τζίτζη, Αρβανιτίδ η, Κουμουτσέ α, Μεϊμάρογλ ου, Καραγιάνν η, Τσούκα Ι., Βίλα, Δελαπόρτα, Παπαδιονυ σίου, Σένε.
Στο δεύτερο ημίχρονο χρησιμοπο ιήθηκαν και οι:
Αραχωβίτη ς, Παπαδόπου λος, Γερακάκης, Χατζόπουλ ος, Ναζεράϊ, Τσούκας Κ.
  Επόμενος φιλικός αγώνας για την ομάδα μας θα είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας, με αντίπαλο την Κ17 του Πανιωνίου .
3
Α.Ο.Τ Ραφήνας / ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΗΣΕΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 28 Ιούλιος 2020, 08:55:28 μμ »
Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 η ποδοσφαιρ ική ομάδα του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας υποδέχετα ι στο γήπεδο της Ραφήνας την ομάδα του Θησέα Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης.


Ο φιλικός αγώνας με τον Θησέα θα είναι ο πρώτος για την ομάδα της Ραφήνας που προετοιμά ζεται για την νέα ποδοσφαιρ ική σεζόν.

Η ομάδα του Θησέα Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης έχει έμβλημα τον Θησέα που σκοτώνει τον Μινώταυρο.
Η ομάδα ιδρύθηκε το 1965 και έχει την έδρα της στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας (Γεροτσακο ύλι).

4
Μελετώντα ς τον Κώδικα Πρακτικών της Τρίγλιας (427) που διασώθηκε το 1922 και φυλάσσετα ι στα ΓΑΚ, βρήκα καταχωρημ ένα στις σελίδες 182 και 183 δύο δυσανάγνω στα κείμενα, γραμμένα, προφανώς, από τον γραμματέα της Εφοροδημο γεροντίας , και συγκεκριμ ένα 1) την από 1.11.1909 επιστολή του Χρυσόστομ ου, Μητροπολί τη Δράμας τότε, προς τους "εν τω εξωτερικώ και ιδία εις τους εν Αμερική συμπολίτα ς" ζητώντας τη βοήθειά τους για την ανέγερση του νέου Σχολείου, και 2) το αντίγραφο από το πρωτότυπο πρακτικό που είχε γράψει ιδιοχείρω ς ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Σμύρνης, στο βιβλίο (Κώδικα) των Εσόδων-Εξόδων των Εκπαιδευτ ηρίων, με ημερομηνί α 1.9.1913.

Σημειώνετ αι ότι ο Χρυσόστομ ος επισκέφθη κε την Τρίγλια την περίοδο εκείνη για να εγκαινιάσ ει το νέο Σχολείο, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 1913-1914. Στις σελίδες 71-76 του Κώδικα Εσόδων-Εξόδων είχαν καταχωρηθ εί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες για την ανέγερση του νέου Σχολείου και στη σελίδα 71 έγραψε το κείμενο (πρακτικό) που ακολουθεί . Στο τέλος του κειμένου έχουν γραφτεί δύο σειρές με το γραφικό χαρακτήρα του Χρυσόστομ ου, οι οποίες όμως δεν είναι ολοκληρωμ ένες επειδή λείπει ένα τμήμα της σελίδας 183. Το διασωθέν τμήμα της πρώτης σειράς αναφέρει ότι: "Τα ανωτέρω δύο έγγραφα ...", εννοώντας το αντίγραφο της από 1.11.1909 επιστολής (σελ. 182) και το αντίγραφο του πρακτικού (σελ. 183).

Δεδομένου ότι στη σελίδα 181 έχει καταχωρηθ εί ένα πρακτικό της Εφοροδημο γεροντίας για συμβιβασμ ό Τριγλιανώ ν της 7.9.1913 και στη σελίδα 184 το πρακτικό της πρόσληψης διδακτικο ύ προσωπικο ύ του νέου Σχολείου, για την περίοδο 1913-1914, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμ α ότι, η μεταφορά στον Κώδικα Πρακτικών των αντιγράφω ν των δύο αυτών σημαντικώ ν εγγράφων οφείλεται σε πρωτοβουλ ία του Χρυσόστομ ου και έτσι, εκτός από την επιστολή, διασώθηκε το σημαντικό κείμενο του Χρυσόστομ ου, στο οποίο περιγράφε ται με λίγα λόγια το σπουδαίο έργο των Χριστιαών Τριγλιανώ ν αλλά και η συνολική δαπάνη για την ανέγερση του νέου Σχολείου, που εξακολουθ εί, μετά από 108 χρόνια (1912-2020), να αποτελεί το εμβληματι κό σημείο αναφοράς της σημερινής Τρίγλιας.


