Αποστολέας Θέμα: H Παναγία η Αράπισσα στην Τρίγλια  (Αναγνώστηκε 1775 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Thank You
 • -Given: 104
 • -Receive: 52
 • Μηνύματα: 749
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 64
 • Φύλο: Άντρας
H Παναγία η Αράπισσα στην Τρίγλια
« στις: 13 Αύγουστος 2015, 07:26:41 μμ »
H ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΑΠΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ


 Τριγλιανο ί συγγραφεί ς αναφέρουν στα βιβλία τους για την εικόνα της Παναγίας που υπήρχε στη Μονή Μηδικίου ή  Μονή των Πατέρων με το προσωνύμι ο «Παναγία η Αράπισσα»(1)
Μια από τις πολλές Μονές που ιδρύθηκαν στην Τρίγλια της Βιθυνίας τον 8ο – 9ο αιώνα είναι και η περιώνυμο ς Μονή Μηδικίου ή των Πατέρων.  Ιδρύθηκε το 780. Είναι κτισμένη μεταξύ δύο λόφων (Σταυροπήδ ι= Σταυροπήγ ιον και Μικρά Αλώνια ) μέσα σε μια κατάφυτη κοιλάδα με πολλά νερά, κοντά στη θάλασσα, απέχει ένα τέταρτο της ώρας με τα πόδια από την Τρίγλια. Η καταπληκτ ική της θέση προσέλκυε πολλούς μοναχούς.

 Εξωτερικά,  η Μονή έμοιαζε με φρούριο και είχε βίγλα (=πυργίσκος, παρατηρητ ήριο). Υπέστη επιθέσεις από  Φράγκους  κατά τον 12ο αιώνα και από Τούρκους τον 14ο και 15ο αιώνα. Οι συχνές πυρκαγιές κατά καιρούς αλλοίωσαν το Καθολικό της Μονής (κυρίως Ναός), αφιερωμέν ο στον Άγιο Σέργιο, και όλο το κτηριακό συγκρότημ ά της. Μετά από καταστροφ ές και πυρκαγιές ακολουθού σαν ανοικοδομ ήσεις και επισκευές . Στη μεσημβριν ή του πλευρά, ο ναός είχε παρεκκλήσ ι. 


Εσωτερικά, ο Ναός  είχε εντυπωσια κές τοιχογραφ ίες άξιες θαυμασμού και  χρυσές εικόνες στο εικονοστά σιο (τέμπλο) και στο σύνθρονο. (2)   Στο ναό λόγω του ατελούς φωτισμού επικρατού σε ημίφως. Οι εικόνες του τέμπλου της « κρατούσης τον παίδα Ιησού Θεοτόκου» και του «Χριστού ευλογούντ ος» εγγράφησα ν (αγιογραφή θηκαν) από τον Κρητικό ζωγράφο Φιλάρετο. 
Κατά τον 16ο αιώνα, μετά από πυρκαγιά, η Μονή ανοικοδομ ήθηκε και έγιναν τοιχογραφ ίες Βιβλικών γραφικών παραστάσε ων που εξιστορού ν: τον βρυγμόν των οδόντων, το άσβεστον πύρ, τον ακοίμητον σκώληκα, το σκότος το εξώτερον, τον τάρταρον, τα καταχθόνι α και την γέεναν του πυρός. Η Μονή ακολουθού σε το σύστημα των «Ακοιμήτων» μοναχών.
 Oι παραπάνω πληροφορί ες αναφέροντ αι  στο βιβλίο του  Τρύφωνα  Ε. Ευαγγελίδ η «Βρύλλειον Τρίγλεια» , ο οποίος γράφει για την εικόνα της Παναγίας της Αράπισσας  στη Μονή Μηδικίου ή των Πατέρων ως εξής: « Εν τω ιδιαιτέρω παρεκκλησ ίω υπήρχε και η Παναγία η  Αράπισσα, ως του σκοτεινού χρώματος αυτής ονομασθεί σα ούτω».
     
