Αποστολέας Θέμα: 293 Τριγλιανοί των ετών 1859- 1861  (Αναγνώστηκε 1686 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Συνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 71
 • -Λάβατε: 105
 • Μηνύματα: 348
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 108
 • Φύλο: Άντρας
293 Τριγλιανοί των ετών 1859- 1861
« στις: 01 Νοέμβριος 2017, 08:33:11 μμ »
Ο αγαπητός ιστορικός κ. Πέτρος Μεχτίδης, συγγραφέα ς βιβλίων για τη Βιθυνία και γενικότερ α για την καθ΄ημάς Ανατολή, μέλος του φόρουμ μας, μου εμπιστεύθ ηκε το παρακάτω κείμενο για το φόρουμ μας το οποίο και αναρτώ. Για μια ακόμη φορά τον ευχαριστο ύμε γιατί με την έρευνά του μας προσφέρει νέα στοιχεία για την Τρίγλια που εμπλουτίζ ουν τις γνώσεις μας.

293 Τριγλιανο ί των ετών 1859- 1861

                                                                                                                                                    Πέτρος Στ. Μεχτίδης

Στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ο μητροπολί της Προύσας Κωνστάντι ος συμπλήρων ε 14 χρόνια στην περιοχή της Βιθυνίας. Την περίοδο αυτή αντιμετώπ ισε τα παράπονα των κατοίκων και την έρευνα του Οικουμενι κού Πατριαρχε ίου για τη δράση του. Ο Τύπος της Κωνσταντι νούπολης, σημαντικό τατη πηγή για τον Ελληνισμό της Βιθυνίας του 19ου αιώνα (Π. Μεχτίδης, Μικρασιατ ική Σπίθα, 20, 2016, ‘Οι ελληνικές εφημερίδε ς της Σμύρνης ως πηγή για το Μικρασιατ ικό Ελληνισμό’) , ασχολήθηκ ε επισταμέν α με το ζήτημα δημοσιεύο ντας πλήθος ειδήσεων και επιστολών κατοίκων υπέρ και κατά του μητροπολί τη. Οι επιστολές αυτές από όλες σχεδόν τις ελληνικές κοινότητε ς της περιοχής διασώζουν τους υπογράφον τες Τριγλιανο ύς (Τηλέγραφο ς του Βοσπόρου και Βυζαντίς, 21/1/1859, αρ. 234, 3/6/1859, αρ. 271, 28/10/1859, αρ. 313, 4/1/1861, αρ. 433), 293 στο σύνολο, δημογέρον τες, ιερείς και απλούς κατοίκους, τους οποίους παραθέτω παρακάτω σε αλφαβητικ ό πίνακα. Θεωρώ ότι αποτελεί μία πολυτιμότ ατη πηγή για τους προσφυγογ ενείς Τριγλιανο ύς, αναζητώντ ας τις ρίζες τους 168 χρόνια πριν… Παραθέτω τον κατάλογο με λίγα επεξηγημα τικά σχόλια και συμπληρώσ εις από την ανάλογη έρευνα του Στάθη Δημητράκο υ (Επώνυμα των Τριγλιανώ ν, www.trigl ianoi.gr). Η μεγάλη πλειοψηφί α των ονομάτων είναι πατρωνυμι κά, ενώ επίσης πολλά αναφέροντ αι σε ‘χατζήδες’, π.χ. Χ. Γεωργίου Χριστόφορ ος, Χ. Γιαννάκου Αναστάσιο ς, κ.α. Σημειώνω ότι ένας μεγάλος αριθμός των επωνύμων των μέσων του 19ου αιώνα δεν καταγράφο νται από τον Στ. Δημητράκο και οι δύο κατάλογοι μπορούν φυσικά να ενοποιηθο ύν.
Αντίστοιχ ες επιστολές με τους υπογράφον τες βρίσκουμε από την Προύσα, Σιγή, Μουδανιά, Νεοχώρι, (Τηλέγραφο ς του Βοσπόρου και Βυζαντίς, 3/6/1859, αρ. 271, 10/10/1859, αρ. 308, 24/10/1859, αρ. 312, 4/1/1861, αρ. 433), από το Δεμιρδέσι (10/6/1859, αρ. 273, 28/10/1859, αρ. 313, 4/1/1861, αρ. 433), το Παλλαδάρι (17/6/1859, αρ. 275, 24/10/1859, αρ. 312, 4/1/1861, αρ. 433), το Σουσουρλο ύκι, τη Σιγή, το Τεπετζίκι, το Καλασάνι (24/10/1859, αρ. 312, 28/10/1859, αρ. 313, 4/1/1861, αρ. 433), τον Πλατύναιν ο (4/1/1861, αρ. 433), τους Ελιγμούς (4/1/1861, αρ. 433), το Νεοχώρι (4/1/1861, αρ. 433), τη Μεσαίπολη (4/1/1861, αρ. 433).
Σημειώνω ότι ο Κωνστάντι ος Προύσας αθωώθηκε από τις κατηγορίε ς και εποίμανε την περιοχή έως τον Απρίλιο του 1870. Σύντομη βιογραφία του βλ. στο Πασχάλης Δ. Δημήτριος, Ανδρίοι Ιεράρχαι, Κωνσταντί νος Δ. Καλογεράς, Μητροπολί της Προύσης, 1801- 1870, 1927.

Κατάλογος Τριγλιανώ ν 1859-1861
Α
1.   Αγαπίου Δημήτριος
2.   Αθανασίου Αναστάσιο ς         ΣΔ (έρευνα Στάθη Δημητράκο υ)
3.   Αθανασίου Δημήτριος
4.   Αθανασίου Κ.Χ.
5.   Αθανασίου Ν.Χ.
6.   Αθανασίου Ξ.
7.   Αθανασίου Χ. Απόστολος
8.   Αθανασίου Χ. Πανάρετος, δημογέρον τας
9.   Αθανασίου Χαράλαμπο ς
10.   Αλεξάνδρο υ Αθανάσιος
11.   Αλεξάνδρο υ Αναστάσιο ς (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
12.   Αλεξάνδρο υ Αναστάσιο ς, δημογέρον τας
13.   Αλεξάνδρο υ Παναγιωτά κης
14.   Αλεξάνδρο υ Σταυράκης
15.   Αλεξίου Α.
16.   Αλεξίου Αβράμιος
17.   Αλτίνι Δ. του Ζ.
18.   Αναγνώστο υ Βασίλειος
19.   Αναγνώστο υ Νικόλαος
20.   Αναγνώστο υ Χρυσός
21.   Αναστασίο υ Αναστάσιο ς
22.   Αναστασίο υ Βασιλάκης
23.   Αναστασίο υ Δημήτριος
24.   Αναστασίο υ Ζαφείριος
25.   Αναστασίο υ Ν. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
26.   Αναστασίο υ Νικόλαος
27.   Ανδρέου Αντώνιος
28.   Ανδρέου Ζαφείριος
29.   Ανδρέου Σταυράκης
30.   Ανέστη Κ.Χ.
31.   Αντωνίου Παναγιώτη ς
32.   Αντωνίου Χ. Κωνσταντή ς
33.   Αποστολίδ ης Λεωνίδας            ΣΔ
34.   Αποστόλου Αριστοφ. (Αριστοφάν ης;)
35.   Αποστόλου Διαμαντής
36.   Αποστόλου Νικόλαος
37.   Αποστόλου χ. Σωτήριος
38.   Αριστερά Χ. Σταυρ.
39.   Αριστεράς Ι. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
40.   Αριστεράς Ι.Χ.
41.   Αριστερού Ιωάννης
42.   Αριστερού Χ. Δημήτριος
43.   Αριστόρα Χ. Ιωάννης, δημογέρον τας [Αριστερά;]
44.   Αρχιμανδρ ίτης, ιερέας
Β
45.   Βασιλειάδ ης Θεόκτιστο ς            ΣΔ
46.   Βασιλείου Αναστάσιο ς
47.   Βασιλείου Ι.      (ό ίδιος με τους παρακάτω;)
48.   Βασιλείου Ιωάννης
49.   Βασιλείου Ιωάννης
50.   Βασιλείου Ιωάννης
51.   Βασιλείου Π. Ιωάννης
52.   Βασιλείου Σταυράκης
53.   Βοδούρης Γ. Δημητρού   (Βουδούρης, Βουδούρης, Μπουντούρ ης , Μποντούρη ς, ΣΔ)
Γ
54.   Γεζίτου Μοσχογιάν νης
55.   Γεωργάκη Νικόλαος
56.   Γεώργιος, ιερέας
57.   Γεωργίου Α.
58.   Γεωργίου Αναστάσιο ς (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
59.   Γεωργίου Αναστάσιο ς, δημογέρον τας
60.   Γεωργίου Β. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
61.   Γεωργίου Βασίλειος
62.   Γεωργίου Γεώργιος
63.   Γεωργίου Δημήτριος
64.   Γεωργίου Θεοδόσιος (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
65.   Γεωργίου Θεοδόσιος, δημογέρον τας
66.   Γεωργίου Θεολόγος
67.   Γεωργίου Ν.
68.   Γεωργίου Νικόλαος
69.   Γεωργίου Σταυράκης (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
70.   Γεωργίου Σταυράκης, δημογέρον τας
71.   Γεωργίου Χ.Α.Σ.
72.   Γεωργίου Χρήστος
73.   Γιάννακη Χρυσόστομ ος      (Γιάννακας ή Γιαννακάς, ΣΔ)
74.   Γιαννάκου Ιωάννης
75.   Γιαρέλης Αντώνιος         (Γιαρένης, ΣΔ)
76.   Γιαρέλης Χρυσόστομ ος
77.   Γονδέλος Δ. Ευγενάκης
78.   Γρηγόριος Ιγνάτιος, ιεροδιάκο νος
79.   Γρηγόριος, αρχιμανδρ ίτης
80.   Γρηγορίου Α.
81.   Γρηγορίου Γιαννάκης
82.   Γρηγορίου Θεόδωρος
83.   Γρηγόρις Θ.
Δ
84.   Δημητριάδ ης Ευαγγελής            ΣΔ
85.   Δημητρίου Α. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
86.   Δημητρίου Αλέκος
87.   Δημητρίου Γ. (ό ίδιος με τους παρακάτω;)
88.   Δημητρίου Γεώργιος
89.   Δημητρίου Γεώργιος
90.   Δημητρίου Ζαχαρίας
91.   Δημητρίου Η. Ιωάννης (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
92.   Δημητρίου Θεόδωρος
93.   Δημητρίου Ιωάννης
94.   Δημητρίου Κωνσταντί νος
95.   Δημητρίου Ν. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
96.   Δημητρίου Νικόλαος
97.   Δημητρίου Π. Αθανάσιος
98.   Δημητρίου Πολυχρόνη ς
99.   Δημητρίου Προκόπιος
100.   Δημητρίου Χ.Η. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
101.   Δημητρίου Χριστόδου λος
102.   Διαμαντάκ η Χ. Θεόδωρος, δημογέρον τας
Ε
103.   Ευγενάκη Κωνσταντί νος
104.   Ευγενίου Θανάσης            ΣΔ
105.   Ευγενίου Χ. Αθανάσιος
106.   Ευστρατίο υ Γ.            (Ευστρατιά δης, ΣΔ)
107.   Ευστρατίο υ Γεώργιος
108.   Ευστρατίο υ Χρυσός
Ζ
109.   Ζαφείρη Πέτρος      (Ζαφίρης ή Ζαφείρης, ΣΔ)
110.   Ζαφείρη Στρατής (ο ίδιος με τον Ζαφειρίου Στρατή;)
111.   Ζαφειριάδ ης Αντώνιος
112.   Ζαφειριάδ ης Ιορδάνης
113.   Ζαφειρίου Αντώνιος
114.   Ζαφειρίου Βασίλειος
115.   Ζαφειρίου Νικόλαος
116.   Ζαφειρίου Στρατής
117.   Ζαχαρίας, ιερέας
118.   Ζενής Χ.Γ.
Η,Θ
119.   Ηλία Αποστόλης
120.   Θεοδόσιος, ιερέας
121.   Θεοδοσίου Β.
122.   Θεοδοσίου Ιωάννης
123.   Θεοδώρου Γ.
124.   Θεοδώρου Στρατής (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
125.    (του) Θεοδωρή Στρατής
126.   Θωμά Γιάκος
127.   Θωμά Κωνσταντί νος
128.   Θωμίδης Ι.            ΣΔ
Ι
129.   Ιγνάτιος, ιεροδιάκο νος
130.   Ιωάννης, ιερέας
131.   Ιωάννου Αναγνώστη ς         (Ιωαννίδης, ΣΔ)
132.   Ιωάννου Αντώνιος
133.   Ιωάννου Βασίλειος
134.   Ιωάννου Ευγένιος
135.   Ιωάννου Ευθύμιος
136.   Ιωάννου Κοσμάς
137.   Ιωάννου Χ.
Κ
138.   Καλότζης Ηλίας         (Καλλιοτζή ς, ΣΔ)
139.   Κιτάρμογλ ος Β.
140.   Κοντογιάν νη Δημήτριος
141.   Κουαριστέ ρη Ιωάννης, δημογέρον τας
142.   Κωνσταντά κη Ευστάθιος
143.   Κωνσταντί νου Γεώργιος (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
144.   Κωνσταντί νου Γεώργιος, δημογέρον τας
145.   Κωνσταντί νου Ιορδάνης
146.   Κωνσταντί νου Ν.
147.   Κωνσταντί νου Π. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
148.   Κωνσταντί νου Προκόπιος
149.   Κωνσταντί νου Προκόπιος, δημογέρον τας
150.   Κωνσταντί νου Σταυρ.
151.   Κωνσταντί νου Χριστόδου λος
152.   Κώστα Μιχαήλ
Λ, Μ
153.   Λάντσογλο υς Δημήτριος
154.   Λογοθετίδ ης Αλέκος (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
155.   Λογοθετίδ ης Αλέκος, δημογέρον τας
156.   Λογοθέτου Κ.Ν.
157.   Μαγούλης Φώτιος
158.   Μακαστάρη ς Θεοδόσιος
159.   Μαναγιώτο υ [Παναγιώτου;] Αριστερός
160.   Μανουήλ Κοσμάς
161.   Μανώλη Αντώνης
162.   Μανώλη Θεολόγος
163.   Μανώλη Χρυσός
164.   Μελάς Χ. Παλάσης
165.   Μήκογλους Νικόλαος
166.   Μιτυληνού Αλέκος, δημογέρον τας
167.   Μιχτάρης Αλέκος [μουχτάρης;]   (Μεχτάρης ή Μουχτάρογ λου, ΣΔ)
168.   Μπελασίου Δρακούλης
169.   Μυτιληναί ου Αναστάσιο ς      (Μυτηλιναί ος ή Μυτηλινιό ς, ΣΔ)
Ν,Ο
170.   Νετπάκης Ανέστης
171.   Νικολάου Αριστείδη ς
172.   Νικολάου Γεώργιος
173.   Νικολάου Ζαφείρης
174.   Νικολάου Κ. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
175.   Νικολάου Κωνσταντί νος
176.   Νικολάου Παναγιώτη ς
177.   Νιστάζος Βασίλης
178.   Οκσουξόγλ ους Χριστόδου λος
Π
179.   Παγκαρογλ ούς Δημήτριος
180.   Παλασίδου Θ.
181.   Παλασίου Θεοδόσιος
182.   Παλασίου Ιορδάνης
183.   Παλασίου Χρυσόστομ ος
184.   Παλικάρογ λους Δ.
185.   Παναγιώτο υ Αποστόλης
186.   Παναγιώτο υ Γ. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
187.   Παναγιώτο υ Γεώργιος
188.   Παναγιώτο υ Θεόδωρος
189.   Παναγιώτο υ Ι.
190.   Παναγιώτο υ Κ.Χ. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
191.   Παναγιώτο υ Κρυστάλλη ς
192.   Παναγιώτο υ Ν.
193.   Παναγιώτο υ Σταύρος
194.   Παναγιώτο υ Στρατής
195.   Παναγιώτο υ Χ. (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
196.   Παναγιώτο υ Χριστόδου λος
197.   Παντής Π.
198.   Παπά Γεωργίου Δ.
199.   Παπαλή Π.
200.   Παππά Γ. Εμμανουήλ
201.   Παππά Γεωργίου Κωστής
202.   Παππαδόπο υλος Ιωσήφ
203.   Παππαδόπο υλος Χρυσοστ.
204.   Πασχάλη Σωτήριος
205.   Παχάρης Αναστάσιο ς
206.   Πεάρου Σ.
207.   Πετράκα Ζαφείρης (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
208.   Πετράκη Ζαφείρης      (Πετρακίδη ς ή Πετράκογλ ου, ΣΔ)
209.   Πετράκη Π.
210.   Πετρή Πάντος
211.   Πέτρου Ιωσήφ
212.   Πηνιώτης Δημήτριος      (Πινιώτης ή Πηνιώτης, ΣΔ)
213.   Πολύ Σ.
214.   Πολυχρόνη Ευγένιος
215.   Πολυχρόνη ς Αναστάσιο ς, δημογέρον τας
216.   Πολυχρονι άδης Ζαφείρης         ΣΔ
217.   Πολυχρονι άδης Σταυράκης
218.   Πολυχρονί δης Α. και Σ.
219.   Πολυχρονί ου Απόστολος
220.   Πολυχρονί ου Ευγένιος
221.   Ποπώνης Στρατής      (Πόππος ή Πόπος ή Πόππης   , ΣΔ)
222.   Πουγιατζή ς Χ.
Σ
223.   Σάββα Γεώργιος
224.   Σάββα Γιαννάκος
225.   Σάββα Φιλαμπούλ ης (και Φλαμπούλη ς, παρακάτω)
226.   Σαμουήλ, ιερομόναχ ος
227.   Σγουρής Ανέστης      (Σγουρής ή Ζγουρής, ΣΔ)
228.   Σγουρής Βασίλειος
229.   Σμπανάς Αναστάσιο ς, δημογέρον τας
230.   Σταυράκη Ανέστης
231.   Σταυράκη Βασίλειος
232.   Σταυράκη Θωμάς (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
233.   Σταυράκης Αναστάσιο ς
234.   Σταυράκης Θωμάς, δημογέρον τας
235.   Σταυράκής Ιωσηφάκης
236.   Σταυράκι (sic) Θ. (ό ίδιος με τον παραπάνω;)
237.   Σταύρος, ιερέας
238.   Σταύρου Δ.
239.   Στρατή Γρηγόριος
240.   Σωτηράκη Παρκένιος
241.   Σωτηρίου Γρηγόριος (ό ίδιος με τον παρακάτω;)
242.   Σωτηρίου Γρηγόριος, δημογέρον τας
243.   Σωτηρίου Κρυστάλης
244.   Σωτηρίου Χρυσός
Τ
245.   Τζιβάνης Κ. και Π. (και Τσιβάνης παρακάτω)      ΣΔ
246.   Τζιτζιφίλ ης Χ.                  ΣΔ
247.   Τουκρουστ άρη Ιωάννης, δημογέρον τας
248.   Τσιβάνης Κωνσταντί νος
249.   Τσιβάνης Παύλος
Φ
250.   Φιλαμπούλ η Γεώργιος
251.   Φιλαμπούλ η Λάζαρος
252.   Φλαμπούλη ς Αναστάσιο ς
253.   Φλαμπούλη ς Σάββα, δημογέρον τας
254.   Φούντας Θεοδόσιος
255.   Φώτη Γεώργιος      (Φωτάκης, Φωτίου, ΣΔ)
256.   Φώτη Νικόλαος
257.   Φώτη Χριστόφορ ος
Χ
258.   Χ. Αγάπιος, Ηγούμενος των Πατέρων του μηδικίου
259.   Χ. Αθανάση Παρ.
260.   Χ. Αθανασίου Παναγιώτη ς
261.   Χ. Αποστόλου Δ.
262.   Χ. Αποστόλου Σωτηράκης, δημογέρον τας
263.   Χ. Αριστερά, δημογέρον τας
264.   Χ. Αριστερού Ιωσήφ
265.   Χ. Γεωργίου Χριστόφορ ος
266.   Χ. Γιαννάκου Αναστάσιο ς
267.   Χ. Δημήτρ., δημογέρον τας
268.   Χ. Διαμαντή Θεόδωρος
269.   Χ. Κρουστάλη ς Γιαννάκος
270.   Χ. Ξενάκη Χρυσόστομ ος
271.   Χ. Παναγιώτο υ Γεώργιος
272.   Χ. Παναγιώτο υ Κωστής
273.   Χαραλάμπο υ Αναστάσιο ς
274.   Χαραλάμπο υς Νικόλαος
275.   Χαφείρη Νικόλαος
276.   Χρηστοδού λου (sic) Διαμαντής
277.   Χρήστου Χρήστος
278.   Χρισαύου Β.
279.   Χριστοδού λου Απόστολος
280.   Χριστοδού λου Ιωάννης
281.   Χριστοδού λου Κωνσταντί νος
282.   Χριστοδού λου Σταυράκης
283.   Χριστοδού λου Χ. Χ. Αθανασίου Παναγιώτη ς
284.   Χριστοδού λου Χριστόφορ ος
285.   Χρίστου Ν.
286.   Χρυσάφη Χριστόδου λος
287.   Χρυσίδης Α. Ανέστης
288.   Χρυσολίδη ς Χ.
289.   Χρυσοπούλ ου Χ. Χρυσός, δημογέρον τας
290.   Χρυσοσκου λίδης Θεολόγης
291.   Χρυσόστομ ος, ιερέας
292.   Χρυσοστόμ ου Δημήτριος
293.   Χρυσοστόμ ου Χριστόφορ ος

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 101
 • -Λάβατε: 50
 • Μηνύματα: 744
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 62
 • Φύλο: Άντρας
Απ: 293 Τριγλιανοί των ετών 1859- 1861
« Απάντηση #1 στις: 14 Φεβρουάριος 2019, 09:41:06 μμ »
Αγαπητέ μου Βασίλη,
Η μελέτη των επωνύμων –οικογενειακών ονομάτων-των Τριγλιανώ ν έχει τεράστιο και συναρπαστ ικό ενδιαφέρο ν  (όπως όλων των Ελλήνων), η παραγωγή τους, η ετυμολογί α και η ιστορία τους. Οι τρόποι παραγωγής των επωνύμων των Ελλήνων,  συνεπώς και των Τριγλιανώ ν, είναι κυρίως τέσσερις:
α) Από τα βαφτιστικ ά ή πατρωνυμι κά
β)από τα επαγγέλμα τα (επαγγελμα τικά)
γ) τα εθνικά ή πατριδωνυ μικά (μετακινήσ εις πληθυσμών)
δ)Τα παρατσούκ λια ή παρωνύμια
 Ο κατάλογος που έγινε με τα επώνυμα των Τριγλιανώ ν δεν προέρχοντ αι από επίσημες πηγές αλλά από κείμενα Τριγλιανώ ν (εφημερίδε ς, βιβλία κ.α) και προφορική επικοινων ία. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθ εί τα επαγγελμα τικά επώνυμα των Τριγλιανώ ν που αποτέλεσα ν μια από τις κύριες πηγές των επαγγελμά των που υπήρχαν εκεί (επαγγέλμα τα στην Παλιά Τρίγλια). Οι τρεις άλλες κατηγορίε ς είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσ ης, άλλα θέλουν δουλειά ακόμη για να δημοσιευθ ούν. Νέα στοιχεία συμπληρών ονται από έγγραφα και προφορικά από πατριώτες και το έργο συνεχίζετ αι.
 
ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ   ΕΠΩΝΥΜΑ
 
Από τον κατάλογο του Εγγράφου που αναφέρετα ι σε επώνυμα Τριγλιανώ ν στα έτη 1859-1861
Κατάλογος 1859-1861
Αναφέρω αρχικές  σημειώσει ς και σχόλια               
 Υπάρχουν μερικά  επώνυμα ακόμη στη Συλλογή Σ.Δ.

 Κατάλογος 1859-1861         Συλλογή Σ.Δ (Σ.Δημητρα κός)


Αλτίνι    Αλτίνης
Λάντζογλο υς                      ίσως είναι Λούτζογλη ς η Λούτζογλο υ
Μιτυληνού                         Μυτιληναί ος ή  Μυτιληνιό ς
Νιστάζος                                  Νυστάζος
Παπά Γεωργίου                    Παπαγεωργ ίου ή Παπαγιώργ ης
Παππά Γεωργίου                  Παπαγεωργ ίου με 1Π
Παππαδόπο υλος                 Παπαδόπου λος με 1Π
Ποπώνης                              Πεπόνης ή Πεπονής
                                       Πόππος ή Πόπος ή Πόπης ( άλλο επών.)
Πογιατζής                   Μπογιατζή ς ή Βογιατζής,(-τζης) επάγγελμα
Φούντας                                      Φούντας
Χατζηαποσ τόλου                        Χατζηαποσ τόλου 

Κατάταξη των επωνύμων του καταλόγου 1859-1861
Α.Επώνυμα από βαφτιστικ ά η πατρωνυμι κά
1. Επώνυμα από την ονομαστικ ή  βαφτιστικ ού  ονόματος

Αριστεράς/2
Γρηγόρις/1
Μανουήλ/1
Παντής/1

Παχάρης/1
Σταυράκης/3
Τζιβάνης /1
Τσιβάνης/2
Φλαμπούλη ς /2
2. Επώνυμα από την γενική /άκλιτη/ του βαφτιστικ ού ονόματος λόγιου τύπου ,που δηλώνει το βαφτιστικ ό του πατέρα ή του πρόγονου π.χ ο Αθανασίου, του Αθανασιου,τους Αθανασιου,ο πατέρας  ή παππούς Αθανάσιος, ο γιος ή ο απόγονος του Αθανασίου .

Αλεξάνδρο υ/5
Αλεξίου /2
Αναγνώστο υ /3
Αναστασίο υ /6
Ανδρέου /3
Αντωνίου /2
Αποστόλου /4
Αριστερού /2

Βασιλείου /6
Γεωργίου /16
Γιαννάκου/1
Γρηγορίου /3

Δημητρίου /17
   Ευγενίου/2
Ευστρατίο υ/3
Ζαφειρίου /4
Θεοδοσίου/2
Θεοδώρου /2

Ιωάννου /7

Κωνσταντί νου/9
Λογοθέτου /1

Μαναγιώτο υ/1
(Παναγιώτο υ)
Μπελασίου/1
Νικολάου /6

Παλασίου/3
 
Παναγιώτο υ /12
Πέτρου  /1
Πολυχρονί ου /2

Σταύρου /1
Σωτηρίου/4
Χαραλάμπο υ/1
 Χαραλαμπο υς/1
Χρηστοδού λου/1
Χρήστου/1
Χριστοδού λου /6
Χρίστου/1
Χρυσοπούλ ου/1

Χρυσοστόμ ου/2

3. Επώνυμα από την γενική του βαφτιστικ ού  ονόματος που φύλαξαν το λαϊκό τους τύπο. Γ ια τα επώνυμα αυτά ο Μανόλης Τριανταφυ λλίδης γραφεί: « Εκφορές καθώς Στέφανος Καραθεοδω ρή επειδή μας ξαφνίζουν, επειδή φυλάγουν μια γενική άναρθρη, και γι΄αυτό λέει συνήθως ο κόσμος ο Καραθ(ε)οδωρής, οι Καραθ(ε)οδωρήδες (όχι, φυσικά, οι Καραθ(ε)οδωρή.     
Ανέστη/1
Αριστερά/1
Αριστόρα/1
Γεωργάκη/1
Γιαννάκη/1
Διαμαντάκ η/1
Ευγενάκη /1
Ζαφείρη/2
Ηλία/1
 Θοδωρή /1
Θωμά/2
Κωνσταντά κη/1
Κώστα/1
Μανώλη/3

 Πασχάλη/1
Πετράκα/1
Πετράκη/2
Πετρή/1
Πολύ/1
Πολυχρόνη/1
Σάββα/3
Σταυράκη/3
Σταυράκι/1
Στρατή/1
Σωτηράκη/1
Φιλαμπούλ η/2
Φώτη/3
Χαφειρη/1(Ζαφειρη)
Χρυσάφη/1

4.Επώνυμα που προκύπτου ν από βαφτιστικ ό με την κατάληξη  -ιαδης, -  αδης,-ι δης, καταλήξει ς συνηθισμέ νες από την αρχαιότητ α στην Ελληνική γλωσσά. Οι καταλήξει ς-ιαδης, –αδης,-ιδης  είναι λόγιες συχνότατε ς  στα επώνυμα  Μικρασιατ ών και Ποντίων.
Αποστολ-ίδης/1
Βασιλει-άδης/1
Δημητρι-άδης/1
 Ζαφειρι-άδης/2
Θωμ-ίδης/1
Λογοθετ-ίδης/2
Πολυχρον-ιάδης/2
Πολυχρον-ίδης/2
Χρυσ-ίδης/1
Χρυσολ-ίδης/1
Χρυσοσκου λ-ίδης /1


