Αποστολέας Θέμα: H ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  (Αναγνώστηκε 2670 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 94
 • -Λάβατε: 45
 • Μηνύματα: 677
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 57
 • Φύλο: Άντρας
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔ ΑΣ

 Στην Τρίγλια και σε όλες τις Ελληνικές κοινότητε ς της Μικράς Ασίας, το εθνικό αίσθημα ήταν πολύ υψηλό. Οι εθνικές λαϊκές εκδηλώσει ς είχαν ως επίκεντρο τις  Εκκλησίες και τα Σχολεία. Οι Μικρασιάτ ες τιμούσαν ιδιαίτερα τη μνήμη των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίο υ).  
 Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ήταν πλούσια σε πρόγραμμα και εθνικό παλμό. Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβα νε εκκλησιασ μό των μαθητών, των δασκάλων, των εφόρων των σχολείων, των δημογερόν των κλπ.  με μνημόσυνο των Τριών Ιεραρχών. Επακολουθ ούσε γιορτή στο σχολείο με ομιλία, διαλόγους, απαγγελίε ς και τραγούδια από τους μαθητές. Είναι γνωστό ένα ποίημα-τραγούδι  για τους Τρεις Ιεράρχες, που έλεγαν και στην Τρίγλια στο σχολείο. Παράλληλα, στο ποίημα γίνεται λόγος για τους ιεράρχες γενικά, τους εφόρους που φρόντιζαν για την καλή λειτουργί α των σχολείων, τους δασκάλους και τους γονείς.

 Επανήλθε η ημέρα και
 η μνήμη των Τριών
 τρισενδόξ ων διδασκάλω ν
 και σοφών Ιεραρχών.

 Τούτους υμνήσωμεν
 και δοξολογήσ ωμεν.
 Ικετεύσατ ε πάντες μετ’αυτών
 οι ορθόδοξοι των Χριστιανώ ν.

 Βασιλείου του Μεγάλου,
 Γρηγορίου του Σεπτού,
 Ιωάννου Χρυσοστόμ ου
 και άπαντας τους θαυμαστού ς.

 Δίδε χάριν και σοφία
 εις ανθρώπους ευγενείς,
 Ιεράρχας τε και Εφόρους,
 Διδασκάλο υς και γονείς.


■Οι Τρεις Ιεράρχες: Βασίλειος o Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομ ος

 Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, άκουσαν μαθήματα  σπουδαίων «Εθνικών δασκάλων», δέχτηκαν την αξία της ελληνικής παιδείας, έμαθαν να χειρίζοντ αι την αρχαία ελληνική γλώσσα και προσπάθησ αν να προσεγγίσ ουν την ελληνική σκέψη και πολιτιστι κή παράδοση. Πίστευαν ότι το αγαθό της παιδείας ανήκει εξίσου σε όλους τους ανθρώπους και ιδίως στους νέους, οι οποίοι έπρεπε να μετέχουν σ’ αυτή, να φοιτούν στα σχολεία, να μαθαίνουν τη γλώσσα των Ελλήνων και την αρχαία σοφία. Έγιναν σκαπανείς κάθε εκπαιδευτ ικής προσπάθει ας και συνέβαλαν όχι μόνο ως Ιεράρχες, αλλά ως φιλόλογοι, φιλόσοφοι, ρήτορες και ποιητές στην πνευματικ ή καλλιέργε ια του λαού.                  

Βασίλειος ο Μέγας (330-379): Περίφημος Καππαδόκη ς οικουμενι κός δάσκαλος. Σπούδασε για τέσσερα χρόνια στην Αθήνα ρητορική, αστρονομί α, γεωμετρία και ιατρική, την οποία εξάσκησε δωρεάν. Στην Αθήνα ήταν συμφοιτητ ής του Γρηγόριου Νανζιανζη νού και του Ιουλιανού του κατόπιν Παραβάτη. Χρημάτισε δάσκαλος της ρητορικής στην Καισάρεια, στην πατρίδα του. Διέπρεψε ως επίσκοπος Καισάρεια ς της Καππαδοκί ας. Έγινε επίσης περίφημος για την φιλανθρωπ ική του δράση.  