Ο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ ης  γράφει ότι επισκέφθη κε για τελευταία φορά την Μονή Μηδικίου την 3η Αυγούστου 1922.
Ο Αναστάσης Τακάς στο βιβλίο «Ο Μονόλογος» γράφει για την Παναγία την Αράπισσα « …στο Μοναστήρι των Πατέρων με ζωγραφιστ ά στο βαθύ ντουβάρι μπαίνοντα ς, τον «Άδη τον Αχόρταγο» ,και, μέσα στο σκοτεινό παρεκκλήσ ι την Πεναϊα την Αράπισσα .
Η γλωσσολόγ ος Ελένη Παπαδοπού λου στη μελέτη της για τα Τοπωνύμια της Τρίγλιας γράφει για το τοπωνύμιο Μοναστήρι των Πατέρων  και έχει από το αρχείο του  ΚΜΣ (Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών)  καταχωρημ ένη μεταξύ των άλλων την παρακάτω πληροφορί α: «Το Μοναστήρι των Πατέρων ή των Αγίων Πατέρων λεγόταν και Μονή Μηδικίου […]Βρισκόταν δίπλα στο χωριό σχεδόν ένα τέταρτο δρόμο προς τα μεσόγεια. Η εκκλησία ήταν μεγάλη, θα χωρούσε και πεντακόσι α άτομα. Τρούλο δεν είχε, δίρριχτη ήταν η στέγη. Πόρτες είχε δύο, την κεντρική, στη μέση και μια δεξιά. Απέναντι στη δεξιά πόρτα ,στον τοίχο, ήταν ιστορημέν η   η  Παναγία η Αράπισσα, ποίος ξέρει γιατί τη λέγαν έτσι ; κάτι άγιοι με ματάρες- που να κοιμηθείς τη νύχτα άμα τα ’βλεπες! Μπαίνοντα ς στην κύρια είσοδο, απέναντι, επάνω ήταν ιστορημέν η η Δευτέρα Παρουσία.[…] Την Τρίτη  της Διακαινησ ίμου γινόταν εδώ μονοεκκλη σιά(3)  και στους Χαιρετισμ ούς λειτουργο ύσε επίσης η εκκλησία, εκεί διάβαζαν της Παναγίας τα γράμματα. Ήταν εξοχική τοποθεσία και πήγαινε ο κόσμος. Φυσικά την Τρίτη της Διακαινησ ίμου ήταν Άνοιξη, πάνω στην εποχή , παιδιά, γυναίκες, άνδρες, εκεί εκκλησιάζ ονται όλοι. Αλλά το περισσότε ρο πήγαιναν για διασκέδασ η κάτω από τις καρυδιές μες στα νερά».
Συνεχίζει η Ελένη  Παπαδοπού λου με μια άλλη πληροφορί α από το ΙΑ (Αρχείο Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών): « […] Ήταν  μεγάλο μοναστήρι . Είχε τετρακόσι ους καλογέρου ς πριν[…]Είναι πολύ αρχαία. Είχε και Παναϊα Αράπισσα παρα δω μεριά από το ιερό. Σε μια εκκλησία είχε δύο μέσα (δισυπόστα τος). Ήταν χτιστή στον τοίχο».   

Σημειώσει ς
(1) Στο Ελληνικό λεξικό  Τεγόπουλο ς-Φυτράκης, Ελευθεροτ υπία 1993 αναφέρετα ι : Αράπισσα= θηλυκό του ουσιαστικ ού  Αράπης  (από το αραβικό Arap), αιθιοπική φυλή, ειδικότερ α Αιγύπτιος, Άραβας και ο πολύ μελαχρινό ς.
Από το Τούρκικο λεξικό της Νέας Ελληνικής  Ι. Τ. Παμπούκη (Τόμος Α’, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 1988)  καταγράφο υμε τα εξής: Ο Αράπης προέρχετα ι από το αραβικό Arap = Άραβας, Αιγύπτιος, Αιθίοπας και κάθε μαύρος γενικά.
Αραπιά= η Αραβία και η Αίγυπτος,
Αράπισσα= η Αραπίνα, η μαύρη γυναίκα.  Το Τριγλιανό επώνυμο Αραπκιλής  προέρχετα ι από το Arap + Κilik= μορφή, εμφάνιση, δηλαδή Αραπκιλής= αραπόμορφ ος ή μαυριδερό ς ή  αυτός που έχει ομορφιά αράπικη.

(2) Σύνθρονο= σειρά καθισμάτω ν μέσα στον ιερό ναό, πίσω από την Αγία Τράπεζα που έχουν μορφή θρόνου και προορίζον ται για κληρικούς .

(3)[/b ]Μονοεκκλη σιά= συλλείτου ργο: Θεία λειτουργί α από δύο ή περισσότε ρους κληρικούς .

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς.   

Βιβλιογραφία:
1. Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ η, « Βρύλλειον Τρίγλεια» , Αθήνα 1934.(Μονή Μηδικίου, σελ. 41-51 και Παραπομπέ ς- Σημειώσει ς σελ.134).   

 2. Αναστάση Τακά, Ο «Μονόλογος»- Χρονικό, Επιστολή στο Γιό (σελ.14), Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1983.

3. Ελένη Γ. Παπαδοπού λου, «Τα Τοπωνύμια της Τρίγλιας Βιθυνίας»,   Αθήνα 1996, (Μοναστήρι των Πατέρων, σελ.73-74).
« Τελευταία τροποποίηση: 24 Αύγουστος 2015, 12:38:44 μμ από Ευγενία Μυτιληναίου »