Β. Επώνυμα από επαγγέλμα τα –επαγγελματικά
Γονδελος=ισως από το ιταλ.gond ola,μακριά βάρκα, γονδολιέρ ης, δηλ. βαρκαρης
Καλοτζής=καλλιοτζής,πεταλωτής
Μακαστάρη ς= από το τουρκ.mak astar =κόφτης/ρούχων/
Μελάς= παράγει και πουλάει μέλι
Παγκάρογλ ους= έφτιαχνε παγκάρια,  μικρούς πάγκους/-ογλου= ο γιος 
Παππά= γιος η απόγονος ιερέα
Παππαγεωρ γίου,= Γεώργιος του παππά
Παππαδοπο υλος,= το Παπαδόπου λο
Παπαδόπου λος= Ο γιος του παπά (το παπαδόπου λο), ο παπαγιός. Το επώνυμο έχει την μεγαλύτερ η συχνότητα πανελληνί ως. Αυτό δεν είναι ανεξήγητο, γιατί  κάθε χωριό είχε έναν τουλάχιστ ον παπά και έκανε πολλά παιδιά. Στην Τουρκοκρα τία, ο παπάς ήταν εγγράμματ ος στα χωριά. Έτσι προτάσσον ταν το παπά- για να τονίσει την καταγωγή του από οικογένει α κληρικών και ακολουθού σε το βαφτιστικ ό.
Ποπώνης= από το πεπόνι η ποπωνι ,παραγωγός η και παρατσούκ λι
Πουγιατζή ς= από το τουρκ.boy aci=μπογιατζής, βαφέας
Φούντας =από τη φούντα ,έφτιαχνε φούντες για φέσια και καπέλα, επαγγελμα τικό επώνυμο η παρατσούκ λι φόραγε φούντα σε φέσι η καπέλο
Επώνυμα από αξιώματα και τίτλους
Αναγνώστο υ/3
Λογοθετίδ ης/2   
Λογοθέτου
Μιχτάρης=μουχτάρης=Πρόεδρος της Κοινότητα ς


Γ.Επώνυμα από εθνικά ή  πατριδωνυ μικα
Μιτυληνου=γιος ή απόγονος Μυτιληναί ου/Λεσβιος
Μυτιληναί ου
Πηνιώτης  ή Πηνειώτης =από τον Πηνειό ποταμό της Θεσσαλίας
Χ. Ξενάκης =ο χατζής ο Ξενάκης, ξένος που ήρθε από άλλο τόπο.

Δ. Επώνυμα από παρατσούκ λια ή παρωνυμία
Αλτίνι από το τουρκ.alt in=χρυσός, Αλτινης= χρυσαφένι ος.
Βουδούρης από το τουρκ.bod ur=κοντός, κοντόχονδ ρος
 Γεζίτου=ο γεζίτης,από αραβ.τουρ κ.yezid η yezit=ανόσιος, ασυνείδητ ος, αναιδής, ανάγωγος.
Γιαρέλης και Γιαρένης μάλλον παράγοντα ι από την ίδια λέξη τουρκ.yar,γιαρ= φίλος, φίλη-εραστής, ερωμένη, και το επιφώνημα γιαρ,γιαρ,γιαρ,γιαρ αμάν Γιαρενης από το τουρκ.yar en=φίλος,αγαπημένος .Γιαρενη μου= αγαπημένε μου
Κοντογιάν νης= κοντός Γιάννης, Γιάννης με κοντό  ανάστημα
Νυσταζος= έχει τάση για ύπνο, νυσταλέος

Οκσουζ/ξ/ογλους=από το  τουρκ.oks uz=ο ορφανός, o χωρίς γονείς, το παιδί του ορφανού
Τζιβανης καιΤσιβαν ης=από την τουρκ. λέξη civan= νέος

Παλικαρογ λους=παλικαρ-ογλους, προέρχετα ι από το παλικάρι με την τουρκ.κατ αληξη-ογλους/=γιος/.Το παλικάρι  είναι άντρας  γενναίος  και μαχητικός, έφηβος, άνθρωπος ικανότατο ς, αλλά και άγαμος, εργένης
Παλικαράδ ες στην Βιθυνία έλεγαν και τους «νταήδες». Ήταν στοιχεία ανυπότακτ α και δύσκολα. Πολλούς τέτοιους «νταήδες» είχε η Κίος, συνήθως ήταν επώνυμοι. Ένας ήταν ο θρυλικός « Καλαθιάς».
Παπαλή=από το μπαμπαλης,τουρκ.babali= γηραιός, ηλικιωμέν ος

 Σγουρής= σγουρός, σγουρόμαλ λης
Τζιτζιφυλ λης= σύνθετο επώνυμο από την τουρκ.λεξ η cici/τζιτζι =όμορφος, στολίδι και το βαφτ. Τριαντάφυ λλος/Φυλλης=Τζιτζιφυλλης

Χατζήδες

Τα  επώνυμα σχηματίσθ ηκαν από  τη λέξη χατζής, που προέρχετα ι  από την τούρκικη λέξη  haci  που  σημαίνει τον προσκυνητ ή ιερών τόπων του Ισλαμισμο ύ (Μέκκα, Μεδίνα). Ο ίδιος τίτλος επικράτησ ε να δίνεται και  στους Χριστιανο ύς, τους επισκεπτό μενους χάριν προσκυνήμ ατος τους Αγίους Τόπους (Ιερουσαλή μ) και βαπτιζόμε νους  στον Ιορδάνη ποταμό. Ο τίτλος αυτός παρέμεινε αναπόσπασ τος και συνδεδεμέ νος με το βαφτιστικ ό όνομα του προσκυνητ ή, και  γι’ αυτό  ήταν  πλέον γνωστός. Αυτός είναι ο λόγος για  τον όποιον,  έχουμε πλήθος επωνύμων με πρώτο συνθετικό το Χατζής και δεύτερο το βαπτιστικ ό όνομα. Ήταν όνειρο ζωής να πάει κάθε Χριστιανό ς στο Χατζηλικι . Ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι, είχε μεγάλο κόπο και μεγάλα έξοδα.
Ο χατζής ήταν πολύ σεβαστός από τους συμπολίτε ς του.