 Γρηγόριος ο Θεολόγος ή  Νανζιανζη νός(328-391): Από τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, ο επονομαζό μενος Θεολόγος. Γεννήθηκε στην Αριανζό, κοντά στη Ναζιανζό της Καππαδοκί ας. Σπούδασε στην Καισάρεια της Καππαδοκί ας, στην Καισάρεια της Παλαιστίν ης, στην Αλεξάνδρε ια και μαζί με το φίλο Βασίλειο στη Αθήνα. Εκεί, του έγινε πρόταση να δεχτεί έδρα Σοφιστική ς για να διδάσκει, επειδή τον θαύμαζαν, όμως δεν δέχθηκε. Έγινε επίσκοπος Σασίμων το 372. Το 380 έγινε Πατριάρχη ς Κωνσταντι νουπόλεως , αλλά τον επόμενο χρόνο παραιτήθη κε γιατί διαφώνησε με τις αποφάσεις της Β΄ Οικουμενι κής Συνόδου. Από τότε μέχρι το θάνατο του έμεινε ερημίτης στην πατρίδα του, ασχολούμε νος με το γράψιμο. Αγάπησε τα ελληνικά γράμματα, μελέτησε τους Έλληνες ποιητές, τον Όμηρο, τους Τραγικούς, έγραψε ποιήματα και επιστολές χρησιμοπο ιώντας την αρχαϊκή γλώσσα. Το έργο του, όπως και των άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, εκτός από την μεγάλη φιλολογικ ή και θεολογική αξία του είναι σημαντική πηγή πληροφορι ών για την καθημεριν ότητα στο Βυζάντιο.    

 Ιωάννης ο Χρυσόστομ ος(354-407): Πατέρας της Εκκλησίας, από τους μεγαλύτερ ους εκκλησιασ τικούς ρήτορες με σημαντικό θεολογικό και φιλοσοφικ ό έργο.  Αρχιεπίσκ οπος Κωνσταντι νούπολης. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Υπήρξε εκλεκτός μαθητής του ρήτορα και εθνικού σοφιστή Λιβανίου στην Αντιόχεια και στη συνέχεια στη θεολογική σχολή του Διόδωρου. Το 386 χειροτονή θηκε ιερέας στην Αντιόχεια . Το 397 εξελέγη Αρχιεπίσκ οπος Κωνσταντι νουπόλεως .  Τα κηρύγματά του τον έφεραν σε σύγκρουση με την Αυτοκράτε ιρα Ευδοξία. Το 403, ύστερα από δίκη εκθρονίστ ηκε από τον Πατριαρχι κό θρόνο και εξορίστηκ ε. Η Ευδοξία τον ανακάλεσε αρχικά, αλλά εξορίστηκ ε πάλι οριστικά το 404 στην Αρμενία. Πέθανε στον Πόντο. Είχε  ασυνήθιστ η ρητορική ικανότητα γι’ αυτό ο λαός του έδωσε το επίθετο «Χρυσόστομος». Είναι ο διάσημος Βυζαντινό ς εκκλησιασ τικός ρήτορας και ο πολυγραφό τατος συγγραφέα ς του Βυζαντίου .


  Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς

Πηγές:- Εγκυκλοπα ίδεια «Υδρία»
           - Εγκυκλοπα ίδεια «Νέα Δομή»
       -«Η Πολιτισμι κή Προσφορά του Ελληνισμο ύ από την Αρχαιότητ α ως την Αναγέννησ η», Β. Ασημομύτη ς- Γ. Γρυντάκης, Θ. Κατσουλάκ ος, Σ. Κόνδης, Χ. Μπουλώτης, Β. Σκουλάτος, Α΄ Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999.    

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Φίλοι Τριγλιανών
 • *
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 17
 • -Λάβατε: 30
 • Μηνύματα: 194
 • Age: 52
 • Τόπος: ΑΘΗΝΑ
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 36
 • Φύλο: Άντρας
H ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
« Απάντηση #1 στις: 29 Ιανουάριος 2016, 05:59:07 μμ »
Αύριο είναι η μεγάλη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

Είναι η μεγάλη γιορτή των σχολείων που σήμερα, όμως, δεν γιορτάζετ αι με τον τρόπο που γιορταζότ αν παλαιότερ α.
Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθει α από κοινού, ώστε η γιορτή να αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη.

Με την ευκαιρία, ας θυμηθούμε πώς εορταζότα ν η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στην Τρίγλια της Βιθυνίας.
Για την Τρίγλια και τους Τριγλιανο ύς, η γιορτή αυτή ήταν μια εθνική γιορτή.
Σε χαλεπούς καιρούς η γιορτή αυτή είχε πολύ μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της Μικράς Ασίας.