Αποστολέας Θέμα: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1900" ΣΤΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ  (Αναγνώστηκε 1873 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 63
  • -Λάβατε: 99
  • Μηνύματα: 342
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 101
  • Φύλο: Άντρας
Το Σάββατο, 10η Μαρτίου 2012, έγιναν στο Πολιτιστι κό Κέντρο του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Ν. Τρίγλια, τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφί ας «Κωνσταντινούπολη 1900». Η συλλογή των φωτογραφι ών της έκθεσης ανήκει στο Μουσείο Φωτογραφί ας Καλαμαριά ς Θεσσαλονί κης «Χρήστος Καλεμκερή ς» και εκτίθεται στο Παράρτημα Ν.Τρίγλια ς του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν. Πρόκειται για φωτογραφί ες του βρετανού φωτογράφο υ Wild που απεικονίζ ουν τη ζωή στη Κωνσταντι νούπολή στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στην αρχή της εκδήλωσης, η πρόεδρος του Παραρτήμα τος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν, κα Δέσποινα Παρασκευά Κράνη καλωσόρισ ε τους παρισταμέ νους, ευχαρίστη σε το Μουσείο Φωτογραφί ας και προσωπικά τον πρόεδρό του κ. Χρ. Καλεμκερή (Τριγλιανό ς στην καταγωγή και διατελέσα ς αντιπρόεδ ρος του Συλλόγου στο παρελθόν) για την ευγενική του προσφορά να παρουσιασ θεί η έκθεση στη Νέα Τρίγλια.

Την εκδήλωση χαιρέτησα ν στη συνέχεια, ο πατήρ Χρυσόστομ ος, προϊστάμε νος του Ι.Ν. Παντοβασί λισσας Ν. Τρίγλιας, ο βουλευτής Χαλκιδική ς κ. Βαγιωνάς, ο δήμαρχος Καλαμαριά ς κ. Μπακογλίδ ης, ο αντιδήμαρ χος Ν. Τρίγλιας κ. Τουμπανέλ ης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίο υ του δήμου Νέας Προποντίδ ος κ. Σαπουντζή ς, ο πρόεδρος του Πολιτιστι κού Οργανισμο ύ του δήμου Ν. Προποντίδ ας κ. Χατεδάκης και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου κ. Σακελλαρί δης. Στη συνέχεια ο κ. Σταύρος Καλπάκης από το συμβούλιο του Παραρτήμα τος, αναφέρθηκ ε στις δραστηριό τητες του Μουσείου Φωτογραφί ας και στο έργο του προέδρου του κ. Καλεμκερή . Κατόπιν, ο κ. Χρήστος Καλεμκερή ς, εξέφρασε την χαρά του για την διοργάνωσ η της έκθεσης, στο χώρο του Συλλόγου που επί χρόνια υπηρέτησε και ευχήθηκε κάθε επιτυχία. Οι πολυπληθε ίς Τριγλιανο ί ανταπέδωσ αν με ένα θερμό χειροκρότ ημα και η πρόεδρος τίμησε τον κ. Καλεμκερή με αναμνηστι κή πλακέτα.

Μετά τις ομιλίες, οι Τριγλιανο ί περιηγήθη καν στις εντυπωσια κές ασπρόμαυρ ες φωτογραφί ες της έκθεσης.
Πολλοί προμηθεύτ ηκαν το ειδικό λεύκωμα με τις φωτογραφί ες του Wild. Άλλοι, έγραψαν τις εντυπώσει ς τους για τις φωτογραφί ες και την οργάνωση της έκθεσης στο βιβλίο των επισκεπτώ ν. Όλοι δοκίμασαν από τα εδέσματα και τα ποτά που είχε ετοιμάσει το Παράρτημα του Συλλόγου.

Η έκθεση θα διαρκέσει για έναν μήνα και προβλέπετ αι μεγάλη η προσέλευσ η κοινού και σχολείων.

Φωτογραφί ες από τα εγκαίνια μπορείτε να δείτε στην ενότητα της Gallery που αναφέρετα ι στο Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανώ ν.


« Τελευταία τροποποίηση: 28 Μάρτιος 2012, 01:37:59 πμ από Basil »