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Thank You
 • -Given: 5
 • -Receive: 3
 • Μηνύματα: 11
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 3
Απ: H Παναγία η Αράπισσα στην Τρίγλια
« Απάντηση #1 στις: 12 Αύγουστος 2020, 07:24:00 μμ »
Οι Παναγίες της Τρίγλιας
Σε λίγες μέρες θα γιορτάσου με μια μεγάλη θεομητορι κή εορτή, την Κοίμηση της Θεοτόκου, που αποτελεί  και το «Πάσχα του καλοκαιρι ού». Είναι γνωστό ότι η Παναγία έχει πλήθος προσωνυμί ων. (https://www.sansimera.gr/articles/657)
Την ημέρα αυτή γιορτάζου ν οι περισσότε ρες Ελληνίδες, για  παράδειγμ α είχα μητέρα Μαρίστα και θεία Μαρία,  κι έχω κόρη μονάκριβη Μάρα, θεία Μαργιώρα,  ανιψιά Μαράκι, γειτόνισσ α Μαριάννα  και συνάδελφο Μαριλένα.
Και στην Τρίγλια υπήρχαν Μονές, εκκλησίες κι εικόνες  αφιερωμέν ες στην Θεομήτορα και στην ιστοσελίδ α μας έχουν γραφτεί ενδιαφέρο υσες σελίδες  με αυτό το θέμα από το γιατρό Στάθη Δημητρακό, τον κ. Μάκη Αποστολάτ ο και την κ. Ευγενία Μυτιληναί ου, τους οποίους κι ευχαριστώ θερμά, επειδή μας επιτρέπου ν να γνωρίσουμ ε «βαθύτερα», ουσιαστικ ότερα τις ρίζες μας!   
Συνοψίζω σ΄ αυτά που πρόλαβα να διαβάσω, τις Μονές, τις Εκκλησίες και τις εικόνες της Τρίγλιας που σχετίζοντ αι με την Παναγία, και σας προτείνω αυτές τις μέρες να επισκεφτε ίτε τις αντίστοιχ ες ιστοσελίδ ες:
Η Μονή της Αγίας Παραπολιν ής – Παναγία Παραπολιν ή
 Ο ιερός ναός της Παντοβασί λισσας  με την εικόνα της Παντοβασί λισσας
 Μονή Μηδικίου ή  Μονή των Πατέρων με την Παναγία την Αράπισσα
Η Υπεραγία Θεοτόκος,  η  Μητρόπολι ς
Ο μικρός ιερός ναός της Αγίας Επίσκεψης με την γνωστή ψηφιδωτή εικόνα της Αγίας Επισκέψεω ς

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!
Καλή Παναγιά!


 :)

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Thank You
 • -Given: 0
 • -Receive: 83
 • Μηνύματα: 279
 • Age: 73
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 93
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Απ: H Παναγία η Αράπισσα στην Τρίγλια
« Απάντηση #2 στις: 14 Αύγουστος 2020, 01:59:21 μμ »
Θερμά ευχαριστώ από τον Στάθη Δημητρακό και εμένα στον Ηρακλή Ψάλτη για τα καλά του λόγια και ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όσους εορτάζουν αύριο.

Κάθε μέρος έχει και την Παναγιά του. Η Τρίγλια είχε αρκετές, όπως και η Ραφήνα και η Ν. Τρίγλια. Ο Ηρακλής Ψάλτης μας τις θύμισε, σας δίνω τους συνδέσμου ς για ευκολία της αναζήτηση ς σας.

Αρχίζουμε από την πιο «διάσημη», την Παναγιά την Επίσκεψη και το βίντεο του Βυζαντινο ύ Μουσείου (υπάρχει στην αρχική σελίδα του φόρουμ, https://www.triglianoi.gr/index.php).

Κάποιοι περιηγητέ ς και συγγραφεί ς έδωσαν λανθασμέν α ονόματα σε εκκλησίες και μοναστήρι α του χωριού. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να μάθουμε το σωστό όνομα και τη σωστή θέση για τις εκκλησιές του χωριού, καθώς μερικές δεν υπάρχουν πια.
Μάκης Αποστολάτ ος: Οι εκκλησίες της Τρίγλιας
https://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1778.0

Η ιστορία του καθολικού της Μονής Τριγλείας και μαζί της δημιουργί ας και εξέλιξης του χωριού.
Ευγενία Μυτιληναί ου: Ο ναός της Παντοβασί λισσας στη Τρίγλια της Βιθυνίας
https://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1295.0

Το 1992, κατά τη διάρκεια συντήρηση ς της εικόνας της Παντοβασί λισσας στα εργαστήρι α του Βυζαντινο ύ μουσείου, ανακαλύφτ ηκε μια «πριονισμένη» εικόνα της Σταυρώσεω ς του Κυρίου!
Ευγενία Μυτιληναί ου: Η Σταύρωση του Κυρίου, η κρυμμένη εικόνα, πίσω από την Παντοβασί λισσα.
https://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1253.0

Στάθης Δημητρακό ς: Μονή Παραπολιν ής-Παναγία Παραμπολι νή
https://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1480.0
Ένα κατεστραμμένο μοναστήρι της Παναγιάς, ακόμα και από την εποχή των παππούδων μας, μόνο το αγίασμα υπήρχε. Ήταν δυο ώρες μακριά από το χωριό, κοντά στη Μελισσόπε τρα, στα σύνορα με το Γιαλί-Τσιφλίκ. Η θέση του δεν έχει εντοπιστε ί ακόμη.« Τελευταία τροποποίηση: 14 Αύγουστος 2020, 02:01:55 μμ από Ευγενία Μυτιληναίου »

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal