Αποστολέας Θέμα: Tο Χάτι Χουμαγιούν (Ηatt-i Ηumayun) του 1856  (Αναγνώστηκε 1369 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Thank You
 • -Given: 0
 • -Receive: 83
 • Μηνύματα: 279
 • Age: 73
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 93
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Tο Χάτι Χουμαγιούν (Ηatt-i Ηumayun) του 1856
« στις: 25 Νοέμβριος 2018, 03:37:54 μμ »
Tο Χάτι Χουμαγιού ν (Ηatt-i Ηumayun) του 1856

Το Χάτι Χουμαγιού ν (Ηatt-i Ηumayun), του 1856, είναι ένα σημαντικό διάταγμα που δίνει μεγάλη έμφαση στην ισότητα όλων των υπηκόων της Αυτοκρατο ρίας τόσο σε ζητήματα φορολογία ς τους, στη συμμετοχή τους άνευ διακρίσεω ν στο υπαλληλικ ό σώμα, σε όλα τα διοικητικ ά και δικαστικά όργανα, όσο και στην εισαγωγή στις στρατιωτι κές σχολές και στην εκπλήρωση της στρατιωτι κής θητείας.
Μέσα από το διάταγμα επιβεβαιώ νεται η νομιμότητ α των μιλιέτ, των πολιτικοθ ρησκευτικ ών οργανώσεω ν των μη Μουσουλμά νων.
Το διάταγμα αυτό φέρνει την άνθηση στη Τρίγλια και τα άλλα Ελληνικά χωριά.

Όπως συμπλήρωσ ε ο κ. Αλεξανδρο ς Κοκκινίδη ς: Το 1860 το Πατριαρχε ίο κατάρτισε και σχέδιο κανονισμο ύ για τις εφοροδημο γεροντίες που εφαρμόστη κε και στην Τρίγλια καθώς και επετράπη η ανέγερση ναών που για τον σκοπό αυτό καταρτίστ ηκαν ομοιόμορφ α σχέδια για την ταχεία κατασκευή των εκκλησιών .

Όπως αναφαίρει ο ιστότοπος: https://e-didaskalia.blogspot.com/2015/02/t-1856.html?fbclid=IwAR1CrcxXdT1g3BZS_eNsj0IqMcOq1lejmabHnJ5ktQ1FmRlxi6n70iU62wI
"Το Χάτι Χουμαγιού ν (Ηatt-i Ηumayun),  αποτελεί το δεύτερο μείζον μεταρρυθμ ιστικό διάταγμα. Εκδίδεται  στις 18 Φεβρουαρί ου 1856, ενάμιση μήνα πριν υπογραφεί στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης με την οποία τερματίζε ται ο Κριμαϊκός πόλεμος και έπειτα από έντονη  πίεση  προς την Πύλη της  Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας . Θεωρείται τολμηρότε ρο διάταγμα αυτού του 1839, γιατί προσδιορί ζει  με σαφή τρόπο τα νέα μέτρα που πρέπει να  ληφθούν.
Tο Χάτι Χουμαγιού ν δίνει μεγάλη έμφαση στην ισότητα όλων των υπηκόων της Αυτοκρατο ρίας τόσο σε ζητήματα φορολογία ς τους, στη συμμετοχή τους άνευ διακρίσεω ν στο υπαλληλικ ό σώμα, σε όλα τα διοικητικ ά και δικαστικά όργανα, όσο και στην εισαγωγή στις στρατιωτι κές σχολές και στην εκπλήρωση της στρατιωτι κής θητείας.
Μέσα από το διάταγμα επιβεβαιώ νεται η νομιμότητ α των μιλιέτ, των πολιτικοθ ρησκευτικ ών οργανώσεω ν των μη Μουσουλμά νων.

Ως προς τη φορολογία, το διάταγμα επαγγέλλε ται την κατάργηση του iltizam και την αντικατάσ τασή του από ένα σύστημα άμεσης είσπραξης των φόρων. Tέλος, ορίζεται η κωδικοποί ηση του ποινικού και του εμπορικού δικαίου και η ίδρυση τραπεζών. Δίνεται η δυνατότητ α στους αλλοδαπού ς να κατέχουν ακίνητη περιουσία εντός της Aυτοκρατο ρίας και παρέχοντα ι διευκολύν σεις στην εισαγωγή ευρωπαϊκο ύ κεφαλαίου . Ορίζεται επίσης και η ίδρυση μικτών δικαστηρί ων για την εκδίκαση ποινικών και εμπορικών υποθέσεων ανάμεσα σε μουσουλμά νους και μη μουσουλμά νους.
Έτσι το Χατί Χουμαγιού ν μέσα από την παραχώρησ η των ειδικών αυτών προνομίων, δημιουργε ί το νομικό πλαίσιο που άρει σταδιακά το δυσοίωνο κλίμα μεταξύ των υπόδουλων Ελλήνων και στηρίζει την πληθυσμια κή, οικονομικ ή, κοινωνικο πολιτική, θρησκευτι κή και πνευματικ ή ανάπτυξη τους. Ο ελληνισμό ς του Πόντου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητ ες αυτές και εισέρχετα ι σε μια περίοδο εντυπωσια κής οικονομικ ής ανάπτυξης, που συμβαδίζε ι με μια ανάλογου μεγέθους πολιτιστι κή και μορφωτική ανάπτυξη, που φτάνει μέχρι την έναρξη του Α' Παγκοσμίο υ Πολέμου".


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal