Αποστολέας Θέμα: Οι γυναίκες στη Τρίγλια, Βιθυνίας  (Αναγνώστηκε 848 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 0
 • -Λάβατε: 80
 • Μηνύματα: 263
 • Age: 72
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 90
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Οι γυναίκες στη Τρίγλια, Βιθυνίας
« στις: 08 Μάρτιος 2019, 09:24:54 μμ »
Οι γυναίκες στη Τρίγλια, Βιθυνίας

Ημέρα της γυναίκας. Θα αναφερθού με στη θέση της γυναίκας στη κοινωνία της Τρίγλιας στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ο αιώνα.

Η θέση της γυναίκας μέσα σε μια κοινωνία, αρχίζει να αναβαθμίζ εται από τη στιγμή που η κοινωνία στην οποία ανήκει της επιτρέπει να πάει σχολείο και να μορφωθεί. Στη Τρίγλια, μια ανοικτόμυ αλη κοινωνία, αυτό συνέβη πολύ νωρίς.

Κατά τον Ευαγγελίδ η, το πρώτο σχολείο στη Τρίγλια ιδρύθηκε κατά το τέλος του 18ου και την αρχή του 19ου αιώνα. Στη περίοδο της επανάστασ ης του 1821, το σχολείο έπαψε να λειτουργε ί για μερικά χρόνια. Επαναλειτ ούργησε το 1830 σε ένα «ταπεινό» κτίριο. Αργότερα το 1839, ιδρύθηκε ένα λαμπρό διώροφο κτήριο στο κέντρο της πόλης. Η διδασκαλί α βασιζόταν στη αλληλοδιδ ακτική μέθοδο (Για να καλυφθεί η έλλειψη δασκάλων, οι μεγάλοι μαθητές, δίδασκαν τους μικρότερο υς). Στο τέλος του 19ου αιώνα, στη Τρίγλια υπήρχαν δύο επτατάξια σχολεία, ένα θηλέων, ένα αρρένων και δύο νηπιαγωγε ία, ένα στον πάνω και ένα στον κάτω μαχαλά. Τότε ήταν 180 μαθητές και 3 δάσκαλοι.


Το Παλιό Παρθεναγω γείο. Ιδρύθηκε το 1839

Το 1908 -10 κατά την διάρκεια της εξορίας του στην Τρίγλια, Ο Μητροπολί της Δράμας (τότε) Χρυσόστομ ος, βοήθησε να κτιστούν τα Εκπαιδευτ ήρια της Τρίγλιας, ένα εντυπωσια κό 3οροφο κτήριο, που στέγασε όλα τα σχολεία.


Τα Εκπαιδευτ ήρια της Τρίγλιας

Όπως αναφέρει και ο Α. Τσίτερ «Η μόρφωση των κατοίκων ήταν πολύ υψηλή. Σχεδόν όλα τα αγόρια αλλά και τα περισσότε ρα κορίτσια, συναγωνίζ οντο να τελειώσου ν το σχολείο. Πολλοί λίγοι ήταν οι αναλφάβητ οι. Ανωτέρας μορφώσεως ήταν πολλοί: 6 Μητροπολί τες, 10 γιατροί, φαρμακοπο ιοί, γεωπόνοι καθώς και δάσκαλοι και διδασκάλι σσες».

Εκτός από μόρφωση, οι γυναίκες της Τρίγλιας ήταν και οικονομικ ά ανεξάρτητ ες
γιατί διαχειριζ όντουσαν τα χρήματα από τα κουκούλια . Όπως ξέρουμε τα βασικά προϊόντα της Τρίγλιας ήταν τα κουκούλια (μεταξοσκω ληκοτροφί α) και οι ελιές.

To 1908, o Αγ Χρυσόστομ ος, τότε Μητροπολί της Δράμας, ενώ βρισκόταν ε εξορία στη Τρίγλια, δημιούργη σε τη «Αδελφότητα Κυριών», στην οποία παραχωρήθ ηκε από την κοινότητα το κτίριο του παλαιού παρθεναγω γείου. Η κάτω αίθουσα διαμορφώθ ηκε σε χώρο εκδηλώσεω ν και στον επάνω όροφο είχε τα γραφεία της η εφοροδημο γεροντία. Με τη συνδρομή, ένα γρόσι τον μήνα, που πλήρωναν τα μέλη της Αδελφότητ ας Γυναικών, είχαν τη δυνατότητ α να συμπληρών ουν στην πληρωμή των δάσκαλων για τα σχολεία.


Βιβλιογραφία

Απόστολος Ηρ. Τσίτερ, Τρίγλια του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος, Ν Τρίγλια, Χαλκιδική ς, Ραφήνα, Αττικής, Θες/νἰκη, 1979.

Τρυφων Ε. Ευαγγελίδ ης, Βρύλλειον-Τρίγλια, 1934, σελ 80

Κυριακή Μαμώνη - Λήδα Ιστικοπού λου, Σωματειακ ή Οργάνωση τoυ Ελληνισμο ύ στη Μικρά Ασία  (αναφορά: ΓΑΚ (Γενικά Αρχεια του Κράτους), ΤΑ 427, 23 Φεβρουαρί ου 1920, σ. 317).

ΚΜΣ (Κέντρο Μικρασιατ ικών σπουδών): το παλιό Παρθεναγω γείο το χρησιμοπο ιούσαν για να δίνουν καμιά φορά παραστάσε ις, κάτω στην αίθουσα, κι απάνω είχε γραφεία η Εφορεία. Τ’ άλλα έμειναν έτσι. Την φροντίδα των σχολείων και των εκκλησιών είχε η Εφοροδημο γεροντία. Αυτοί εκλέγοντα ν δια βοής. Διόριζαν δασκάλους, παπάδες …