Αντίγραφο πρακτικών του Μητροπολί του Σμύρνης του γραφέντος και ιδιοχείρω ς καταχωρηθ έντος εν τω Κώδικι των εσόδων και εξόδων της κοινότητο ς Τριγλίας εν σελίδι υπ’ αριθ.71
+ ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος αποφαίνετ α
ι

Παραμενόμενοι εκτάκτως εις την προσφιλή γενέτειρα ν ημών χώραν προς εκτέλεσιν των εγκαινίων των χάριτι και βοηθεία του Θεού αποπερατω θέντων μεγαλοπρε πών νέων σχολικών κτιρίων, ης την εκ βάθρων ανοικοδόμ ησιν ημείς έσχομεν την πρωτοβουλ ίαν να επιχειρήσ ωμεν, έχοντες παρά το πλευρόν ημών συνεργόν, βοηθόν και συναντιλή πτορα όλον τον φιλόμουσο ν και φιλόκαλον και φιλογενή της πατρίδος ημών Τριγλίας λαόν. Πρώτιστον ημών έργον εθεωρήσαμ εν να διατάξωμε ν την εξέλεγξιν και κατάστρωσ ιν των λ/σμών (σ.σ. λογαριασμ ών) των διαφόρων διαχειρίσ εων από της πρώτης στιγμής ότε ετέθη ο θεμέλιος λίθος, μέχρι της σήμερον. Ημείς ο ίδιος προέβημεν εις το ουχί τόσον εύκολον τούτο έργον ίνα ιδίοις όμμασι αντιληφθώ μεν το πιστόν και ευσυνείδη τον της γενομένης διαχειρίσ εως και διαπιστώσ αμεν ότι εκτός ασημάντων άλλως περί την καταγραφή ν κονδυλίων τινών εν τοις λ/σμοίς (σ.σ λογαριασμ οίς) αταξιών αίτινες και κατάδηλοι εγένοντο, διωρθώθησ αν, αι διάφοροι διαχειρίσ εις εγένοντο εν πάση ευσυνειδη σία και χρηστότητ ι. Διετάξαμε ν και εγένετο ο από της 71-76 σελίδος του παρόντος κώδικος περιλαμβα νόμενος ισολογισμ ός εν τω οποίω καταφαίνε ται όλαι αι πράξεις και όλαι αι διάφοροι δαπάναι. Εν τω πρώτω μέρει φέρονταο ονομαστί μετά του αντιστοίχ ου ποσού εκάστου πολίτου ο κατάλογος των συνδραμού ντων δια το μέγα και μεγάλην τιμήν περιπουού ν εις την πατρίδαν μας τούτο έργον, και εν τω τέλει κατεγράψα μεν και όσα κατά την ενταύθα διαμονήν ημών προς συμπλήρωσ ιν των υπολειφθη σών μικρών ελλείψεων ή προς εξόφλησιν παλαιών μικρών χρεών εδαπανήθη σαν, ούτως ώστε το όλον κτίριον έχον την πρόσοψιν τετραορόφ ου οικοδομήμ ατος καλύπτον επιφάνεια ν χιλίων και πλέον τετραγωνι κών μέτρων αφαιρουμέ νου του δαπανηθέν τος χρήματος δια την εξαγοράν των οικοπέδων και άλλων τινών ιδιαιτέρω ν δαπανών, εστοίχισε ν το όλον τρεις χιλιάδας αριθμ. (3000) ενώ δια διπλασίου και τριπλασίο υ ποσού μόλις ήτο δυνατόον να έλθη εις φως έργον τόσον κολοσιαίο ν. Τούτο όλον χρεωστείτ αι εις την προθυμίαν και τον ζήλον των κατοίκων, οίτινες μετ’ ενθουσιασ μού ακρατήτου έτρεχον κατόπιν Ημών και συνεκόμιζ αν λίθους, άμμον, άσβεστον, ειργάζοντ ο μετ’ ακουράστο υ υπομονής και επιμονής και ούτως αι πρώται ύλαι και άπασα η μεταφορά έσται προσωπικό ς μόχθος των πολιτών, προς ους είμεθα ευγνώμονε ς και ους πολλαπλασ ίως θ’ αμείψη ο ουράνιος μισθαποδό της.

Εγένετο και κατεστρώθ η εν τω Κώδικι των εκπαιδευτ ηρίων Καταστημά των της Κωμοπόλεω ς Τριγλίας τω αρχομένω από του σωτηρίου έτους 1885 και ΙΕ! της αρχιερατε ίας του αειμνήστο υ Προύσης κυρίου Νικοδήμου
Εν Τριγλία τη α’ 7βρίου
(σ.σ. 1/9) του ευδαίμονο ς ενιαυτού 1913
+ ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος

Τα ανωτέρω δύο έγγραφα ….   
παρόντι Κώδικι, ίνα μη τυχόν …..


(σ.σ. η τελευταία φράση έχει τον γραφικό χαρακτήρα του Χρυσοστόμ ου, έχει γραφτεί σε δύο σειρές, αλλά είναι σχισμένο το αντίστοιχ ο τμήμα της σελίδας)

5
Λαογραφικά των Προγόνων μας / ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης (Σίσβη)
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 19 Ιούλιος 2020, 09:24:01 πμ »
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ Σ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ (ΣΙΣΒΗ)

Ο προφήτης Ηλίας, σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσει ς, ήταν ναυτικός και πέρασε παραλυμέν η (= ακόλαστη, διεφθαρμέ νη) ζωή.
Ύστερα όμως το μετανόησε και σιχάθηκε τη θάλασσα. Κατά άλλη εκδοχή επειδή είδε και έπαθε πολλά στην στη θάλασσα, μία μέρα ενώ ταξίδευε κινδύνευσ ε να πνιγεί, άρπαξε ένα κουπί και βγήκε στη στεριά . Βαρέθηκε πια τα ταξίδια και αποφάσισε να πάει σε μέρος που να μην γνωρίζουν τι είναι θάλασσα και καράβια.
Μεταχειρι ζόμενος το κουπί σαν ραβδί ξεκίνησε για τα βουνά. Περπατώντ ας όποιον έβρισκε τον ρωτούσε αν γνώριζε τι είναι αυτό το ξύλο  που κρατούσε. Όσοι μεν έλεγαν ότι είναι κουπί καραβιού δεν έμενε κοντά τους με το φόβο ότι είναι ναυτικοί, όσοι δε δεν γνώριζαν τι είναι το ξύλο (κουπί) και που το μεταχειρί ζονταν, συνήθως έμενε κοντά σ’ αυτούς και έκτιζε εκκλησάκι α -μονύδρια, στις ψηλές κορφές των λόφων και των βουνών, μακριά τη θάλασσα. Από τότε τα εκκλησάκι α στους λόφους και στα βουνά είναι ως επί το πλείστον αφιερωμέν α στον Προφήτη Ηλία (Αϊ Λιά).
Εξαίρεση αποτελούσ ε η Μονή Σίσβης, η Μονή του Προφήτη Ηλία Θεσβίτη , η οποία ήταν στην παραθαλάσ σια περιοχή ανάμεσα Τρίγλιας και Σιγής. Η Τριγλια και η Σιγή  γειτονικά «πολισμάτια» παραλιακά, και με ναυτικούς .

Στάθης Δημητρακό ς

Πηγές:
1.Νικολάο υ Πολίτη, «Παραδόσεις»,Τόμος Α,σελ.88, γράμματα  1994.
 2. Απόστολου Ηρ. Τσίτερ, Ιατρού «Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος», σελ.15,Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν. Θεσσαλονί κη 1979
3.Τρύφωνο ς Ε. Ευαγγελίδ η « Βρύλλειον-Τρίγλεια» σελ.108
Ιστορική και γεωγραφικ ή μελέτη από του Ε’ αιώνος π.Χ. μέχρι τα καθ’ ημάς. Αθήναι 1934
6
Λαογραφικά των Προγόνων μας / Απ: ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 19 Ιούλιος 2020, 08:33:35 πμ »
Η καταγωγή μου είναι μικρασιατ ική και από τους δυο γονείς μου. Ο πατέρα μου ήταν Τριγλιανό ς, ο Παπαθανάσ ης  Ψάλτης, και η μητέρα μου Παλατιανή, η Μαρίτσα Πολιτάκη. Εδώ και 30 χρόνια ζω και εργάζομαι στα Νέα Παλάτια και μαθαίνω την ιστορία του τόπου, σύγχρονη και προγενέστ ερη.
Ένα εξαιρετικ ό βιβλίο που καταγράφε ι την ιστορία των Παλατίων και  τα λαογραφικ ά έθιμα των κατοίκων της  είναι αυτό του κ. Θεόδωρου Ηλιάδη (2001). Σ΄αυτό υπάρχει και η καταγραφή της ονοματολο γίας των μηνών και των ημερών,  που επιβεβαιώ νει  ότι δεν υπήρχε μεγάλη απόκλιση από αυτή των Τριγλιανώ ν.
Τους μήνες οι Παλατιανο ί τους ονόμαζαν:  Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης , Απρίλης, Μάης, Θεριστής, Αλωνιστής, Αύγουστος, Σταυρός, Αηδημητρι άτης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης .
Οι αποκλίσει ς από τους Τριγλιανο ύς είναι μόνο σε τρεις μήνες: στον Απρίλη (Αησγεώργη ς/Απρίλης ), τον Σεπτέμβρη  (Τρυγητής / Σταυρός)  και τον Νοέμβρη (Αηστράτης/ Νοέμβρης).
Οι Παλατιανο ί τις ημέρες τις ονόμαζαν:  Δευτέρα, Τρίτη, Τετράδη, Πέφτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
7
Η Ιστορία των Προγόνων μας. / Βασιλάκης Ευθυμίου Γκικάδης
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 18 Ιούλιος 2020, 06:43:49 μμ »
Βασιλάκης Ευθυμίου Γκικάδης

Όπως μας πληροφορε ί η Άννα Γκικάδη-Καφόγλου (Τριγλιανά Νέα, τεύχος 12, 1977), ο πατέρας της, «Βασίλης Ευθ. Γκικάδης σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στην Κωνσταντι νούπολη, όπου ήταν συμμαθητή ς με τον Μητροπολή τη Μαμμέλη από τη Συγή. Ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα και να γίνει γιατρός, αλλά ήταν ορφανός και είχε να παντρέψει αδελφή και να της φτιάξει προίκα, έτσι υποχρεώθη κε να γυρίσει στη Τρίγλια.
Αρχικά ανοίγει μπακάλικο στον Χαζενέ γωνιακό, κάτω από το σπίτι του Κάρατση, αλλά ύστερα από μερικά χρόνια ήθελε να επιδοθεί σε μεγαλύτερ ης κλίμακας εμπόριο και έτσι χτίζει μια μεγάλη πέτρινη αποθήκη ελαιών στην είσοδο της Τρίγλιας, στο Σεργί, ακριβώς, στη πάνω πλευρά της βρύσης του Τσαού Τσεσμέ. Αγόραζε και αλάτιζε ελιές και σε συνεργασί α με τον οίκο του αδελφού του (Πλακωτάρη & Γκικάδη) στην Κωσταντιν ούπολη και τον Τσάπαρη στο Βουκουρέσ τι, έκανε εξαγωγές στους λιμένες της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Βουλγαρία ς.
Ήταν πάντα μέλος της εφοροδημο γεροντίας .


Τότε (φωτο του 1974)      και      Τώρα (φώτο του 1978)
Το εργοστάσι ο επεξεργασ ίας ελιών του Βασίλη Γκικάδη στο Σεργί.

Το επιβλητικ ό παρουσιασ τικό του Βασίλη Γκικάδη, μας το περιγράφε ι ο ανιψιός του Σταύρος Βελισσάρη ς (Τριγλιανά Νέα, 31, 1981), «μου είχε κάνει εξαιρετικ ή εντύπωση το ωραίο παρουσιασ τικό και η βροντώδης φωνή του, που όταν μιλούσε, νόμιζα ότι μάλωνε τους πάντες και τα πάντα».


Βασίλης Ευθ. Γκικάδης

Επίσης μας πληροφορε ί (Τριγλιανά Νέα, τεύχος 29, 1980), ότι «το σπίτι, του Βασιλάκη Γκικάδη, ήταν ψηλό, τριώροφο και έβλεπε στον αυλόγυρο του Αϊ Γιώργη και είχε ωραία θέα προς τη Βαϊνού και το γύρω υψώματα». Πράγματι, το τριώροφο της φωτογραφί ας, βρίσκεται απέναντι από την πλατεία με το ηρώο, εκείνη την εποχή στο χώρο αυτόν βρισκόταν ε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του κάτω.


Η τριώροφη οικία του Βασ. Γκικάδη και δίπλα, η βιοτεχνία του Θεοφ. Χριστοφορ ίδη που έφτιαχνε γκαζόζες.

τη Προύσα με γυναίκα και 4 παιδιά, μητέρα, 90 χρονών και αδελφή. Μετά από πολλές περιπέτει ες γύρισαν πίσω στην Τρίγλια. Το 1922, έστειλε την οικογένει α με το πλοίο και αυτός έκατσε στο παραθαλάσ σιο και δεν έφυγε. Μετά από 8 μέρες, αγνώριστο ς έφτασε στη Ραιδεστό και αργότερα ενώθηκε με την οικογένει α του στη Κωσταντιν ούπολη. Κατόπιν πήγαν στη Ραφήνα και το 1933, δύο αγνώριστα γεροντάκι α έφτασαν στο Σέξιγκτον Γκύ κοντά στις κόρες τους Άννα και Μαρία».

Περισσότε ρες και πολύ ενδιαφέρο υσες λεπτομέρε ιες της ζωής της οικογένει ας Γκίκα (προπάππος του Βασίλη), από την Ήπειρο, την δράση του στον αγώνα του 1821 και την εγκατάστα ση του στη Τρίγλια, μαζί με τον πιστό του μούτσο Μποντό, στη διήγηση της κόρης του στα Τριγλιανά Νέα, τεύχος 12, 1977.8
Α.Ο Αργοναύτης Τριγλίας Ραφήνας / ΣΤΗ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2020-2021
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 18 Ιούλιος 2020, 05:51:13 μμ »
      Η ομάδα Μπάσκετ « Αργοναύτη ς Τρίγλιας Ραφήνας» έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσε ις ,ώστε όλη η ομάδα να είναι έτοιμη να ριχθεί στη μάχη της Β’ Εθνικής Κατηγορία ς
 2020- 2021. Μοναδική επιτυχία στην ιστορία της Ραφήνας. Ευχές για μια μεγάλη πορεία. 
9
Α.Ο.Τ Ραφήνας / Το ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 17 Ιούλιος 2020, 01:09:55 μμ »
   Συγκροτήθ ηκε το νέο Δ.Σ. της  Τρίγλιας Ραφήνας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσί ες  της 12/07/2020.

Πρόεδρος: Χαχολάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδ ροι: Σαράκης Θεόδωρος, Καρασταμά της Δημήτριος, Αραπκιλής Σάββας
Γεν.Γραμμ ατέας: Κοζής Κωνσταντί νος
Αναπληρ. Γραμματέα ς: Παπαθανασ ίου Νικόλαος
Ταμίας: Δήμας Παναγιώτη ς
Αναπληρ. Ταμίας: Καραγιάνν ης Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Βρετζάκης Ελευθέριο ς
Έφορος Υλικού: Ρεντζούλη Ειρήνη
Μέλη: Βουρδέρης Παναγιώτη ς, Περικλέου ς Ηλίας
Υπεύθυνοι ΕΠΣΑΝΑ: Βρετζάκης Ελευθέριο ς, Παπαθανασ ίου Νικόλαος
Επιτροπή Ακαδημιών: Κοζής Κωνσταντί νος, Παπαθανασ ίου Νικόλαος, Βρετζάκης Ελευθέριο ς, Σαράκης Θεόδωρος
Επιτροπή Χορηγιών και Διαφημίσε ων: Καρασταμά της Δημήτριος, Σαράκης Θεόδωρος
10
Τα Ραφηνιώτικα Νέα / Απ: H ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- Μνημείο της φύσης -σύμβολο
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 17 Ιούλιος 2020, 12:16:56 μμ »
   Μιλούσε η Ιερή Φηγός, η περίφημη βελανιδιά του Μαντείου της Δωδώνης, η οποία υποτίθετα ι  έδινε χρησμούς με το θρόισμα των φύλλων της.
Δεν κουνιέται φύλλο στην περιώνυμη ιστορική βελανιδιά της Ραφήνας. Δεν μαντεύει πότε θα την φροντίσου νε. Είναι παρατημέν η…    Ανεξάρτητ α αν έχει 300 χρόνια ζωής ή 700, η βελανιδιά της Ραφήνας ζει ακόμα. Μπορεί να ζήσει αιώνες ακόμα. Η Βελανιδιά της Δεσκάτης Γρεβενών είναι 1.300 χρόνων
Σελίδες: [1] 2 3 ... 10