Αποστολέας Θέμα: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας  (Αναγνώστηκε 1302 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 11
 • -Λάβατε: 59
 • Μηνύματα: 141
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 59
 • Φύλο: Άντρας
Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας
« στις: 13 Μάρτιος 2019, 09:26:29 πμ »
Για τις εκκλησίες της Τρίγλιας έχουν γραφτεί πολλά άρθρα και αναφορές σε βιβλία.
Μετά την επίσκεψη της ομάδας ερευνητών στην Τρίγλια (17-21/9/2018) αποφάσισα να γράψω ένα κείμενο στο οποίο θα συγκεντρω θούν όλες οι πληροφορί ες και αναφορές για τις εκκλησίες, διαχρονικ ά, το ιστορικό τους και η κατάστασή τους, από την ανέγερσή τους έως τη σημερινή εποχή.
Η εργασία αυτή εμπλουτίσ τηκε με στοιχεία αφενός για τις Μονές της Τρίγλιας αφετέρου για τα Παρεκκλήσ ια και τα Αγιάσματα, που έχουν καταγραφε ί μέχρι σήμερα. Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθ εί και σύντομα θα εκδοθεί σε βιβλίο.
Ο χάρτης με τις θέσεις των Εκκλησιών και τις ονομασίες τους, όπως αυτές καταγράφη καν, Ιανουάριο 1908, στον "Κανονισμό της Ορθοδόξου Κοινότητο ς Τριγλίας" [Κώδικας 427 "Πρακτικά" της Τρίγλιας (σελ. 42) που φυλάσσετα ι στα ΓΑΚ], είναι αναρτημέν ος εδώ http://www.triglianoi.gr/index.php?action=gallery;sa=view;id=1613

Στο άρθρο 2 του Κανονισμο ύ αναφέρετα ι ότι:
“Η Κοινότης έχει έξι ιερούς ναούς α) τον του Αγίου Γεωργίου της κάτω συνοικίας, β) τον της Υπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγομέ νης Μητροπόλε ως, γ) τον του Αγίου Ιωάννου, δ) τον Αγίου Γεωργίου της άνω συνοικίας, του επιλεγομέ νου Κυπαρισσι ώτου, ε) τον της Υπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγομέ νης Παντανάσσ ης «Παντοβασιλίσσης» και στ) τον του Αγίου Δημητρίου”.

Επισημαίν εται ότι στις έξι Εκκλησίες αυτές δεν περιλαμβά νονται εκείνες 1) του Αγίου Στεφάνου (Μονή Χηνολάκκο υ) που μετατράπη κε τέμενος το 1661 και λειτουργε ί έκτοτε, με μια μικρή αλλαγή στην περίοδο 1920-1922, που κατέλαβε την περιοχή ο Ελληνικός Στρατός και παραδόθηκ ε από την Τουρκική στην Ελληνική Διοίκηση, με το από 14/7/1921 πρακτικό, και 2) της Αγίας Επισκέψεω ς, η οποία είχε καεί το 1895.
Επίσης, η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κρίθηκε ετοιμόρρο πη και επικίνδυν η για τους πιστούς, και κατεδαφίσ τηκε, σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά τη σύνταξη του Κανονισμο ύ, για να ανεγερθεί στην ευρύτερη έκταση το μεγαλοπρε πές κτίριο των Εκπαιδευτ ηρίων (1909-1913).
« Τελευταία τροποποίηση: 29 Μάρτιος 2019, 06:32:38 μμ από triglianos - admin foroum »

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 68
 • -Λάβατε: 101
 • Μηνύματα: 344
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 103
 • Φύλο: Άντρας
Απ: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας
« Απάντηση #1 στις: 13 Μάρτιος 2019, 12:35:25 μμ »
Πολύ καλό το κείμενο αυτό, αφου μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις θέσεις και τις ονομασίες των εκκλησιών . Μου αρέσει πάρα πολύ ο χάρτης που επισυνάπτ εται. Εχω μόνο την ερώτηση αν γνωρίζουμ ε για τη θέση της Αγίας Επισκέψεω ς ή και κάποια άλλα στοιχεία.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 11
 • -Λάβατε: 59
 • Μηνύματα: 141
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 59
 • Φύλο: Άντρας
Απ: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας
« Απάντηση #2 στις: 13 Μάρτιος 2019, 01:12:29 μμ »
Στην εργασία μου για τις εκκλησίες, περιλαμβά νεται σχετικό κεφάλαιο, για την εκκλησία της Αγίας Επισκέψεω ς, η οποία περιγράφε ται 1) στο Τριγλιανό Χρονικό "Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργο ύσαν εκεί πέντε Ελληνοορθ όδοξοι ναοί, «πλην της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, τελείως αργούσης», τρεις στην κάτω και δύο στην επάνω πόλη. … Στις επιστολές δεν κατωνομάζ ονται οι ναοί της επάνω πόλεως, αναφέρετα ι όμως «η μικρά εκκλησία της Αγ. Επισκέψεω ς» (Ο ναός ήταν αφιερωμέν ος στον Αγ. Βασίλειο, αλλά ονομαζότα ν της Αγ. Επισκέψεω ς λόγω της εικόνας της Παναγίας «η Επίσκεψις» που υπήρχε στο ναό)", 2) στον Τρ. Ευαγγελίδ η (σελ. 58), ως "ναίδριον, εν Τριγλεία μικρόν, εν ω είχε κατατεθεί, κατά την παράδοσιν, η πολύτιμος εικών της Θεοτόκου μετά του παιδίου, υπό Τούρκων ευρεθείσα και τοις κατοίκοις δωρηθείσα . Πρότερον μεν ευρίσκετο εν τω ναϊδρίω του Αγίου Δημητρίου, αλλ΄ είτα πανηγυρικ ώς μετηνέχθη εις την απ’ αυτής κληθείσαν Επίσκεψιν, εξαλειφθέ ντος του ονόματος του Αγ. Βασιλείου", και 3) από τους πληροφορη τές του ΚΜΣ “Η Αγία Επίσκεψις ήταν στη συνοικία του Επάνω Άϊ Γιώργη. Πριν ήταν εκκλησία και λειτουργο ύσε και κάηκε το 1895. Έμεινε η εικόνα και κάτι άλλα, και κτίσαν ένα παρεκκλήσ ι πέτρινο και τάβαλαν μέσα. Την εικόνα τη φέραμε εδώ (σ.σ. εννοούν στην Ελλάδα), την πήραν στο Βυζαντινό Μουσείο και δεν μας τη δίνουν”.

Συμπερασμ ατικά, η εκκλησία της Αγίας Επισκέψεω ς ήταν μικρή εκκλησία στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου άνω που κάηκε το 1895.