Χ. Θανάση
Χ. Αθανασίου
Χ. Αποστόλου

Χ. Αριστερά,
Χ. Αριστερού
  Χ. Γεωργίου
Χ. Γιαννάκου
 Χ. Δημήτρ /ιος η/ης
Χ. Διαμαντή
Χ. Κρουστάλη ς
Χ. Ξενάκη
Χ. Παναγιώτο υ

Ιερωμένοι

Από τα ονόματα των Ιερωμένων προέρχοντ αι επώνυμα,σπανια ατοφια,συνηθως σύνθετα με το πρόθημα παπά-και το όνομα του ιερέα.

Αρχιμανδρ ίτης-Ιερέας
Γεώργιος-Ιερέας
Γρηγόριος-Ιγνάτιος-Ιεροδιάκονος
Γρηγόριος-Αρχιμανδριτης
Ζαχαρίας-Ιερέας
Θεοδόσιος-Ιερέας
Ιγνάτιος-Ιεροδιάκονος
Ιωάννης-Ιερέας
Σαμουήλ-Ιερομοναχος
Σταύρος-Ιερεας
ΧατζηΑγαπ ιος-Ηγούμενος των Πατέρων του Μηδικιου
Χρυσόστομ ος-ΙερέαςΔύσκολη ετυμολογί α  προς το παρόν
 
Αριστερά-Αριστεράς-Αριστερού-Αριστορα
Ζενης
Κιταρμογλ ος
Κουαριστε ρη
Μαγουλης
Μηκογλου
 Πεαρου 
Σμπανας
Τουκρουστ αρη
Χρισαυου
Χρυσοσκου λιδη=ίσως από το χρυσό και το σκουλός, σύνθετο επώνυμο. Σκουλος =η ράχη, το αμβλύ μέρος του πελεκιού του ή σκεπαρνιο ύ.

Βαφτιστικ ά-κύρια- ονόματα  ,που προκύπτου ν από τον κατάλογο και δεν έχουν καταγράφε ι στα Βαφτιστικ ά ονόματα των Τριγλιανω ν
Αβραμιος=Αβρααμ
Αγάπιος
Γιακος=Ιακωβος
Δρακουλης=φανταστικό στοιχειό/το αβάφτιστο/βαφτιστικό και επώνυμο
Θεόκτιστο ς
Ευαγγελης=Ευάγγελος
Ιγνάτιος       
Ιωσηφακης=υποκοριστικό του Ιωσήφ
Παλασης=Βαλασης
Παναγιωτα κης= υποκοριστ ικό του Παναγιώτη ς
Παντος=Παναγιωτης ή Παντελής
Παρθένιος
Σαμουήλ

Αναφέροντ αι 20 δημογέρον τες, ίσως σε δυο θητείες.
 
Στάθης Δημητρακό ς
 
Η μελέτη συνεχίζετ αι…« Τελευταία τροποποίηση: 14 Φεβρουάριος 2019, 09:43:28 μμ από Στάθης Δημητρακός »

Συνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 71
 • -Λάβατε: 105
 • Μηνύματα: 348
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 108
 • Φύλο: Άντρας
Απ: 293 Τριγλιανοί των ετών 1859- 1861
« Απάντηση #2 στις: 19 Μάιος 2020, 12:06:37 πμ »
Αγαπητέ μου Στάθη,
ερευνώντα ς τα προικοσύμ φωνα της Τρίγλιας παρατηρώ πως πολλοί Τριγλιανο ί ή Τριγλιανέ ς χρησιμοπο ιούσαν ως επίθετο το όνομα του πατέρα τους (ή του συζύγου τους) αντι επιθέτου. Σε πολλές περιπτώσε ις αν και υπήρχαν επίθετα ήταν συνηθισμέ νο να υπογράφου ν μόνο με το βαπτιστικ ό όνομα ακολουθού μενο από το όνομα του πατέρα ή του συζύγου. Αφού αυτό παρατηρεί ται σε πολλά επίσημα έγγραφα (προικοσύμ φωνα ή ενυπόγραφ α κειμενα της εφοροδημο γεροντίας της Τρίγλιας), είναι λογικό να υποθέσει κανείς οτι στην καθημεριν ή επικοινων ία το φαινόμενο της χρήσης αντί επωνύμου του ονόματος του πατρός ή του συζύγου ήταν κοινή πρακτική. Άλλωστε λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους της κοινωνίας αυτό, ήταν αρκετό για τον προσδιορι σμό της ταυτότητα ς.
Παραδείγμ ατος χάριν, αναφέρω οτι ο παππούς μου Βασίλειος, άλλοτε υπογράφει ως Βασίλειος Παράσχου και άλλοτε ως Βασίλειος Παράσχου Παπαμπαρο κξή καθόσον το όνομα του πατέρα του ήταν Παράσχος και το επώνυμο Παπαμπαρο κξής