Αποστολέας Θέμα: MONH ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΜΠΟΛΙΝΗ  (Αναγνώστηκε 899 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 94
  • -Λάβατε: 45
  • Μηνύματα: 677
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 57
  • Φύλο: Άντρας
MONH ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΜΠΟΛΙΝΗ
« στις: 03 Αύγουστος 2016, 07:19:02 πμ »
Μονή Αγίας Παραπολιν ής – Παναγία Παραμπολι νή

Και αυτήν την Αγία την Παναγία την άκουγα σαν παιδί να την επικαλούν ται  ηλικιωμέν ες Τριγλιανέ ς «Αγία μου Παραμπολι νή, Παναΐα μου Παραμπολι νή».

Ο μεγάλος Τριγλιανό ς Φιλόλογος και ιστορικός συγγραφέα ς, Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ ης, στο βιβλίο του «Βρύλλειον-Τρίγλεια» αφιερώνει ένα σημαντικό τατο κεφάλαιο με τίτλο «Μοναί Τριγλείας».
Περιγράφε ι τις περίφημες Βυζαντινέ ς μονές της Τρίγλιας της Προποντίδ ας και μεταξύ αυτών αναφέρει συνοπτικά: «Μονή Αγίας Παραπολιν ής». Γράφει στη σελίδα 41 του βιβλίου του:

«Και αύτη κείται εις απόστασιν δίωρον (σ.σ. με τα πόδια) της Τριγλείας πέραν της Μελισσόπε τρας. Εσχηματίσ θη η λέξις κατά το «Κατωπολιανής ή Εκατονταπ υλιανής» Μονής της Πάρου άλλοτε, νυν δε ενοριακού ναού.
Στη σελίδα 133 αναφέρει μεταξύ άλων:
«Παρά ταύτην (σσ. την Μελισσόπε τρα) και τας Καμάρας εκείτο η παλαιοτέρ α Τρίγλεια, όπου και του «Έλληνα η πατουμιά,» περί ης εν τοις λαογραφικ οίς είπομεν. Καλείται δε Παραπολια νή  ως παρά την πόλιν κειμένη».

Ο αείμνηστο ς Τριγλιανό ς Γιατρός Απόστολος Ηρ. Τσίτερ στο βιβλίο του «Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος» αναφέρει τα μοναστήρι α της περιφέρει ας της Τρίγλιας όσα έμειναν γνωστά με τα όνοματά τους ή τις τοποθεσίε ς που ήταν χτισμένα και ύστερα ερειπώθηκ αν.
Αναφέρει το Μοναστήρι της Παναγίας της Παραπολιν ής. Γράφει:
«Της Παναγίας Μπαραμπολ ινής (παρά την πόλιν) μία και πλέον ώρα απόσταση, κοντά στην τοποθεσία Μελισσόπε τρες.»

Η Τριγλιανή Γλωσσολόγ ος Ελένη Γ. Παπαδοπού λου στη μελέτη της «Τα τοπωνύμια της Τρίγλιας Βιθυνίας» γράφει το τοπωνύμιο «Αγία Παραμπολι νή» και καταθέτει πληροφορί α καταχωρημ ένη στο αρχείο ΚΜΣ (Κέντρο Μικρασιατ ικών Σπουδών):
«Αυτό ήταν άγριο μέρος [....] Είχε ένα ρέμα εκεί. Σ’ αυτό το μέρος είχε αγίασμα και βουλιασμέ να ντουβάρια, ίσως από εκκλησία, μές στο ρέμα ήταν, τρέχαν νερά από κάτω.
Αγία Μπαραμπολ ινή ήταν αγίασμα αυτό, κι από εκεί ονομάστηκ ε έτσι η τοποθεσία . Ψωράγιασμ α ήταν και πήγαιναν και οι δικοί μας και οι Τούρκοι που είχαν ψώρα, περιχιότα ν αγίασμα [.....]
Πανηγύριζ ε στις σαράντα μέρες του Πάσχα, πήγαινε αρκετός κόσμος από την Περιφέρει α. Αλλά και τις Πέμπτες του Πάσχα ως της Αναλήψεως πήγαιναν και έπαιρναν αγίασμα».

Η Ελένη Γ. Παπαδοπού λου σημειώνει: Το τοπωνύμιο αναφέρετα ι στη  Βιβλιογρα φία, όπου σωστά μάλλον ετυμολογε ίται:
 «Αγία παρά την πόλιν > Παραμπολι νή p > b μετά από ένρινο συμπροφορ ά».

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς

1.   Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ η « Βρύλλειον-Τρίγλεια»
Ιστορική και γεωγραφικ ή μελέτη από του Ε’ αιώνος π.Χ. μέχρι τα καθ’ ημάς. Αθήναι 1934 (σελ. 41 και 133)
2.   Απόστολου Ηρ. Τσίτερ, Ιατρού «Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος», Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν. Θεσσαλονί κη 1979 (σελ. 15-16)
3.   Ελένη Γ. Παπαδοπού λου, Γλωσσολόγ ος «Τα τοπωνύμια της Τρίγλιας Βιθυνίας» Αθήναι 1996, Αγία Παραμπολι νή.